Ásványi Ilona a főapátsági könyvtár új igazgatója Pannonhalmán

Kultúra – 2018. június 12., kedd | 20:11

Ásványi Ilona korábbi igazgatóhelyettest nevezték ki június 12-én Pannonhalmán a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójának. Ásványi Ilona, aki Dejcsics Konrád bencés szerzetest váltja a főkönyvtár élén, a nagy múltú intézmény első világi igazgatója.

Ásványi Ilona általános és középiskolai tanár, könyvtáros, könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő. 1990-ben általános iskolai magyar nyelv és irodalom tanári, valamint könyvtáros oklevelét a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, 1993-ban középiskolai magyar szakos tanári diplomáját az ELTÉ-n szerezte. Teológiát hallgatott, majd 2003 és 2006 között különböző képzéseken és továbbképzéseken vett részt minőségmenedzsment, kulturális örökség védelme, állományvédelem területeken.

1990-től a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár könyvtárosa, 1998-tól helyettes igazgatója. 1999 és 2004 között az Egyházi Könyvtárak Egyesülése titkára, 2004–2007 között elnöke, 2007től 2010-ig elnökségi tagja volt, majd 2016-tól ismét elnöke. 2000 és 2009 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Katolikus Gyűjteményi Központ OKGYK könyvtári referense volt. 2001 óta könyvtári szakértő. 2006-tól 2012-ig vezető szakfelügyelő volt. 2014 és 2017 között részt vett a szakértői vizsgálatokban. Előadóként közreműködött a szakfelügyelők képzésében is. Munkáját 2010-ben az Informatikai és Könyvtári Szövetség által létrehozott „A könyvtárügyért” kitüntetéssel, 2011-ben pedig Szinnyei József-díjjal jutalmazták.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Ásványi Ilona igazgatóhelyettes munkássága alatt az elmúlt években kiemelkedő és korszerű szakmai munkát végzett a nyilvános könyvtári működés, a kutatószolgálat és a történelmi állomány feltárása és megőrzése területén. A közgyűjteményi támogatásból, pályázati forrásból és saját erőből számos beruházás, fejlesztés és beszerzés valósult meg (reprográfiai szoba kialakítása, könyvszkenner beszerzése, a főiskolai/teológiai könyvtár rendezése, az R. Várkonyi könyvtár két szobájának kialakítása, széles körű egyedi könyvrestaurálás és állagmegóvás, új polcrendszerek kialakítása). Folyamatosan zajlik az új könyvek és folyóiratok beszerzése, az állomány elektronikus katalogizálása, az egyes állományrészek rendezése. Ásványi Ilona kiemelkedő szakmai eredménye, hogy 2017-ben megjelent az Ősnyomtatványkatalógus. A Főkönyvtár folyamatosan foglalkozik az egyes gyűjteményrészek feltárásával, gondozásával, fejlesztésével és kutathatóvá tételével. Folyik a Musikotheca és a Benedictina gyűjtemény feldolgozása. A kölcsönzés mellett a könyvtár rendszeres kutatószolgálattal áll a bencés és világi olvasók, kutatók rendelkezésére.

A pannonhalmi könyvtár egyidős Szent Márton monostorával. Egy Szent László-kori oklevél tanúsága szerint a 11. század végén Pannonhalmán már nyolcvan kötetet (körülbelül kétszáz művet) tartottak nyilván. 1786-ban a rend feloszlatáskor már több mint négyezer kötetet számlált a gyűjtemény. 1802-ben a könyvek közül csupán 757 kötetet és 27 kéziratot szállítottak vissza a monostor könyvtárába. A gyűjtemény száma a 19. század elején ugrásszerűen megnőtt. Ekkor határozták el az emblematikus könyvtárépület építését, amely ma az egyik legjelentősebb hazai műemlék teremkönyvtár.

A könyvtár állománya a mai napig gyarapszik. Napjainkban körülbelül négyszázezer kötetet őriznek a gyűjteményben.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria