Az Egyház a művészeteken keresztül fejezi ki a hit szépségét

Kitekintő – 2013. október 21., hétfő | 10:48

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte október 15. és 20. között a Vatikáni Múzeum művészeti kincseinek támogatói köre. Ferenc pápa október 19-én délben fogadta őket az Apostoli Palota Kelemen-termében.

Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból és Európából évente átlagosan hárommillió eurót fordítanak a Szentszék művészeti kincseinek restaurálására. Arról a legalább háromszáz emberről van szó – a civil társadalom, az ipar és a pénzügyi szektor képviseletében –, akik hozzájárulnak a világ egyik legjelentősebb történelmi örökségének és ezzel az Egyház nemzetközi arculatának megőrzéséhez.

A Vatikáni Múzeum művészeti kincseinek támogatói – Patrons of the Arts in the Vatican Museums – október 15. és 20. között a Vatikánban ünnepelték fennállásuk harmincadik évfordulóját. A Szentatya október 19-én, szombaton délben fogadta őket az Apostoli Palota Kelemen-termében.

A társulat létrejötte 1982-re nyúlik vissza, amikor a Szentszék kiállítást rendezett az USA-ban a vatikáni gyűjteményből a pápaság és a művészet témájában. A kiállított műtárgyak sokakban elültették a vágyat, hogy tegyenek valamit a műkincsek megőrzéséért, és büszkén vállalva odatartozásukat anyagilag támogassák azt.

A pápa elismerő szavakkal emlékezett meg az elmúlt harminc esztendőről, amelynek során jelentősen hozzájárultak az Ars Sacra örökségének továbbéléséhez. „Az Egyház minden korban a művészetekhez fordult, hogy kifejezze a hit szépségét, és hogy hirdesse az evangéliumi üzenetet az Isten által teremtett világ nagyszerűségéről, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember méltóságáról, Krisztus halála és feltámadása erejéről, amely megváltja az embert, és új életet hoz egy olyan világba, amelyet megjelölt a bűn és a halál tragédiája.” A Vatikáni Múzeumok egyedülálló és gazdag történelme lehetővé teszi, hogy a Rómába látogató zarándokok találkozzanak ezzel az üzenettel a műkincseken keresztül, amelyek az emberiség spirituális törekvéseiről, a keresztény hit magasztos titkairól és ezen legfőbb szépség kereséséről tanúskodnak, amelynek eredete és beteljesülése Istenben található – fogalmazott a Szentatya. Kifejezte: azt kívánja, hogy a Vatikáni Múzeumok műtárgyainak támogatása révén a Patrons of Arts csoport „továbbra is részt vegyen az Egyház életében és küldetésében, kifejezze reményünket az Úr országának eljövetele iránt, amelynek szépsége, harmóniája és békéje minden emberi szívet várakozással tölti el, és az emberi nem legmagasabb művészi törekvéseit inspirálja”.

A Patrons of the Arts in the Vatican Museums csoportja az elmúlt harminc évben olyan kincsek restaurálását tette lehetővé, mint a Sixtus-kápolna Botticelli-, Perugino- és Ghirlandaio-freskói, a Beato Angelico és Michelangelo festette kápolnák, a vatikáni Santa Rosa-ásatások feltárása, a modern egyházi művészeti részleg Matisse-termének helyreállítása. Számtalan kisebb munkát is támogattak, köztük olajfestmények, táblaképek, márványképek, mozaikok, reneszánsz és barokk aranytárgyak, gobelinek restaurálását.

Jelenleg két nagyszabású terv valósul meg segítségükkel: az egyik a Vatikáni Múzeumokban a térképek csarnokát érinti: azt a 120 méter hosszú folyosót, amelynek mindkét oldalán Itália egyes régióit ábrázoló korabeli térképek láthatóak. A zöld és kék színnel ábrázolt térképeket 1581-ben XIII. Gergely pápa készíttette szeretett hazájáról, amelyet így anélkül is csodálhatott, hogy kilépett volna az Apostoli Palotából. Ez a hároméves restaurálási munka mintegy két millió eurós költséggel jár.

A Lateráni Szent János-székesegyház melletti Szent Lépcső XVI. századi freskóciklusának helyrehozatala előre várhatóan négy évet vesz majd igénybe. A Szent Lépcső a kereszténység egyik legnépszerűbb és legnagyobb tiszteletnek örvendő ereklyéje. A kegyes hagyomány úgy tartja, hogy ezen a lépcsőn haladt föl Urunk Pilátushoz. Még ma is elterjedt szokás, hogy aki kegyelmet szeretne kieszközölni, vagy feloldani egy fogadalmat, térden állva megy föl a lépcsőfokokon.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír