Az embermentő Verolino érsekre emlékeztek Rómában

Kitekintő – 2015. február 5., csütörtök | 16:09

Gennaro Verolino érsek hősies alakjára emlékeztek február 4-én a Római Magyar Akadémián. Az olasz főpap a magyarországi apostoli nuncius titkáraként több tízezer zsidó életét mentette meg 1944-ben, a holokauszt idején.

Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy rövid időn belül második alkalommal ad otthont a kultúrintézet Verolino érsek embermentő tevékenysége kapcsán szervezett emlékezésnek. Tavaly mutatták be Matteo Napolitano egyetemi professzor Budapest igazai című könyvét, amely a vatikáni levéltárakban végzett kutatásainak eredménye.


Győriványi Gábor, Magyarország szentszéki nagykövete beszédében hangsúlyozta, hogy a magyarországi szentszéki nunciatúra XII. Piusz pápával egyetértésben hősiesen és rendíthetetlenül küzdött a zsidók megmentéséért. Ferenc pápa szavait idézte, melyeket a szentszéki nagykövetségek diplomáciai testületéhez intézett januárban: az emberiség sajnos nem tanult a második világháború tragédiájából. A magyarországi nagykövet arra kérte a jelenlévőket, hogy Verolino hősies alakjára emlékezve jusson eszükbe mindazon diplomaták álhatatos munkája is, akik a világ számos országában napjainkban tevékenykednek a szentszéki nunciatúrákon. Az apostoli nunciatúrákon ugyanis ma is számos szükséget szenvedő, menekült ember kér segítséget, szabadulást.

Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora felolvasta Antonio Di Donna, Acerra püspöke levelét. A főpásztor az acerrai közösség nevében is háláját fejezte ki a zsidómentő érsekről való megemlékezésért. Az emberiség ragyogó példája Verolino érsek alakja – írta Di Donna püspök –, aki a szenvedőkben felismerte Krisztus arcát, és akire úgy tekinthetünk, mint a keresztény erény példájára.

Angelo Sodano bíboros azt a rendkívüli keresztény és humánus magatartást emelte ki, amellyel a Szentszék kiküldött diplomatái XII. Piusz utasítására közbenjártak százezrek szabadításáért. Megemlítette az Akták és dokumentumok című gyűjteményt, amely a Szentszék tevékenységét dokumentálja a zsidóüldözések idején. Ennek tizedik, a magyar helyzettel foglalkozó fejezete Angelo Rotta nuncius és Gennaro Verolino titkára hősies harcát igazolja, számos eredeti nyomtatvánnyal és személyes levéllel alátámasztva. Sodano bíboros felelevenítette Verolino érsekhez fűződő személyes emlékeit, akivel gyakran találkozott a Szent Márta-házban és a Vatikáni Államtitkárságon.

Rosalba Verolino, az embermentő érsek unokahúga beszédében bemutatta nagybátyja életútját, és a túlélők megható tanúságtételein keresztül közelebb hozta, megszerettette a résztvevőkkel Verolino érsek egyszerű, bátor és hősies alakját. A túlélőkkel a család a mai napig szoros kapcsolatban van. Megrendítő az ő emlékezésük, akik akkoriban négy-öt éves gyermekek voltak: az érsektől kapott legfontosabb értéknek az emberiségbe vetett bizalmuk visszaszerzését tartják. Verolino érsek visszaemlékezéseiben a lélek egyszerűségével és békéjével valotta: „Azt tettük csupán, amit tennünk kellett, anélkül hogy másra gondolnánk.”

Az emlékesten levetítettek egy interjút, amely Vértes Márta túlélő kérésére készült az akkor már idős Gennaro Verolinóval. Az érsek visszaemlékezésében éles különbséget tett a német megszállás előtti és utáni Magyarország között, jelezve, hogy a zsidótörvényeket csak ezután kezdték komolyan alkalmazni. Többször hangsúlyozta, hogy kérdés és bármilyen okmány (például keresztlevél) nélkül mindenkinek segítettek, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, illetve utalt arra, hogy mind egyházi személyek, mind a magyar emberek sok segítséget nyújtottak a mentésben.

Matteo Luigi Napolitano, a római Guglielmo Marconi Egyetem professzora a Budapest igazai című könyvének egyik megrendítő epizódját elevenítette fel. Gennaro Verolino ugyanis egyszer egy egész teherautónyi gyógyszerszállítmányt adományozott a náci katonáknak, hogy közben száz és száz oltalomlevelet láthasson el a már sorban álló zsidók neveivel, és az üres teherautóba zsúfolva gyermekeket és családokat menekíthessen ki a halál torkából.

A vatikáni magyar nagykövetség által szervezett emlékesten jelen volt a Szentszék több képviselője: Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja; Angelo Acerbi érsek, a rendszerváltás utáni első magyarországi apostoli nuncius; Enrico Dal Covolo püspök, a Lateráni Pápai Egyetem rektora; valamint tizenöt ország szentszéki nagykövete jelent meg.

Gennaro Verolino érsek 1944-ben Angelo Rotta apostoli nuncius titkáraként Budapesten élt és szolgált. Abban az évben Magyarország már a hitleri megszállás alatt állt: a nácik elhatározták a magyar zsidó közösség kiirtásának végrehajtását és a koncentrációs táborokba való deportálását. Verolino diplomáciai védelmet nyújtott az üldözötteknek, hamis útlevelek kiállításával saját tesi épségét is veszélyeztette. Angelo Rotta nuncius és XII. Piusz pápa támogatásával hősies tevékenységének és bátor hitének köszönhetően több tízezer zsidót mentett meg az embertelen és elkerülhetetlen haláltól. 2007-ben a Jad Vasem intézet Világ Igaza címmel ismerte el áldozatvállalását.

Fotó: Várhelyi Klára

Jánosi Dalma/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria