Beiktatták a magyarországi kopt ortodoxok új püspökét

Hazai – 2017. december 10., vasárnap | 20:15

December 9-én beiktatták a magyarországi és közép-európai kopt ortodox püspököt a budapesti Szűz Mária és Mihály arkangyal kopt ortodox templomban. A szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, prímás.

Ünnepnap köszöntött a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházra: beiktatták az új kopt ortodox egyházmegye elöljáróját, Ava Giovanni püspököt. A beiktatási ceremónia a Budapest XVIII. kerületében található Szűz Mária és Mihály arkangyal kopt ortodox templomban zajlott.

Magyarország ad otthont az új kopt ortodox egyházmegyének Kelet-Európában; az egyházmegye területéhez tartozik hazánkon kívül Románia, Lengyelország, Csehország és Szlovénia.

Az ünnepi liturgia prédikációjában Anba Paula püspök háláját fejezte ki II. Tavadrosz pátriárkának, a kopt egyház fejének döntéséért. Az, hogy kopt püspökség alakult Közép-Európában, nagyon sok áldással jár. Magunkon érezzük a Szent Család áldását – mondta a szónok –, és Izajás próféta is így szólt: „Áldott az én népem, Egyiptom”. Az, hogy kopt püspökség alakult Közép-Európában, Szent Márk áldásainak is köszönhető.

A kopt lelkiség eljön Közép-Európába; a kopt lelkiség, mellyel összefügg a szerzetesség kialakulása. Az, hogy kopt püspökség alakult Közép-Európában, a vértanúk vérét, az ő győzelmüket is továbbadja. Hálát adunk, hogy Ava Giovanni lehet ennek az egyházmegyének a püspöke.

Mindannyiunknak emlékezni kell Kirillosz (Kyrillos) érsekre – szólított fel a szónok. – Kirillosz milánói kopt ortodox érsek 2017 augusztusában hunyt el, 65 esztendős korában. Sok éven át Tavadrosz pápa helyettese volt egész Európában; a milánói érsekséget a semmiből alapította. Nem egyedül irányította, hanem a Szent Shenouda-kolostor szerzeteseit is bevonta a munkába, többek között Ava Giovannit, akit most körünkben üdvözölhetünk.

A frissen beiktatott püspök megköszönte a dicsérő szavakat; kifejezte, hogy püspöktársai biztató szavai megerősítik őt, és elmondta, mekkora öröm számára, hogy jelen vannak testvérei a Katolikus Egyházból. Hálás és büszke, hogy Kirillosz alatt szolgálhatott, aki oly sokat tett a kereszténységért; és akinek emberismerete, a rászorulók iránti szeretete példaértékű volt. Kiemelte, azt is Kirillosz érseknek kell megköszönni, hogy olyan népet nevelt, akik be tudtak illeszkedni az olasz társadalomba, és így a befogadó ország is megláthatta, hogy értékes emberek. Kirillosz érsek szeretete határtalan volt; egy szobája volt csak, de azt is megosztotta tanítványaival. „Lehet, hogy az Úr őt akarja megkoronázni, nem minket” – mondta Ava Giovanni.

Anba Ermia püspök megemlékezett a magyar kormány szolidaritásáról például a Szent Péter és Pál-templomban történt tragikus merénylet után, illetve az oktatási területen nyújtott segítségről, a kopt keresztény fiataloknak biztosított magyar ösztöndíjakról, különböző képzési lehetőségekről. Reményét fejezte ki, hogy Ava Giovanni beiktatása után ezek a jó kapcsolatok tovább erősödnek, az új püspöknek pedig azt mondta: Magyarország püspökévé neveztek ki, annak az országnak a püspökévé, amit szeretünk. „Azok között az emberek között vagy, akik megnyitották kapuikat, hogy közöttük élhessünk” – jelezte háláját.

Beszélt arról is, hogy III. Shenouda pátriárka magyarországi látogatása alkalmával részt vett a Szent István napi ünnepségen, és ez azóta szokássá vált. A szeretet az alapja minden kapcsolatnak – hangsúlyozta, majd a béketeremtés küldetésére utalva így fogalmazott: „a föld gyümölcse békében terem”.

Khalil Youssef esperes elmondta, a dicsőség napja ez a kopt egyháznak Magyarországon. 2011-ben szentelték föl ezt a templomot, melynek felépülése a kormány és a Katolikus Egyház segítségének köszönhető. II. Tavadrosz a budapesti templomot, hasonlóan több más európai kopt templomhoz Kirillosz érsekre bízta, akinek váratlan halála után itt maradtak atya nélkül – „nem tudtunk atya nélkül maradni, mert megszoktuk az atyai szeretetet…” Ezért kértek atyát Tavadrosz pápától, aki Ava Giovannit nevezte ki, akinél nem is lett volna alkalmasabb, hisz Kirillosz érsek tanítványa volt; „a benne dolgozó Szentlelket kövessük”.

A köszönetnyilvánítások sorában Khalil Youssef kiemelten mondott köszönetet Erdő Péter bíborosnak, hogy jelen volt ezen az ünnepen, majd köszöntötte többek között a Milánóból érkezett híveket.

Ava Giovanni püspök 1961. október 24-én született az egyiptomi El Miniában. Egyetemi tanulmányait geológia szakon végezte 1983-ban. 1992-ben érkezett Milánóba. 1998. szeptember 3-án lett szerzetes, és 1998. október 5-én szentelték pappá.

2017. november 12-én szentelték püspökké; december 9-i beiktatásával ő lett a most létrejött új egyházmegye püspöke. Magyarország ad otthont az új kopt ortodox egyházmegyének Kelet-Európában; az egyházmegye területéhez tartozik hazánkon kívül Románia, Lengyelország, Csehország és Szlovénia.

A kopt ortodox egyház vagy alexandriai kopt ortodox egyház Egyiptom legnagyobb keresztény egyháza. Az antikhalkédóni egyházak közé tartozik, amelyek a 451-es khalkédóni zsinaton az (akkor még egységben lévő) ortodox és nyugati keresztényektől eltérő krisztológiai álláspontot képviseltek, ezért külön egyházzá váltak. Eredete Egyiptomba vezethető vissza, de világszerte vannak követői.

Fotó: Lambert Attila

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria