Bemutatjuk a 14 új bíborost

Kitekintő – 2018. június 28., csütörtök | 16:00

Június 28-án zajlik a Ferenc pápa által meghirdetett ötödik konzisztórium, pápaságának ötödik évében. Bemutatjuk az új bíborosokat, akikkel együtt a bíborosi kollégium 226 főre emelkedik, közülük 125 választó és 101 nem választó taggal.

A választó tagok közül 53 európai, 17 észak-amerikai, 5 közép-amerikai, 13 dél-amerikai, 16 afrikai, 17 ázsiai és négy óceániai.

A Szent Péter-bazilikában június 28-án 16 órakor a pápa rendes, nyilvános konzisztóriumot tart, amelyen 14 új bíborost kreál. Az új bíborosok udvariassági látogatására ezt követően 18-tól 20 óráig lesz lehetőség. A konzisztóriumot és az új bíborosok neveit – váratlanul, de eddigi szokásának megfelelően – maga Ferenc pápa hirdette ki. „Származásuk az Egyház egyetemességét fejezi ki, mely ma is hirdeti Isten irgalmas szeretetét minden embernek a földön. Az új bíborosoknak a római egyházmegyébe történő iktatása pedig a Péter széke és a világon jelen lévő részegyházak közötti elszakíthatatlan köteléket teszi nyilvánvalóvá” – magyarázta a pápa a május 20-i Regina Coeli imádság végén.

Az ötödik konzisztórium sem, akárcsak a négy megelőző – 2014. február 22., 2015. február 14., 2016. november 19., 2017. június 28. – a karriert megkoronázó elismerés vagy a címeres bíborosi székekkel járó javadalmak jegyében lett meghirdetve, hanem mindegyik jelölt esetében a részegyházaknál jól végzett és hatékony szolgálatot veszi figyelembe.

Ferenc pápa az elmúlt öt évben összesen 74 bíborost kreált, közülül 59 választó és 15 nem választó.

Az új bíborosok első nyilvános programjukként koncelebrálnak június 29-én 9.30-kor a Szent Péter téren kezdődő szentmisén. Az ünnepi szentmisét Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Ferenc pápa mutatja be, aki a szertartás keretében megáldja azokat a palliumokat, melyeket az új érsekek, metropoliták kapnak majd.

A 14 új bíboros között van egy püspök, egy érsek és egy szerzetes is, akik „szolgálatukkal különösen is kitűntek”: ők Sergio Obeso Rivera, a mexikói Xalapa nyugalmazott érseke; Toribio Ticona Porco, a bolíviai Corocoro nyugalmazott prelátusa és Aquilino Bocos Merino spanyol klaretiánus szerzetes.

Louis Raphael Raphaël I. Sako, a babiloni káld egyház pátriarkája 1948. július 4-én született az iraki Zahóban. 1974. június 1-jén szentelték pappá. Eleinte a moszuli székesegyházban folytatott pasztorális szolgálatot. 1979-től a római Pápai Keleti Intézetben tanult, ahol keleti patrológiából doktorált is. Történelemből a párizsi Sorbonne-on szerzett doktorátust. 1986-ban Moszulba kapott plébánosi kinevezést. 1997 és 2002 között a bagdadi patriarkális szeminárium rektori feladatait látta el.

2013. január 31-én választotta meg babiloni káld pátriárkává a Rómával egyesült káld katolikus egyház püspökeinek szinódusa; ekkor vette fel az I. Louis Raphaël nevet. XVI. Benedek pápa február elsején adta meg számára az ecclesiastica communiót, az egyházi közösséget.

Luis Ladaria, a Hittani Kongregáció prefektusa a spanyolországi Manacorban, a mallorcai egyházmegye területén született 1944. április 19-én. Intenzív római és madridi akadémiai munkássága után XVI. Benedek pápa 2008. július 9-én a Hittani Kongregáció titkárává nevezte ki. Püspökké július 26-án szentelték. 2017. július 1-jén Ferenc pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki, és ezzel együtt az Ecclesia Dei Pápai Bizottság, a Pápai Biblikus Bizottság és a Nemzetközi Teológiai Bizottság elnökévé.

Angelo De Donatis, a Római Egyházmegye általános helynöke 1954. január 4-én született az itáliai Lecce tartományban. 1980. április 12-én szentelték pappá a casaranói Szent Domonkos-plébánián, 1983-ban pedig a Római Egyházmegyébe inkardinált, ahol több más helynöki és pasztorális feladat között a klérus hivatalának igazgatója és a pápai római nagyszeminárium spirtuálisa is volt.

Giovanni Angelo Becciu, a vatikáni államtitkárság helyettes vezetője és a Szuverén Máltai Lovagrend különleges megbízottja, a szardíniai Pattadában született 1948. június 2-án. Pappá 1972. augusztus 27-én szentelték. Miután egyházjogból diplomát szerzett, 1984. május 1-jén a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett, és évekig a világ különböző országainak nunciatúráin szolgált – többek között a Közép-Afrikai Köztársaságban, Új-Zélandon, Libériában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és az Egyesült Államokban. 2011. május 10-én XVI. Benedek pápa az államtitkárság helyettes vezetőjévé nevezte ki, Ferenc pápa pedig megerősítette hivatalában 2013. augusztus 21-én. 2017. február 2-án Ferenc pápa a Szuverén Máltai Lovagrend különleges megbízottjává nevezte ki, hogy a rend krízisének megoldásában segítséget nyújtson. Idén május 26-án a pápa a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusává nevezte ki, megtartva az államtitkárság helyettes vezetői tisztségét június 29-ig, új tisztségét pedig augusztus végétől tölti be.

Konrad Krajewski apostoli alamizsnás, akit mindenki csak don Konrado néven ismer, valójában a pápa segítő jobb keze a szükséget szenvedők felé, egészen a Szent Péter tér környékétől kezdve. Łódź-ban született, Lengyelországban, 1963. november 25-én, 1988. június 11-én szentelték pappá. Római teológiai, majd liturgikus tanulmányai után 1995-ben visszatért eredeti egyházmegyéjébe; az egyházmegyei szemináriumban, valamint a ferencesek és a szaléziek szemináriumában liturgikát tanított. 1998-ban visszatért Rómába, és a pápa liturgikus teendőiért felelős hivatalba kapott megbízást. 1999. május 12-én pápai ceremonárius lett, és mint ilyen, három pápát is szolgált: II. János Pált, XVI. Benedeket és Ferenc pápát. 2013. augusztus 3-án a Szentatya alamizsnásává nevezte ki: azt az útmutatást kapta a pápától, hogy ne maradjon az „íróasztal mögött”, hanem menjen egyenesen Róma utcáira, vagy ahová szükségét látja. Ugyanezen év szeptember 17-én püspökké is szentelték.

Joseph Coutts, a pakisztáni Karacsi érseke, 1945. július 21-én született az india Amritszárban. 2012 óta érsek-metropolitája Pakisztán fővárosának. Pakisztánnak újra van bíborosa, 24 évvel Joseph Cordeiro karacsii érsek halálát követően, akit VI. Pál nevezett ki 1973-ban, és 1994-ben hunyt el. Coutts érseket 1971. január 9-én szentelték pappá a lahore-i egyházmegye számára. A pakisztáni Hiderábád segédpüspökévé nevezték ki 1988. május 5-én, ugyanezen év szeptember 16-án püspökké szentelték. A pakisztáni püspöki konferencia elnöke volt 2011 és 2017 között. 

António dos Santos Marto, a portugáliai Leiria-Fatima püspöke, 1947. május 5-én született az ibériai Viana do Castelo egyházmegyében. Miután a Vila Real-i kisszemináriumban előkészítő tanulmányait befejezte, a portugál katolikus egyetemen hallgatott filozófiát és teológiát, a portói szeminárium növendékeként. 1978-ban teológiából doktori fokozatot szerzett a pápai Gergely-egyetemen. 1971. november 7-én pappá szentelték a Vila Real-i egyházmegye számára. Miután Rómából hazatért; Porto városában maradt hosszabb időre, ahol a katolikus egyetemen teológiát tanított. A portói nagyszeminárium fegyelmi elöljárója is volt, valamint a Vila Real-i egyházmegye szeminaristákért felelős megbízottja.

Pedro Barreto, a perui Huancayo érseke, 1971. december 18-án részesült a papság szentségében. Először a novíciusmester segítője volt (1972–1973), majd 1973 és 1982 között professzor és lelkivezető a Krisztus Király kollégiumban Tacanában; 1976-tól plébános és elöljáró a tacanai közösségben – ezt a tisztséget 1995-től 2001-es kinevezéséig még egyszer betöltötte. 2001-ben Jaén apostoli helynökévé nevezték ki. Apostoli helynökként 2004. július 17-vel II. János Pál pápa Huancayo érsekévé nevezte ki.

Désire Tsarahazana, a madagaszkári Toamasina érseke, 1954. június 13-án született. 1986-ban szentelték pappá. A nagyszeminárium rektora és a kisszeminárium tanára volt. Püspökké 2000-ben nevezték ki. 2006 és 2012 között a madagaszkári püspöki konferencia helyettes elnöke volt, 2012-től elnöke (2015-ben újraválasztották).

Giuseppe Petrocchi, az olaszországi Aquila érseke, a közép-itáliai Ascoli Picenóban született 1948. augusztus 19-én. 1973. szeptember 15-én pappá szentelték az Ascoli Piceno-i Egyházmegye számára, ahol számos lelkipásztori feladatkört töltött be. 1998. június 18-án II. János Pál pápa Latina-Terracina-Sezze-Priverno püspökévé nevezte ki. Ugyanezen év szeptember 20-án püspökké szentelték. 2013. június 8-án Ferenc pápa Aquila érsek-metropolitájává nevezte ki. Aquilai püspöki székét július 7-én foglalta el. Miután tiszteletét tette a 2009-es földrengés áldozatainak emléket állító Casa dello Studente háznál, és meglátogatta a város még használhatatlan állapotban lévő székesegyházát, az egyházmegyét kánoni értelemben a collemaggiói Santa Maria-bazilikában vette át.

Thomas Aquinas Manyo, a japán Oszaka érseke, 1949. március 3-án született. 1975-ben szentelték pappá a nagaszakii egyházmegye számára. Káplánként, majd plébánosként és az egyházmegyei hivatalos közlöny szerkesztőjeként dolgozott. 2006-tól püspökké választásáig a japán püspöki konferencia általános titkára volt. 2014. augusztus 20-án Ferenc pápa Oszaka érsekévé nevezte ki. 2016-tól a japán püspöki konferencia elnökhelyettese.

Fordította: Koszoru Péter

Forrás és fotó: AgenSIR

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria