Bemutatkozik a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Hazai – 2015. augusztus 30., vasárnap | 12:02

A veszprémi főiskola számos szakot indít a 2015/2016-os tanévben is: a megújult hitéleti tanárszak mellett teológus, katekéta-lelkipásztori munkatárs, valamint szociális munka képzést és diplomát adó pedagógus továbbképzéseket is – tájékoztat az intézmény.

A 2014/2015. tanév szeptemberétől megújult formában indult hitéleti tanárszak a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. A fiatalok azóta új típusú képzés keretében nyerhetnek hittanári és közismereti vagy nevelőtanári diplomát. Teológiai diplomával rendelkező egyházi személyek is szerezhetnek hittanár-nevelőtanár végzettséget.

A katolikus egyházi fenntartású Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola államilag akkreditált felsőoktatási intézmény. Jogelődjét Volkra János veszprémi püspök alapította 1711-ben; a teológiai és hittanárképzést 1991-ben Szendi József veszprémi megyéspüspök alapította újra a Balaton és Bakony határán.

Az egyszakos hittanár-nevelőtanári képzésben részt vevő hallgatók korszerű, a 21. századi magyar köznevelés elvárásaihoz és célkitűzéseihez igazodó ismereteket szerezhetnek, amelyek birtokában pályakezdő tanárként is alkalmasak lesznek az újjászervezett hazai nevelő-oktató munka magas színvonalú ellátására és felkészülten indulhatnak el a társadalmi és anyagi megbecsülést kínáló pedagógus-életpályamodell útján. A főiskola és a Pannon Egyetem együttműködésének köszönhetően a hitéleti szakot szakpárként is fel lehet venni: hittanár-nevelőtanár – közismereti tanár szakpárokkal is számolhatnak a hallgatók (angol, német, dráma és színházismeret, informatika, magyar, természetismeret-környezetismeret párok).

Az intézmény hittanár-nevelő tanári mesterképzést is hirdet. Ez a képzési forma azoknak szól, akik más főiskolai hitoktató, hittanári, hittanár-nevelő vagy teológus oklevéllel rendelkeznek. Ezen képzés – hazánkban egyedülálló módon – lehetőséget biztosít a teológiai végzettséggel rendelkezők számára ahhoz, hogy a tanári végzettség birtokában a köznevelésben is taníthassanak.

A főiskola további képzései is ígéretes életpálya-lehetőségeket kínálnak az elkötelezett, keresztényi értékrendet valló, az ifjúság nevelésének-oktatásának szolgálatát választó érdeklődőknek. Az egyetemi diplomát adó teológusképzést a főiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttműködve kínálja. A katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon három év után BA-diplomát szerezhetnek a hallgatók, akik pedig ezt követően elvégzik a hittanár-nevelő tanári mesterképzést is, mester szintű hittanár-nevelő tanári diplomát kapnak. A szociális munka szak az egyházi intézményrendszernek és az egyházon kívüli szociális gondozó rendszernek egyaránt képez szakembereket. A felsorolt lehetőségek természetesen különböző variációkban érhetők el, többek között más felsőoktatási intézmény hallgatói számára is: a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak például minorként is felvehető.

A főiskola indítási engedéllyel rendelkező diplomás pedagógus továbbképzései a végzett pedagógusokat szólítják meg. Az egyik ilyen továbbképzés a pedagógus szakvizsga tehetséggondozás-tehetségfejlesztés specializációval, amely 2013-ban indult. Az intézmény másik továbbképzése a közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, amelynek indítása 2015 szeptemberében várható. Ugyancsak rendelkeznek a tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítási engedélyével, melyet a jelentkezési létszám függvényében indítanak el. A képzések négy félévesek, ezek elvégzése elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a napi pedagógiai munkához, és biztosítja a pedagógus életpályamodellben elvárt előmenetelhez szükséges feltételek teljesítését.

Az intézmény pedagógus szakvizsgás képzéseiről részletes tájékoztatás a Főiskola honlapján olvasható.

Fotó: VHF

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria