Beteljesülő álmok – Szepsiben tartották a szlovákiai katolikus iskolák vezetőinek konferenciáját

Külhoni – 2021. november 16., kedd | 12:41

A felvidéki magyar katolikus tanintézményeket egyesítő Patrona Nostra Kht. szervezésében, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont rendezésében november 11. és 13. között tartották Szepsiben, a katolikus pedagógiai módszertani napok keretében a szlovákiai magyar katolikus iskolák vezetőinek országos konferenciáját.

November 11-én este Madarász Róbert, a komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont igazgatója vezetésével szakmai kerekasztal-beszélgetést tartottak az egyházi oktatás időszerű kérdéseiről.

Másnap a konferencia Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója köszöntőjével, Madarász Róbert megnyitójával és a Kiss Róbert kanonok, a nagyszombati főegyházmegye általános helynöke vezette imádsággal kezdődött.

Három előadás hangzott el: Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános Közös felelősségünk egymásért, Író Sándor plébános, hatósági lelkész Határok nélkül, valamint Décsi Katalin, a szlovákiai oktatásügyi minisztérium nemzetiségi fejlesztési osztályának főosztályvezetője Az iskolaügyi reform aktuális kérdései címmel tartott előadást.

Ezután a konferencia résztvevői a másnapi ünnepek, a magyar szentek és boldogok emléknapja és a magyar nyelv napja kapcsán imádkoztak Pásztor Zoltán kassai püspöki helynök vezetésével az iskolaközpont kápolnájában a három kassai vértanú, az első és az utolsó apostoli király, valamint a magyar szent család ereklyéi előtt, amelyeket a szepsi plébániához tartozó makranci templomban őriznek.

A konferencia zárásaként november 13-án a szepsi plébániatemplomban szentmisét mutattak be Kiss Róbert kanonok, nagyszombati általános helynök vezetésével. A liturgián jelen volt több pedagógus is, akik a magyar tannyelvű egyházi fenntartású katolikus iskolák pedagógusainak szervezett módszertani napokon vettek részt. A szentmise hálaadás volt a hit nagy ajándékáért egymásért, népünkért, kultúránkért, anyanyelvünkért.

Napjaink leselejtező kultúrájában fontos a törődés és a gondoskodás kultúrájának megismertetése, elfogadtatása, továbbfejlesztése és életben tartása. Ha egy diákban a pedagógus a lehető legjobb módon igyekszik kibontakoztatni a benne rejlő értékeket az evangéliumon alapuló nevelési terv alapján, az a diák kétségkívül növekedni fog, és jó emberré válik, képessé arra, hogy megváltoztassa a világot.

Amikor katolikus iskolákról beszélünk, evangelizáló, hitre nevelő iskolákról beszélünk. Ezek az iskolák azt a célt tűzik ki, hogy a nevelés a diák egész személyére irányuljon, minden dimenziót, a hit dimenzióját is beleértve. Kihívás, hogy a diákok hithez való hozzáállása napjainkban nagyon különböző. Nagy feladat olyan iskolát létrehozni, amelyik mindenkihez szól, mindenkit tud, akar és kész evangelizálni.

Ahhoz, hogy célokat tudjunk adni a fiataloknak, illetve maguk is meglássák életük értelmét, segíteni kell őket abban, hogy tudjanak távlatokban gondolkodni és meglátni a horizontokat maguk előtt. A pedagógusnak ezért is fontos rátalálnia arra a nevelési módra is, amely segíti a fiatalokat, hogy megnyíljanak a hitre, a transzcendensre.

A globalizáció korában nem kis feladat az emberségességre, a szolidaritásra, a sorsközösség-vállalásra való nevelés. Napjainkban sok ember szenved, ezért támogatni kell a fiatalokat abban, hogy akarjanak és tudjanak segíteni másokon. Olyan jól felkészült fiatalokat kell nevelni, akik gondolkodását és életvitelét az evangélium lelkülete határozza meg. A pedagógiai konferencián ilyen és ehhez hasonló gondolatok fogalmazódtak meg, válaszul napjaink kihívásaira.

A mintegy ötven résztvevő tudatosította: soha nem szabad belefáradni abba, hogy álmodjunk. Ahogy Ferenc pápa fogalmazott: Ha felhagyunk az álmokkal, lemondunk arról, hogy nevelők legyünk. Sőt, nem arra van szükségünk, hogy megfogalmazzuk, milyen egy ideális világ, mert az már szerepel az evangéliumban. Krisztus eljött közénk, hogy hirdesse Isten országát. A mi álmunk, vágyunk nem lehet más, mint hogy kitartóan dolgozunk Isten országáért, tudván, hogy azt mi sem fogjuk tudni beteljesíteni saját életünkben. Ez azonban nem számít. Ami igazán fontos, dolgozni Isten országáért, hogy utunk végén elmondhassuk: érdemes volt ennek az országnak az építésére szentelnünk életünket.

Szepsiben ez most különösen is látszik. A sok-sok munka eredményét szemlélve tagadhatatlan: „Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2, 7) Beteljesülni látszó álmokat…

A bővebb beszámoló a rendezvényről ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria