Bíborosi konzisztórium Ferenc pápa vezetésével: hét új szent az egyetemes egyháznak

Ferenc pápa – 2021. május 4., kedd | 15:33

Az Apostoli Palota Konzisztórium termében Ferenc pápa vezetésével – mintegy negyven bíboros jelenlétében – május 3-án nyilvános rendes konzisztóriumot tartottak, melynek során hét boldog kanonizálásáról szavaztak. Ferenc pápa a szavazás után megerősítette többek között Charles de Foucauld szentté avatását.

A kilenc órai zsolozsma elimádkozásával vette kezdetét a nyilvános rendes konzisztórium, melyen a következő hét boldog szentté avatásáról szavaztak a bíborosok:

– Charles de Foucauld francia szerzetes pap, a Jézus Kis Testvérei és Kis Nővérei rend alapítója;

– Devasahayam Lázár, az első világi indiai szent;

– Jézusról nevezett Maria Francesca, világi nevén Anna Maria Rubatto piemonti származású szerzetesnővér;

– Maria Domenica Mantovani szerzetesnővér, a Szent Családról Nevezett Kis Nővérek Intézetének első elöljárója;

– César De Bus francia pap, a Keresztény Tanítás Atyái kongregáció alapítója;

– Luigi Maria Palazzolo olasz pap, árva gyerekeket befogadó kongregációk, a Szegény Nővérek és a Szent Család Testvérei alapítója;

– Giustino Maria Russolillo nápolyi egyházmegyés pap, aki a papság nevelésének szentelte az életét.

Ferenc pápa jóváhagyta a konzisztórum szavazását. A szentté avatások időpontjáról a világjárvány miatt később határoznak.

A konzisztóriumot követően a tavaly bíborossá kreált Marcello Semeraro, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa így nyilatkozott: „Ezek az új szentek életük áldozatával és a szeretet gyakorlásával tettek tanúságot Krisztusról. Ezeket a boldogokat, akiket hamarosan szentté avatnak, nemcsak Isten népe tisztelete övezi életszentségük ragyogása miatt, hanem közbenjárásukat is kérik kegyelem elnyeréséért és csodás gyógyulásokért.”

Marcello Semeraro a közös kezdőimádságot követően a Szentatya és a konzisztórium tagjai előtt röviden ismertette a hét boldog életrajzát és tanúságtételük legfőbb vonásait. Úgy fogalmazott, „különféle korokban és eltérő hivatásokban – ki-ki sajátos karizmájával, életáldozatával, a szeretet és a legfőbb erények hősies gyakorlásával – tettek tanúságot Krisztus húsvétjának termékenységéről és a reménység örök forrásáról”.

*

A zsolozsma és a konzisztóriumi ülés után következett az „optatio”, melynek során nyolc diakónus bíboros „igényléssel” átlépett a presbiter bíborosi rendbe.

Az Egyházi Törvénykönyv 350. cikkelye így rendelkezik az eljárásról: „A konzisztóriumban bejelentett és a pápa által jóváhagyott igényléssel, rendjük és kinevezésük elsőbbségének megtartásával, a presbiter bíborosok átmehetnek más címre, a diakónus bíborosok pedig más diákoniára, ha pedig tíz teljes évet eltöltöttek a diakónus bíborosi rendben, átléphetnek a presbiter bíborosi rendbe. Az a bíboros, aki a diakónusi rendből igényléssel átlép a presbiteri rendbe, mindazon presbiter bíborosok előtt foglal helyet, akiket utána neveztek ki bíborossá.”

Több mint tízéves diakónus bíborosi szolgálatuk után a következő főpapok léptek át a presbiter bíboros rendbe: Angelo Amato, Robert Sarah, Francesco Monterisi, Raymond Leo Burke, Kurt Koch, Mauro Piacenza, Gianfranco Ravasi, Walter Brandmüller.

Mindegyiküket XVI. Benedek pápa kreálta bíborossá a 2010. november 20-án tartott konzisztórium során.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria