Búcsút vettek Tommy Murphy misszionáriustól, az Egyház és a kínai nép barátjától

Kitekintő – 2023. február 8., szerda | 11:17

Tommy Murphy jó kedélyű ír származású pap, a Szent Kolumbán Missziós Társaság tagja január 6-án, vízkereszt ünnepén fejezte be küldetését és életét ezen a földön. Temetését január 28-án, Aquinói Szent Tamás híres teológus és egyházdoktor emléknapján tartották Hongkongban.

Tommy Murphy-t Kínában mindenki Chen Fa-yi-nek hívta, ugyanis a nagy jezsuita misszionáriushoz, Matteo Riccihez (olasz származású jezsuita szerzetes, a kínai jezsuita misszió egyik alapító tagja – a szerk.) hasonlóan ő is kínai nevet akart felvenni. Kínában és szerte a világon napokon keresztül számtalan emléket, portrét, beszédet és egyszerű üdvözletet osztottak meg a közösségi oldalakon, sokak hálával teli emlékét tanúsítva, amiért oly hosszú időt együtt tölthettek a Kínai Egyház és a kínai nép misszionárius barátjával.

„Chen Fa-yi atya halála valóban nagy veszteség helyi egyházunknak és minden testvérnek, aki találkozott vele – mondta Stephen Chow Sau Yan jezsuita, a Hongkongi Egyházmegye püspöke a Xinde (Hit) újság által közölt nyilatkozatában. –

Csodálatot keltő az a buzgóság, alázat és kulturális nyitottság, amellyel papi és misszionáriusi hivatását folytatta. Meg vagyunk győződve arról, hogy továbbra is támogatni fog minket, közbenjárva értünk a mennyek országában. Legyen boldog mindörökké, az Úr végtelen ölelésében.”

A Chow püspök által vezetett temetésen koncelebránsként vett részt John Tong Hon bíboros, Hongkong emeritus püspöke és Joseph Ha Chi-shing segédpüspök, ezenkívül jelen volt több kolumbáni misszionárius testvér és mintegy 25 pap ugyanabból az egyházmegyéből.

A misén jelen lévő több száz ember Murphy atya életét is nyomon követhette a kiállított fényképeknek köszönhetően, amelyek életének különböző pontjait mutatták be; a korai írországi éveitől az utolsó napjaiig. 

Tommy Murphy az Ír Köztársaságban, Mayo megyében, Castlebarban született 1949. augusztus 3-án. Csatlakozva a Szent Kolumbán Missziós Társasághoz (Societas Sancti Columbani pro Missionibus ad Exteros) misszionáriusi munkát végzett Koreában, Tajvanon, Hongkongban és Kínában. Földi maradványait az írországi Kolumbán Atyák temetőjében temették el.

Murphy atya egész életében különösen a szívén viselte a kínai katolikusok ügyeit. Ez a hivatás a hosszú éveken át tartó tanításban és lelkivezetésben jutott kifejeződésre, leginkább a pekingi Nemzeti Szemináriumban, de az ország számos más szemináriumában is. Az ír születésű misszionárius évtizedeken át különös gondot fordított a papok, szeminaristák, apácák és világiak lelkigyakorlatainak megszervezésére. Ma a kínai katolikusok által üzemeltetett weboldalakon úgy fogalmaznak, hogy a misszionárius „a kínai katolikus család része volt”. Tommy Murphy 2006 óta a Szent Kolumbán Missziós Társaság általános elöljárója volt. Mandátuma alatt a Kolumbán Atyák általános háza Dublinból Hongkongba költözött, hogy közelebbről kövesse és támogassa az evangélium hirdetését és Jézusról való tanúságot a kínai nép körében.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás: Fides

Fotó: WCCM

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria