Canterburyi Szent Ágoston, az „angolok apostola”

Nézőpont – 2024. május 27., hétfő | 6:01

Az „angolok apostola”, Canterburyi Ágoston Anglia egyik legismertebb szentje: a szigetország keresztény hitre térítése kötődik a bencés szerzetes nevéhez. 598-ban Canterbury első érseke lett. Ünnepét 1882-ben vették fel a római naptárba.

Ágoston (VI. század első harmada – 604. május 26.) egy római kolostor perjele volt. Nagy Szent Gergely bízta meg azzal  595-ben, hogy vezesse a pogány Ethelbert országának, a Kenti Királyságnak a keresztény hitre térítését célzó délkelet-angliai missziót. Már korábban is voltak keresztények a brit szigeteken; a szerzeteseket azért küldték, hogy a szász hódítók utódai körében hirdessék az evangéliumot, és tovább mélyítsék a kereszténység erejét. A misszió még Kent elérése előtt visszafordult, Ágoston azonban 597-ben partra szállt Thane szigetén, s onnan érkezett az ország központi városába, Canterburybe.

A római szerzetes konfliktusba keveredett a keltákkal, akik ugyan már évszázadok óta Jézus tanítása szerint éltek, ám a pápától függetlenül alakították hitéletüket. Ágoston Róma fennhatósága alatt akarta megszervezni a helyi egyházat, Kent népe azonban nem kívánta elfogadni az alávetettséget. Evangelizációjának sikerét nagyrészt annak köszönhette, hogy Ethelbert, aki áttért a keresztény hitre, a misszionáriusokat hagyta szabadon prédikálni, s a városfalon kívül területet biztosított számukra, ahol kolostort alapíthattak.

Ágostont az angolok püspökévé szentelték; 598-ban Canterbury első érseke lett. A király számos alattvalóját megtérítette. 597 karácsonyán a szentmisén több ezer ember vette fel a kereszténységet. 601-ben Gergely pápa további misszionáriusokat, s velük együtt biztató leveleket és ajándékokat küldött az egyháznak. 604-ben Londonban és Rochesterben katolikus püspökségeket alapítottak, s létrehoztak egy iskolát angolszász papok és misszionáriusok képzésére.

Canterburyi Ágoston 604-ben halt meg, röviddel ezután szentté avatták. Ünnepét az 1969-es reform helyezte május 27-ére.

Eredetileg a mai canterburyi Szent Ágoston-apátság oszlopcsarnokában temették el, később egy apátsági templom sírjába helyezték, ami később zarándokhely lett. Az angol reformáció idején sírját lerombolták, földi maradványai eltűntek. Ma egy kelta kereszt jelzi Ebbsfleetben, Kent keleti részén azt a helyet, ahol Ágoston partra szállt.

Forrás: Szentek élete

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria