Centenáriumi évet hirdetett a Fraknói Kutatócsoport névadója halálának 100. évfordulója alkalmából

Kultúra – 2024. március 5., kedd | 13:32

2024-ben van Fraknói Vilmos szekszárdi, majd szentjobbi apát, nagyváradi kanonok, arbei címzetes püspök, az MTA osztálytitkára, főtitkára és másodelnöke halálának 100. évfordulója. A centenárium meghirdetése Fraknói Vilmos 181. születésnapján, február 27-én történt.

Ebből az alkalomból Adalékok Fraknói Vilmos (1843–1924) életrajzához címmel tartotta meg a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 8. műhelyelőadását Rétfalvi Balázs, a kutatócsoport külső munkatársa. Az előadó prezentációja elején felhívta a figyelmet a dualizmuskori egyházi középréteg vizsgálatára, és röviden ismertette Fraknói Vilmos életének főbb pontjait.

Ezután az életút három epizódját tárgyalta részletesebben. Elsőként Fraknói Vilmos származását és családját mutatta be az ürményi katolikus anyakönyv adatai alapján. A zsidó hitben, Frankl néven született Vilmost két lánytestvérével együtt 1845. szeptember 12-én keresztelte meg Markly József plébános az ürményi Szent László-templomban, és a keresztségben a János nevet kapta.

A második téma a magyar irodalomtörténet egyik híres sajtópere volt, amely Fraknói Vilmost is érintette. A 24 éves Ady Endre fiatal újságíróként a Nagyváradi Friss Újságban 1901. április 22-én megjelent Egy kis séta című cikkében támadta a nagyváradi kanonokokat, és azzal vádolta őket, hogy érzéketlenek a társadalmi problémák iránt, és haszontalan dolgokkal foglalkoznak. A káptalan nevében a nagyprépost becsületsértés vádjával feljelentést tett, amelyet minden nagyváradi kanonoknak, így Fraknói Vilmosnak is alá kellett írnia. A peranyagot a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum őrzi.

Végezetül az előadó Fraknói Vilmos időskori, 1924. november 20-án bekövetkezett halála előtt átélt megpróbáltatásait ismertette. A háború után a trianoni határok és idős kora miatt komoly anyagi nehézségekkel került szembe, mivel javadalmaihoz és járandóságaihoz csak töredékesen jutott hozzá. 1923-ban hazaköltözött Bécsből, és végül a Vöröskereszt kórházában hunyt el. Megpróbáltatásairól a sajtó szinte naponta részletesen beszámolt.

*

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport évek óta készül, hogy névadójához méltó tudományos eseményekkel és eredményekkel emlékezzen meg a centenáriumról.

Május 2–3-án nagyszabású historiográfiai konferenciát rendeznek Nagyváradon, a püspöki palota dísztermében. Június 6-án a római Aventinuson az Istituto Nazionale di Studi Romani ad helyett annak a kutatócsoport által szervezett nemzetközi szimpóziumnak, amelyen Fraknói és munkatársai vatikáni kutatásait elemzik, bevonva az osztrák, cseh, lengyel és horvát kortárs szereplőket is. A centenárium során több előadás keretében mutatja be a kutatócsoport egy-egy tagja a Fraknói által kutatott témák kapcsán a legújabb tudományos eredményeket. (E programokról bővebben ITT és ITT olvashat.)

Fraknói halálának napján, november 20-án megkoszorúzzák az alkalomra felújított síremlékét Budapesten, a Fiumei úti temetőben. Ezt követően emlékülést rendeznek a Központi Papnevelő Intézet dísztermében, amely intézetnek Fraknói egyetemi évei alatt mindvégig lakója volt. Itt mutatják be a nagyváradi konferencia előadásait tartalmazó kötetet, kiegészítve az életrajzzal foglalkozó egyéb közleményekkel.

Az emlékév lezárása 2025. február 27-én, Fraknói Vilmos 182. születésnapján lesz a római nemzetközi szimpózium kötetének prezentálása keretében.

További részletek az institutumfraknoi.hu oldalon.

Forrás: Fraknói Kutatócsoport

Fotó: Bükösdi Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria