Családok a világjárvány frontvonalában – A FAFCE Közgyűlésének határozata

Kitekintő – 2020. május 19., kedd | 18:56

Az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége (FAFCE) – amelynek a Magyar Katolikus Családegyesület is a tagja – az egész kontinenst érintő koronavírus-járvány következtében online tartotta meg közgyűlését május 6-án. A családok világnapján, május 15-én hozták nyilvánosságra a közgyűlés határozatát, mely a családoknak a világjárvány idején betöltött szerepére reflektál.

A jelenlegi világjárvány sodrásában a családok főszerepet kaptak. A társadalom szövetét alkotó kapcsolatok minimálisra csökkentek, és azok is a társadalom központját és kezdőpontját jelentő családokban összpontosulnak. A korlátozások életbe léptetése megkívánja a családoktól napi szükségleteik biztosítását, emellett a gyermekeikről való gondoskodás és oktatásuk feladata is rájuk hárul. A jelenlegi helyzet még inkább hangsúlyozza a család fontosságát és a társadalomban betöltött központi szerepét. Az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége (francia nevén Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe, FAFCE) tagsága idén tavaszi online közgyűlésén a következő határozatot hozta:

Felidézve a FAFCE megalakulásának huszadik évfordulóján kiadott nyilatkozatot, amelynek címe A család Európa kincse és jövője (Róma, 2017. május 31.), felszólítjuk az európai országok kormányait, hogy kezdeményezzenek nemzeti szintű családpolitikát és támogassák a családbarát intézkedéseket;

felidézve a 2018. április 13-án, Bécsben kiadott közgyűlési határozatot a demográfiai tavaszról, amelyben sürgetjük „olyan döntések életbe léptetését, amelyek elismerik a család egyedülálló, alapvető és pótolhatatlan szerepét a társadalomban, a családot tekintve az első számú »vállalkozásnak«, amelyen keresztül a kontinensünk élni akarása is megnyilvánul nemcsak gazdasági kezdeményezésként, hanem elsősorban a gyermekvállalásban és nevelésben”;

felidézve a Máltán, 2019. május 15-én kelt közgyűlési határozatot Európa családokból kiinduló újjáépítéséről, amelyben arra hívtuk az európai családokat, hogy „legyenek szószólói az innovatív családpolitikáknak, a családot életfakasztó forrásnak tekintve a társadalom minden szektorában, különösen az oktatásban, a gazdasági életben és a munka területén”;

felidézve az európai születési paktumról szóló közgyűlési határozatot (Brüsszel, 2019. október 9.), felszólítjuk az európai döntéshozókat, hogy „törekedjenek egy olyan világ létrehozására, amelyben a családok méltányos anyagi elismerésben részesülnek a társadalomért tett szolgálataikért és hozzájárulásukért, egyben biztosítsák a családtámogatási rendszereket, továbbá a családok számára elegendő együtt töltött időt, hogy megvalósíthassák gyermekvállalási szándékukat”;

Közgyűlésünk felkéri az európai döntéshozókat, hogy tegyenek további lépéseket a családok támogatása érdekében a Covid-19-járvány alatt és azt követően, minden szinten támogatva őket és elismerve a társadalomért tett erőfeszítéseiket a következő pontok alapján:

1) Gyakoroljanak nyomást a pénzügyi intézményekre az európai tagállamok közötti szolidaritás megerősítése érdekében, továbbá ösztönözzék a bankokat a családok kölcsönfelvételét segítő lehetőségek kialakítására, ami egyben Európa gazdasági újjászületését is segíti.

2) Támogassák a részmunkaidőhöz kapcsolódó kedvezmények bevezetését, figyelembe véve nem kizárólag az egyes munkavállalók egyéni körülményeit, hanem a háztartások összetételét is; segélyezések terén kezeljék a családokat a munkavállalókhoz vagy vállalkozásokhoz hasonlóan.

3) A korlátozások idején találjanak konkrét megoldásokat olyan szülők segítésére, akiknek gondot okoz a munkahelyi és az otthoni feladatok összehangolása, ez utóbbi ezekben a napokban a gyermekeik iskolai oktatását is magába foglalja. Alakítsanak ki számukra rugalmas munkabeosztást és a szükséghelyzetben megfelelő gyermekfelügyeleti lehetőségeket. Törekedjenek arra, hogy ne legyenek különbségek a közoktatási intézmények között, ezek mindenkor tiszteljék a szülők gyermekeik oktatásának megválasztásához fűződő jogait.

4) Minden helyzetben tiszteljék minden ember méltóságát, hívják fel a figyelmet az idősek közösséget gazdagító ajándékára: ők a mostani járvány első áldozatai, nagyszülői létük és családjainkban betöltött aktív szerepük megbecsülést érdemel.

5) Hatékonyan fektessenek be a családba, annak emberi és szociális tőkéjébe a járványból való kilábalás és Európa számára egy új kezdet kialakítása érdekében: a korszakos válságok történelmi válaszokat követelnek, itt az ideje újragondolni a munkáról, az idősek gondozásáról, a család értékéről és az európai szolidaritásról alkotott képünket.

Forrás: Magyar Katolikus Családegyesület

Fotó: FAFCE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria