Dokumentumfilm Charles de Foucauld és követői életéről

Megszentelt élet – 2011. június 21., kedd | 14:01

A Chemin Neuf közösség interneten nézhető dokumentumfilmet készített Charles de Foucauld és mai követői életéről. Bemutatja életének színtereit, Jean François Six, a Charles Foucauld Egyesület vezetője elbeszéli életének főbb eseményeit. Hangsúlyozza missziós szerzetesi küldetésének legfőbb céljait: Jézus názáreti életének követése, az oltáriszentség imádása és a legelhagyatottabb emberek szolgálata.

1858-as születésétől kezdve elbeszéli életét: hogyan jutott árvaságra, hogyan állt be katonának, majd indult felfedező útra Marokkóba, ahol rádöbbent a hit értékére. Bemutatja megtérése történetét, Huvelin atyával való kapcsolatát. Idéz írásaiból: „Szerzetesi hivatásom ugyanabban a pilanatban született mint a hitem”.

Foucauld atya belépett  a trappistákhoz, de még ennél is szegényebb rendet szeretett volna alapítani, Názáretbe költözött. A filmben megszólal egy ott élő nővér, aki visszaemlékszik az atya  Názáretben töltött éveire, amikor megosztotta az utolsó szelet kenyerét is a szegény gyerekekkel.

Felolvasnak írásaiból, amelyekből átsugárzik, milyen erősen élt benne a vágy, hogy az utolsó legyen az emberek között. A papságra való felkészülés során is az mozgatta, hogy legszegényebbeket elvigye a Mester lakomájára. A muzulmán világba ment, a rabszolgákból akart létrehozni közösséget. A képsorok elénk tárják a sivatagot, ahol a legszegényebbeket szolgálta, láthatunk korabeli képeket és megelevenedik szemünk előtt a helyiek jelenlegi sorsa,  a tuaregek küzdelmes élete. Bemutatják jegyzeteit, amelyet a tuareg nyelv tanulmányozása során készített.

Megszólalnak Foucauld atya ma élő követői, vallanak szolgálatukról, elkötelezettségükről, a szegényekkel való kapcsolatukról. „Szegények vagyunk, de ezzel a szegénységgel és a szegények iránti szolidaritással megyünk Isten felé” – vallja egy kistestvére.

Egy Jeruzsálemben élő házaspár szép vallomását hallhatjuk arról, hogy házaspárként, laikusként hogyan tudják megélni a Foucauld által kínált lelkiséget, a szegényekkel való sorsközösséget: hiszen ő maga az egységet kereste az emberek között, vágya volt, hogy szerzetesek és laikusok együtt végezzék a misszionárius munkát.

A filmet látva közel kerülünk a helyiek életéhez: egy földműves vall arról, mit jelent számára a kistestvérek jelenléte hétköznapjaikban. A 2780 méter magasan fekvő algériai Hoggar – Assekremben készült 2011-es felvételeken a kistestvérek beszélnek hétköznapi találkozásaikról az őket körülvevő nyitott, barátságos emberekkel. Bemutatja egyszerű, dolgos és imádságos életüket. A környékbeliek kedvelik őket, mert elérhetőek, közel vannak, barátságra törekszenek, ők pedig Isten szegényeit látják ezekben az őszinte, egyszerű emberekben.

A dokumentumfilm a Net for God TV oldalán tekinthető meg, A Useless Life of Charles Foucauld címen. A választható nyelvek között a magyar is szerepel.

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír