Egerbe zarándokolt a kecskeméti Barátok templomának katekumencsoportja

Kishírek – 2019. március 12., kedd | 11:16

A Szent Miklós templom lelkészség, vagy ahogyan a kecskemétiek ismerik, Barátok temploma minden héten pénteken várja azokat a felnőtteket, akik szeretnének szentségek felvételéhez járulni, mint például a keresztség, első áldozás, bérmálás.

Harbula István káplán egy éve érkezett Kecskemétre, mind felnőtteket, mind gyerekeket tanít a római katolikus hitre, felkészíti őket a szentségek felvételére és legjobb tudása szerint osztja meg velük Jézus tanításait.

2018 szeptemberében indult új felnőtt katekumen csoport, amelynek tagjai közül néhányan nagycsütörtökön elsőáldozni fognak, illetve húsvétkor keresztelkedni. Jól összeszokott kis csapat alakult ki, mindenben segítik, támogatják egymást. Barátságuk elmélyítésére március 9-én Egerbe zarándokoltak. Zarándokútról lévén szó, a csoport meglátogatta az egri bazilikát. Az Eger-Belvárosi Főplébánia vendégszeretetének köszönhetően a kecskemétiek lehetőséget kaptak, hogy Harbula István atya a bazilika Könnyező Szűz Mária-kápolnájában misézzen. István atya az alkalomhoz illő evangéliumi történetet olvasott fel Lévi, a vámos meghívásáról. Amikor Jézus Lévit munka közben megszólította, csak annyit mondott neki: „Kövess engem”. Lévi hátrahagyva munkáját, követte Jézust, de ez a meghívás nemcsak rá volt hatással, hanem a családjára, barátaira, rokonaira is, mert amikor ennek örömére ünnepi lakomát készített, meghívta őket is.
I

stván atya arról is beszélt a prédikációjában, hogy Jézus nem kérlel, hogy légy szíves tarts velem, nem bizonygat, nem is ígérget, hanem megszólít, és aki kész igent mondani, hogy kövesse Őt, akkor Ő ezt érteni fogja. Azt a tröténetet is megemlítette, miszerint a farizeusok és írástudók, számon kérték az apostolokon, hogy a Mester miért áll szóba, és miért eszik bűnösökkel…, amire Jézus maga felelt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” A farizeusok és írástudók mindig kivetnivalót kerestek tanításában, gyógyításában, de irigyelték, azokat, akik merték követni Őt.

István atya azzal biztatta a katekumen csoport felnőtt tagjait a prédikációban, hogy őket is különleges módon szólította meg Isten, és hívására válaszolva kerültek ebbe a csoportba és indultak el az úton, hogy Jézust kövessék. Nagyon büszke ezekre a felnőttekre, hogy felvállalták az út nehézségeit, hiszen tudja, hogy a mai világban sokan nem értik meg őket akár a barátok vagy a családtagok sem, hogy miért is akarnak változtatni az életükön. Szerinte ezt mindenkinek magának kell átélnie, és ezt csak az tudja, aki válaszolt erre a meghívásra. Bízik benne, hogy amikor nagycsütörtökön többen elsőáldozók lesznek közülük, és először gyónnak meg előtte, majd először veszik Krisztus testét magukhoz, míg mások nagyszombaton lesznek megkeresztelve, akkor már a család és a barátok is együtt fognak velük örülni, és ünnepelni, mint ahogy a vámos Lévivel is együtt örültek az övéi.

Ezt követően egy kis belvárosi séta után meglátogatták az egri Barátok templomát, illetve megcsodálták a minorita templomot is.

Forrás és fotó: Harbula István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria