Egy kötetben megjelent Puskás Ferenc Hugolin ferences szerzetes négy kisregénye

Kultúra – 2024. március 31., vasárnap | 17:01

Különös emberek címmel egy kötetben adták ki Puskás Ferenc Hugolin (írói álnevén Remetei Ferenc), az 1993-ban elhunyt ferences szerzetes, erdélyi magyar író négy kisregényét.

Puskás Ferenc 1908. január 15-én született Gyergyóremetén, földműves szülők gyermekeként. Édesapja elesett az első világháborúban, özvegy édesanyja egyedül nevelte.

1923-ban kérte felvételét a ferencesekhez;  a rendben kapta a Hugolin nevet. 1931. június 28-án szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly püspök.

Mindvégig szerénység, szívmelegítő jóság jellemezte. Imádságban példás és fegyelmezett életet élt. Hűséges, jó pásztora volt a szatmári Hildegárda-rendház és -plébánia híveinek. Szatmárnémetiben plébánosi teendőket látott el; emellett alkotó emberként, íróként, lelkigyakorlat-vezetőként és misszionáriusként is tevékenykedett.

Hosszú életpályája során több ferences rendházban is élt – így Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Vajdahunyadon, Désen, Kaplonyban és Máriaradnán.

Hosszas, türelemmel viselt betegség után halt meg életének 86., szerzetességének 64., papságának 62. évében, 1993. december 27-én a dési kolostorban. Utolsó működési területén, Désen helyezték örök nyugalomra.

Gyergyóremetén 1991-ben

Kiváló hitszónok és író volt. Műveit Remetei Ferenc írói álnéven közölte. Karcolatai, novellái (Ilyen az élet, 1941), lelkiséggel foglalkozó írásai (Páduai Szent Antal élete, 1938) jelentek meg, valamint folytatásban Aki elszakadt a földtől című regénye és több színműve, köztük az 1935-ben különnyomatban kiadott Az igazhitűek című drámája.

1930 és 1947 között több erdélyi újság és folyóirat közölte novelláit, karcolatait, lelkiségi írásait, így A Hírnök, a Katolikus Világ és a Vasárnap is.

Szépírói pályájának a kommunista diktatúra vetett véget. Írásait nem közölhette, ő mégis kitartóan alkotott. Számos szépirodalmi műve maradt fenn kéziratban: novellák, karcolatok, kisregények és színművek is részét képezik a különböző erdélyi ferences rendházakban őrzött hagyatékának.

A 2019 karácsonyán megjelent Parasztbölcsesség című kötetben az 1941-ben kiadott, Ilyen az élet című kötetének anyagán kívül a ferences szerzetes folyóiratokban közölt, illetve kéziratban fennmaradt novellái, karcolatai olvashatók. A Daczó Katalin által szerkeszett kötet a Verbum Kiadó gondozásában, Gyergyóremete község, a Ferencesek Erdélyi Tartománya, valamint Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával jelent meg.

„Ha elkezdjük olvasni Remetei Ferenc, P. Hugolin írásait, ezen az úton még inkább meg fogjuk tapasztalni az élet komoly oldalát, vagy pedig annak vidám arcát. Megláthatjuk azt, hogy hogyan »tettek őseink«. Hallhatunk igaz meséket, komoly és megtisztító erejű tanulságokat, s mindezt sokszor humorosan, csattanós, vicces jelenetekkel megfűszerezve. Puskás Hugolin melegszívű, igazi ferences lelkületű, finom humorú ember, barát és író, aki igen értékes szépirodalmi és lelkiségi irodalomhoz tartozó írásaival gazdagítja a mi lelki és szellemi életünket” – írta könyvajánlójában Laczkó-Dávid József Anaklét OFM.

*

Puskás Ferenc Hugolin Különös emberek címmel most megjelent, négy kisregényét tartalmazó kötete a csíksomlyói kegyhely kegytárgyüzletében kapható.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Wikipedia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria