Egy lépéssel közelebb a papi hivatáshoz – Beöltözés, lektoravatás és admisszió Győrben

Hazai – 2019. november 25., hétfő | 10:35

A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves papnövendékei november 23-án szentmise keretében ünnepélyesen magukra öltötték a reverendát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén lektoravatásra és admisszióra – a papszentelésre való jelöltség megadására – is sor került.

A szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt; koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Császár István szombathelyi és Németh László győri általános püspöki helynök.

„Kilenc kispaptestvérünk lektoravatásban részesült a szentmise kezdetén, hogy mostantól kezdve még elkötelezettebben, hivatásszerűen végezzék az evangélium, a kinyilatkoztatás hirdetését – hívta fel a figyelmet szentbeszédében Veres András megyéspüspök. – Legyenek segítségére a papságnak, akiknek elsődleges feladatuk, hogy hirdessék az örömhírt. Ezt a szolgálatot mindenki csak akkor tudja jól és eredményesen végezni, ha gyakran elmélkedik a Szentírás igazságairól. Isten üzenetét nem tudjuk közvetíteni a felolvasott szavak által, ha tevékenységünk nem elmélyült, alapos szövegértésből fakad. »Ez a könyv a Mózes bokra: / Isten szíve dobog benne« – fogalmaz Gárdonyi Géza a Szentírásról. Kötelességünk, hogy méltóan készüljünk Isten igéjének olvasására.”

A főpásztor ezt követően a beöltözésre készülőket szólította meg: „A reverenda nem csupán egyenruha, hanem szent ruha is. Megkülönböztető jel az Egyház közösségében. Ez a ruha azért szent, mert szorosabb Istenhez fűző kapcsolatot feltételez, vagy arra utal. Isten, aki meghívott benneteket, azt várja tőletek, hogy napról napra egyre méltóbbá váljatok ennek a ruhának a viselésére.”

Veres András püspök e szavakat intézte az admisszióra készülő papnövendékhez: „Az egész Egyház közössége örül, és hálát adunk Istennek azért, hogy ilyen elhatározás a mai fiatalok szívében is megszületik. Ehhez a döntéshez szilárd hit, hitből fakadó tanúságtevő élet és a teljes odaadottságra való készség szükséges. Intellektuális és lelki értelemben egyaránt nagy felkészülést igényel. Hiszen a jelölt Isten embereként akar szolgálni a világban, az Egyházban. Ehhez elengedhetetlen, hogy mind a közösségi, mind az önálló munkára alkalmas legyen az illető. Alkalmas legyen arra, hogy Isten népe körében közösséget tudjon építeni. Ez szeretet és alázat nélkül elképzelhetetlen.

Arra kérek minden kispapot, hogy mindenki a kapott ajándékainak mértéke szerint, teljes odaadással készüljön a papi szolgálatra, és ebben készséges lélekkel igyekezzenek egymást is segíteni és támogatni. Isten népe imádkozik értetek, segít benneteket, de nektek magatoknak kell az Úr ajándékait úgy felhasználni, hogy a meghíváshoz méltó papokká válhassatok. Isten segítsen ebben benneteket!” – zárta prédikációját a megyéspüspök.

A Győri Egyházmegyéből Ézsöl Krisztián, Horváth Csaba, Licz Csaba Zsolt és Patocskai Gergely, a Kaposvári Egyházmegyéből Pohnert Dávid, a Szombathelyi Egyházmegyéből pedig Járfás Ádám és Rákos József vehette fel első alkalommal a megáldott reverendát a krisztusi papságra való törekvés jeleként.

A harmad- és negyedéves szeminaristákat – Bejczi Bence Pétert (Szombathelyi Egyházmegye), Bodorkós Áront (Szombathelyi Egyházmegye), Gulyás Vilmost (Győri Egyházmegye), Hencz Mártont (Győri Egyházmegye), Kirchknopf Gergelyt (Szombathelyi Egyházmegye), Palatinus Kristófot (Győri Egyházmegye), Szántó Adriánt (Szombathelyi Egyházmegye), Tillinger Zoltán Istvánt (Szombathelyi Egyházmegye) és Vigh Balázs Zsoltot (Szombathelyi Egyházmegye) – Veres András püspök lektorrá avatta.

Az ötödéves Simon Dávid (Győri Egyházmegye) admisszióban részesült, ezáltal jelöltté vált a diakónus- és az áldozópappá szentelésre. Simon Dávid a jelöltség vállalásával kinyilvánította, hogy az egyházi rendben Isten és népe szolgálatára akarja magát elkötelezni.

A kispapokkal családtagjaik és barátaik mellett együtt ünnepeltek elöljáróik, tanáraik, valamint a Győri és a Szombathelyi Egyházmegye papsága.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria