Egyedi esetekben az evangélikus fél is áldozáshoz járulhat házastársával Németországban

Kitekintő – 2018. február 23., péntek | 15:28

Véget ért a német püspöki konferencia Ingolstadtban tartott közgyűlése. A németországi főpásztorok többek között arról hoztak döntést, hogy bizonyos feltételekkel a katolikus–evangélikus házaspárok együtt áldozhatnak a katolikus szentmiséken.

A német püspöki konferencia tavaszi ülésén február 22-én, csütörtökön Indolstadtban egyéb fontos kérdések mellett a főpásztorok fontos határozatot fogalmaztak meg arról, hogy különleges esetekben a vegyes házasságban élő evangélikus hívők katolikus házastársukkal együtt áldozáshoz járulhatnak a szentmisén. Németország püspökei nagy többséggel szavazták meg azt a „tájékozódást segítő útmutatót”  (Orientierungshilfe), amely lehetővé teszi, hogy az evangélikus fél is élhessen e szentséggel házastársával együtt – bizonyos feltételek mellett. A közgyűlés zárónyilatkozatában foglaltak alapján vegyes házasság esetén az evangélikus fél abban az esetben élhet e szentséggel, ha – egy a pappal vagy a lelkipásztor által megbízott személlyel folytatott lelkibeszélgetés és alapos vizsgálat után – arra a lelkiismereti döntésre jut, hogy elfogadja a Katolikus Egyháznak az Eucharisztiára vonatkozó hitét, továbbá egy „súlyos lelki szükséghelyzetből” ki akar kerülni, és kifejezi az Eucharisztia utáni vágyát.

Reinhard Marx bíboros, a Német Püspöki Konferencia (DBK) elnöke „pozitív lépésnek” nevezte ezt a tájékoztató segédletet. Elmondta: intenzív viták előzték meg e döntést, melynek során megfontolandó gondolatok hangzottak el a püspöki konferencia ülésén. Marx bíboros felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden esetben történő, általános, hanem egyedi esetekre szóló engedélyezésről van szó. A német püspökök nevében elmondta: nem azt akarják ezzel kifejezni, hogy minden mindegy. „Valójában lelkipásztori segítségnyújtásról van szó” – fogalmazott Reinhard Marx. Hozzátette, hogy nem kívánnak dogmatikát érintő változtatásokkal élni. Ez a tájékoztató a lelkipásztoroknak kíván segíteni annak tisztázásában, hogy a hatályos egyházjog 844. kánonjának 4. paragrafusában szereplő kivételes esetről van-e szó, és így a nem katolikus hívő áldozáshoz járulhat-e.

A német bíboros visszautasította azt a vádat, hogy ez a tájékoztató ökumenikus visszalépés lenne. Arról sincs szó, hogy azt állítanánk: a protestánsok csak akkor áldozhatnak, ha felekezetet váltanak. Mindamellett az adott püspök belátásán múlik, milyen következtetéseket von le a „tájékoztató segédletből”. „Rendelkezni maga a főpásztor fog a saját egyházmegyéje területén” – szögezi le Reinhard Marx.

Elsőként a németországi evangélikus egyház reagált a német püspöki konferencia e határozatára, „az ökumené útján való fontos lépésnek” nevezve azt. Heinrich Bedford-Strohm müncheni evangélikus püspök, a német evangélikus egyház elnöke február 22-én kifejezte: ez a döntés valódi segítséget jelent azoknak az embereknek, akik nemcsak Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem az életüket is megosztják egymással.

Forrás és fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír
(gj)

Kapcsolódó fotógaléria