Egyesekben félelmet kelt – A keresztény meditációról közérthetően

Nézőpont – 2020. augusztus 11., kedd | 14:20

Szeptemberben Magyarországra látogat Laurence Freeman bencés szerzetes, aki a keresztény meditáció világszervezetének, a World Community for Christian Meditation közösségnek a vezetője. Előadásaira és lelkigyakorlataira a munkásságát jól ismerő hazai teológusok írásaival készülünk. Baán Izsák OSB bakonybéli perjel keresztény meditációról szóló írását adjuk közre.

Freeman atya John Main tanítványaként kezdettől fogva az imádságnak azt az egyszerű, tiszta formáját kereste, melyet mesteréhez hasonlóan szívesen nevez meditációnak, s erről tanít a nemrég magyar nyelven megjelent könyvében is (Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció).

A meditáció szó a jelenlegi keresztény gyakorlatban és a magyar katolikus szóhasználatban is sajátos kettősséget hordoz.

Egyesekben félelmet kelt, mert sok olyan irányzathoz, spirituális technikához kötődik, amelyek nem feltétlenül egyeztethetők össze a keresztény imádsággal;

mások számára viszont szinonimája a belső, szemlélődő imádságnak, istenkapcsolatuk éltető gyakorlatának, annak az imamódnak, amit főleg a szemlélődő lelkigyakorlatokon lehet elsajátítani. Miért e kettősség, és hogyan segíthet a feloldásában a bencés hagyomány, amelyhez Laurence Freeman és több kortárs lelki tanító tartozik?

A korai latin hagyományban már megjelent a meditáció szó, s az imádságnak, illetve a tanulásnak

azt a gyakorlatát jelölték vele, amikor az Istent kereső ember félhangosan ismételgeti a kinyilatkoztatott Ige valamely részletét,

mégpedig kettős céllal: azért, hogy értelme befogadja, emlékezete pedig elraktározza a szót, s közben a Szentlélek működésének köszönhetően az Ige személyes üzenete, lelki jelentése feltáruljon a számára. Ez a gyakorlat az egyiptomi szerzetességből került az európai monostorokba, és részben a fiatal szerzetesek képzésében alkalmazták, részben pedig a kétkezi munkavégzés közben a gondolatok elkalandozásának megakadályozására imádkoztak ily módon. Szent Benedek is arról ír a Regulában, hogy a szerzetesek, főleg a növendékek időbeosztásában időt kell szánni erre a gyakorlatra.

Amikor Benedek természetesen és nagyon pontos tartalommal használta a meditatio szót, egyáltalán nem kellett félnie a kereszténységtől idegen tartalomtól, hiszen szerzetesként a Bibliában, mégpedig a naponta imádkozott zsoltárokban számtalanszor hallotta és mondta ki úgy főnévi formában (meditatio), mint az elmélkedő imádságra vonatkozó igeként (meditari). A Vulgata a héber hágáh igét és belőle képzett főnevet fordítja ezekkel a szavakkal, mely

az Ószövetségben morgást, turbékolást, félhangos beszédet jelent,

ahol pedig teológiai jelentéssel bír, ott az Isten törvényének, az Isten Igéjének mondogatására, fontolgatására, félhangos ismételgetésére utal, mely a Teremtő Istennel való kapcsolat elmélyítésére irányul.

Laurence Freeman ebből az ősi zsidó-keresztény hagyományból is merít, amikor

arra hívja az imádkozni vágyó embert, hogy naponta legalább kétszer fél órára üljön le, engedje el fantáziaképeit, gondolatait, vágyait, és csendesen mondogasson egyetlen szót a szívében.

Tanításának lényegi eleme, hogy színes belső világunktól kissé távolságot véve, kiszolgáltatva magunkat az egyetlen szóból álló ima egyszerűségének engednünk kell, hogy szívünket beragyoghassa az Ige világossága. Ő ehhez

a Szentírás utolsó soraiból választott igét, a „Jöjj el, Uram!” jelentésű „Maranatha!” arámi kifejezést, s ezzel imádkozik mindennap.

Tanítása szerint aki kitart abban, hogy ezt az egyetlen szót ízlelgeti, szertefutó gondolataiból ehhez tér vissza, s hűségesen elviseli a meditáció szegénységét, az az idő előrehaladtával megtapasztalhatja azt, ahogyan az imádság által a Lélek elkezd működni az életében.

Ahelyett, hogy lelki szántóföldjéből elkezdené kitépni a konkolyt, inkább engedi, hogy a Lélek ekevasa felforgassa, és felszínre hozzon belőle mindent, ami ott rejtőzik.

A keresztény meditáció világszervezete, melynek Laurence atya a lelki vezetője, a világ számos országában jelen van, s ennek az imamódnak a tanításával gazdagítják az egyházi közösségek lelki életét, de tanítják a meditációt hajléktalanoknak, függőségben szenvedőknek, börtönben fogva tartott embereknek is. Laurence Freeman magyarországi látogatása jó lehetőség arra, hogy ezt a monasztikus hagyományban gyökerező keresztény meditációt itthon is többen megismerjék.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria