Egyházi könyvtárosok találkozóját tartották Pannonhalmán

Hazai – 2022. július 2., szombat | 20:00

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) június 27. és 29. között Pannonhalmán tartotta éves találkozóját. Nagy öröm volt, hogy két év kihagyás után – a pandémia miatt – ismét lehetséges volt a személyes együttlét. Csaknem 90 egyházi könyvtáros vett részt a háromnapos rendezvényen.

A program közgyűléssel indult, melyen tisztújítás történt: új elnökséget és új elnököt választottak. Az új elnökség tagjai: Balogh Ferenc (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger), Balogh Kriszta (Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest), Baranya Péter (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest), Bálint Ágnes (Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei, Debrecen). Kovács Áron (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára), Szalai Katalin (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár), Tamási Balázs (Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest), Török Beáta (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest), Varga-Kohári Mária (Váci Egyházmegyei Könyvtár), Veres Anna Mária (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára, Budapest). Az új elnök Bálint Ágnes lett. A közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta H. Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény vezetőjét.

A közgyűlés után a Pannonhalmi Főapátság barokk ebédlőjében köszöntötte a vendégeket Hortobágyi T. Cirill főapát, majd megtekintették a pannonhalmi bazilikát, ahol Kiss Zsolt karnagy, orgonaművész rövid orgonakoncertje után ökumenikus vesperás következett, melyen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és a pannonhalmi főapát szolgált.

A második nap délelőtt volt a szokásos, „országos témákat érintő” konferencia, ezúttal Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése konferenciája, a Pannonhalmi Főapátság Megújulás kulturális évadában. Megújulás a Covid után… a folyamatosan változó világban címmel. A szakmai program mottójául a szervezők a következő szentírási verset választották: „…felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van” (Fil 3,13b). Ez a kijelentés nemcsak a Covid utáni helyzetben érvényes az egyházi könyvtárakra, hanem érvényes volt a rendszerváltozás utáni három évtizedben is, sőt érvényes az intézmények napi működésére, ma is. A konferencia előadói és előadásai a következők voltak: Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője (A hazai könyvtárügy aktuális helyzete, jövőbeni célkitűzései); Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója (Országos és nemzeti: könyvtári fejlesztések és tervek); Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója (Újat és régit. A Pannonhalmi Főapátság kulturális küldetése); Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója (Az egyházi könyvtárak útkeresése az 1990-es évek második felétől napjainkig).

Délután a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeit (könyvtár, levéltár, múzeum) látogatták meg a vendégek. A levéltárban Dénesi Tamás, a múzeumban Tanai Péter, a könyvtárban Ásványi Ilona igazgatók kalauzolták az egyházi könyvtárosokat.

Ezután fakultatív program következett: voltak, akik borkóstolóval egybekötött pincelátogatáson vettek részt, mások a Boldogasszony-kápolnát és a két kilátót keresték fel vezetéssel, vagy a kötetlen sétát választották az arborétumban és a kertben, ahol most virágzik a levendula.

Vacsora után meglepetésprogramként a könyvtár klasszicista termében Kiss Zsolt karnagy tartott bemutatót a nemrégiben felújított, a könyvtár dísztermében otthonra talált barokk orgonán, melyet Martin Podkoniczky besztercebányai orgonaépítő készített 1750 körül. Az orgonamuzsika után a találkozó résztvevői megnézték a könyvtár oldaltermeiben helyet kapott állandó kiállításokat (képtár, ikongyűjtemény, Kunst und Wunderkammer), a nagyteremben, tíz tárlóban berendezett De thesauro suo nova et vetera – Kincseiből újat és régit című időszaki kiállítást, és kivételesen felmehettek a csigalépcsőn a galériába is. Majd miközben koccintottak a főapátság boraival, tombola következett, a főnyeremény egy üveg Infusio volt – a Pannonhalmi Pincészet legfinomabb és legértékesebb bora –, és kihirdették a Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap idei pályázatának nyertesét. (Az ez év áprilisban elhunyt Gerő Gyula elhunyt lánya emlékére hozott létre 2016-ban egy alapítványt, melynek kezelésére a Pannonhalmi Főapátságot kérte fel. Az Alap által kiírt pályázat kedvezményezettje páros évben valamely magyar egyházi könyvtár, páratlan évben pedig a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. A támogatás állományvédelemre fordítható.) 2022-ben a pályázat nyertese a Váci Egyházmegyei Könyvtár lett.

A harmadik napon, a konferenciával azonos című szakmai délelőttön az egyesület egyes tagkönyvtárainak vezetői számoltak be az utolsó közgyűlés óta eltelt években végzett munkáról, eredményekről, sikerekről, örömekről. Az előadók és előadások a következők voltak: Schmelczer-Pohánka Éva (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár): A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár újjászületése; Szalai Katalin (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár): „Mert űk őrizik az ti lelketeket” – Kódexmunkálatok Esztergomban; Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa): Kis lépések, nagy ugrások... kódexek, ritkaságok feldolgozása Kalocsán; Tamási Balázs (Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest): Héber kéziratok restaurálása és digitalizálása az OR-ZSE Könyvtárában; Veres Anna Mária (Ráday Könyvtár, Budapest): Átmeneti élet a Ráday könyvtárban a régi és az új korszak között; Mészáros Kornélia (Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára, Budapest): Könyvtár: 0–24, Baranya Péter (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest): A megújított Unitas katalógus bemutatása; Kovács Áron (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára) és Pavlics Tamás (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön – börtönmúzeumi főelőadó): Lelkiségi könyvtár a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben.

Az idei találkozó ebéddel ért véget, majd délután még lehetőség volt arra, hogy a vendégek felkeressék a gyógynövénykertet, az Illatmúzeumot vagy a Megújulás című időszaki kiállítást.

*

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a magyarországi és határon túli magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű-lelkiségű szakmai-érdekképviseleti szervezete. 1994-ben alakult, 1995 őszén jegyezte be hivatalosan a Fővárosi Bíróság. Az Egyesülés legfőbb szerve a közgyűlés. Az ügyeket az elnök, a titkár, a kamarás, a felügyelő bizottság és a tíztagú elnökség intézi. A közgyűlés évente ülésezik, a több napos összejövetel programjában a közgyűlésen túl tudományos konferencia, szakmai délelőtt, valamint ökumenikus lelki program is szerepel. Az összejöveteleket minden évben más-más felekezet és könyvtár rendezi.

Az Egyesülés tagjai az egyházi könyvtárak (intézmények). Az egyesületnek jelenleg 62 tagkönyvtára van, 30 könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Az egyesülethez a könyvtárak mellett pártoló tagként magánszemélyek is csatlakozhatnak. Tiszteletbeli tagjaik közé választják azokat a magánszemélyeket, akik az egyházi könyvtárak érdekében vagy tudományos munkásságukban kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Az Egyesülés szakmai napokkal, továbbképzésekkel, kiadványokkal igyekszik előmozdítani az egyházi gyűjtemények szakmai munkáját. A külső és belső kommunikáció az évente négyszer megjelenő EKE Hírlevél, EKE-honlap, EKE-levelező lista, illetve az EKE Facebook-oldal és az UNITAS (Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja) segítségével történik.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülete 2002 óta tagja a BETH-nek (Bibliothéques Européennes de Théologie), az európai teológiai könyvtárak egyesületének.

Forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése/Ásványi Ilona (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Fotók: Balogh Ferenc  (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria