Egyházmegyei napot tartottak Székesfehérváron

Hazai – 2019. június 13., csütörtök | 11:01

Tizennegyedik alkalommal gyűltek össze június 10-én, pünkösdhétfőn a Székesfehérvári Egyházmegye közösségei, hogy a Lélek örömével a hitben megerősödjenek. Az eseménynek a székesfehérvári Bregyóközi Ifjúsági Szabadidő Központ adott otthont.

Az egyházmegyei nap kezdetén Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató köszöntötte Spányi Antal megyéspüspököt és a megjelent híveket. „Megerősödhetünk abban, hogy ehhez az egyházmegyéhez tartozunk, itt kell keresztény küldetésünket megélni, kinek-kinek a maga hivatásában és helyén. Ez a találkozás erősíti összetartozásunkat Krisztussal és egymással” – mondta köszöntőjében a pasztorális helynök.

A szentmise homíliájában Spányi Antal kiemelte: pünkösd ünnepe elválaszthatatlan az Egyháztól, hiszen annak születését ünnepeljük. A Szentlélek kiáradása után Péter szava közösséget teremtett azok között, akik elfogadták a Krisztusba vetett hitet. Így született meg az Egyház – hangsúlyozta a főpásztor, majd Szűz Máriáról beszélt, aki ott volt az apostolokkal, amikor együtt várták a Szentlelket. Ott volt az Egyház születésénél, és egész életét először Jézusnak, majd az Ő Titokzatos Testének, az Egyháznak szolgálatára szentelte.

Mi ugyanannak a misztikus Testnek vagyunk tagjai – mondta a megyéspüspök. – Ugyanazért a Testért vagyunk felelősek, amelyet Mária szemlélt, amelyet az apostolok gyarapítottak, és amely kétezer év óta az emberiségnek annyi áldást hozott. Isten az Egyházon keresztül számos jót adott mindazoknak, akik annak elfogadására kitárták szívüket, lelkület. Amikor a Boldogságos Szűz Máriához fohászkodunk és segítségét kérjük, akire ma úgy tekintünk, mint az Egyház Anyjára, akkor egy újféle felelősséget akarunk Máriától tanulni.”

„Nem fogyasztói, hanem építői vagyunk az Egyháznak, örömhírének hirdetői ebben a világban. Ezért fontos, hogy tanuljunk Máriától, tanuljunk a szentektől, értsük meg, mi a keresztény ember küldetése”

– hívta fel a hívek figyelmét Spányi Antal; majd így biztatott: „Adja az Úr, hogy felelősségünket vállalva és megélve jobbá tegyük a világot, mert erre szól küldetésünk. A világnak abban a zugában, ahol élünk, tudjunk szeretet adni, hitünkkel példát mutatni, reményt sugározni, hogy benne Isten országa szülessen meg. Ne éljünk olyan világban, amelyben sem embernek, sem becsületnek, sem erkölcsnek, sem hitnek, sem reménynek, sem szeretetnek nincs igazán hatása. Mária közbenjárása segítsen bennünket, hogy megerősödjön kereszténységünk!”

A szentmisét követően gazdag programkínálattal várták a résztvevőket. A színpadon az egyházmegyei iskolák tanulói adtak műsort. Az érdi Marianum Általános Iskola és Gimnázium diákjai Bogner Mária Margit vizitációs nővér életét vitték színpadra, a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola néptánccsoportjának bemutatóját egy Szent Anna életéről szóló jelenet követte a bicskei Szent László-iskolások előadásában.

Az egyházmegyei családpasztorációs iroda szervezésében Náray Szabó Márton és felesége, Gizella tettek tanúságot hitükről és arról, ahogy Isten a nehézségeken keresztül is vezette őket kapcsolatukban, családi életükben a szeretet útján. Az ifjúsági iroda szervezésében Bágya János, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egyházmegyei szervezőasszisztense beszélt a közelgő világrendezvényről. Nem maradt el idén sem az egyházmegyei hittanverseny döntője, amely a NEK-re készülve az Eucharisztiáról szólt.

A gyermekeket játszóház és kézműves-foglalkozások, a fiatalokat ügyességi versenyek, a felnőtteket egész napos vásár várta. Az érdeklődők megismerkedhettek az egyházmegye területén vagy fenntartásában működő szociális intézményekkel is: a Szent Kristóf Fogyatékkal Élők Nappali és Bentlakásos Otthonával, az egyházmegyei karitászközpont munkájával, illetve a RÉV székesfehérvári szervezetével.

A pünkösdhétfői találkozót közös szentségimádás zárta Spányi Antal püspök vezetésével. A főpásztor minden jelenlévőért, hozzátartozóikért, az egyházmegyéért, az Egyházért Szent II. János Pál imájával fohászkodott Máriához, a Reménység Anyjához; majd a Szűzanyának ajánlotta nemzetünket, kérve közbenjárását értünk. Az imaóra a Prohászka Imaszövetség papokért és szerzetesekért mondott napi imájával zárult.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria