Elhunyt Brusznyai József váci egyházmegyei címzetes esperes

Hazai – 2020. augusztus 7., péntek | 12:13

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Brusznyai József címzetes esperes, a Hit Pajzsa díjazottja, nyugalmazott lelkipásztor augusztus 3-án, életének 98., papságának 75. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Az elhunytért augusztus 13-án 15 órakor mutatják be az engesztelő szentmiseáldozatot a kállói templomban, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Brusznyai József 1922. november 8-án született Derekegyházán. 1945. szeptember 8-án Vácon szentelték pappá. Hitoktató volt Csongrádon 1945–46-ban, gimnáziumi hittanár Mezőtúron 1946–47-ben. Szemináriumi prefektus és dogmatikatanár volt 1947–50 között. 1947-ben fő tanfelügyelői titkárrá és az egyházmegyei fegyelmi tanács jegyzőjévé nevezték ki. Plébánosként szolgált Rádon 1948-ban. 1949-ben a bécsi egyetem hittudományi karán doktorrá avatták.

A békepapság szervezése ellenében kifejtett tevékenysége miatt 1950 augusztusában letartóztatták Oetter György irodaigazgatóval és Széll Kálmán prelátussal együtt. 1950–53 között a kistarcsai internálótáborban raboskodott.

Káplánként szolgált Cegléden a Magyarok Nagyasszonya Újplébánián 1953-ban. Székesegyházi kántor volt Vácon 1954-ben, adminisztrátor Nagykökényesen 1954–57 között, plébános Kállón 1957–65-ig. 1961-ben szentszéki bíró volt. 1965-től 1971-ig plébánosként szolgált Kiskundorozsmán, 1979-ben címzetes esperes lett. Plébános volt Dunakeszin a Szent Mihály-főplébánián 1971 és 1992 között. 1992-ben vonult nyugdíjba.

A Váci Hittudományi Főiskolán dogmatikát tanított. Az Úristen rendkívüli szellemi képességekkel és kiváló emlékezőtehetséggel áldotta meg. Szellemi nyitottságát hosszú időn keresztül őrizte, kedves egyéniség volt. Derűjét a sok megpróbáltatás ellenére mindig megőrizte.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria