Elhunyt Joachim Meisner bíboros

Kitekintő – 2017. július 5., szerda | 16:00

Joachim Meisner váratlanul, Bad Füssingben töltött szabadsága idején békésen, örökre elaludt – tájékoztatott a kölni érsekség július 5-én, szerdán. Meisner bíboros huszonöt éven át volt Köln érseke. 83 éves volt.

Joachim Meisner 1989 és 2014 között volt a kölni érsekség főpásztora. 2014 márciusában visszavonult; nyugállományba vonulását követően is Kölnben élt. Németország egyik legközismertebb egyházi személyisége volt.

„Nem félt a haláltól, ezt újra és újra hangoztatta” – nyilatkozta utóda, Rainer Maria Woelki bíboros. „Számára Isten volt a középpontban, más igazán nem számított neki. Egész világát, gondolkodásmódját, cselekedeteit, politikai és társadalmi nézeteit is mindenkor Krisztusra alapozta. Számára a halál nem más, mint – ahogy fogalmazott – átmenet Isten egyik kezéből a másikba.”

Ferenc pápa értesülvén arról, hogy „az irgalmas Isten hirtelen és váratlanul magához szólította e világból Joachim Meisner bíborost”, részvéttáviratában mély fájdalmát és együttérzését fejezte ki Woelki bíborosnak.

„Együtt imádkozom Önnel és a kölni érsekség híveivel elhunyt főpásztorukért. Meisner bíboros mély hit és őszinte szeretet által vezérelve szentelte magát az örömhír hirdetésének. Urunk, Jézus Krisztus jutalmazza meg őt hűséges és rendületlen szolgálatáért, amely az emberek javát célozta Keleten és Nyugaton egyaránt, és a mennyben részesítse a szentek közösségében. Szívből adom apostoli áldásomat mindazokra, akik imádsággal és áldozattal emlékeznek az elhunytra.”

Joachim Meisner 1933. december 25-én született Breslauban (ma: Wrocław, Lengyelország). Családja 1945-ben Türingiába menekült. Erfurt városában szentelték pappá 1962-ben. Szolgálati ideje kezdetén káplán volt Heiligenstadtban és Erfurtban, majd 1966-ban az erfurti karitász igazgatója lett. Három évvel később doktorált a Pápai Gergely Egyetemen, Rómában.

1975-ben erfurti segédpüspökké nevezték ki. 1980-ban II. János Pál pápa a berlini egyházmegye élére helyezte, amely a város keleti és nyugati részét is magába foglalta; Kelet-Berlinben volt a székhelye, de átjárt a város nyugati részébe. 1983-ban II. János Pál pápa, akivel személyes barátságban volt, bíborossá kreálta, majd 1989-ban Joseph Höffner bíboros utódaként Köln főpásztorává nevezte ki. A lengyel pápa döntése akkor tiltakozást keltett.

1982 és 1989 között a német püspöki konferencia elnöke volt. Az Európával foglalkozó második rendkívüli szinódus megbízott elnöke volt 1999-ben. Tagja volt a bíborosi tanácsnak, amely a Szentszék szervezeti és gazdasági problémáinak tanulmányozásával foglalkozott.

2013-ban Meisner bíboros megrendülten fogadta XVI. Benedek pápa lemondásának hírét, akivel szintén baráti kapcsolatban volt. „Mindhalálig – ezt nemcsak a házasságra vonatkoztatom, hanem a pápai hivatalra is” – indokolta a pápai bejelentésére való első reakcióját. Később – saját megfogalmazása szerint – szertefoszlottak előítéletei; megértést tanúsított, Benedek emeritus pápa meggyengült egészségi állapotára való tekintettel.

Joachim Meisner bíboros részt vett a konklávén 2005-ben, amelyen megválasztották XVI. Benedek pápát, majd 2013-ban Ferenc pápa megválasztásakor. Halálával a bíborosi kollégium száma 224-re változott, amelyből 121 a pápaválasztó, azaz a 80 év alatti bíboros és 103 a nem választó bíboros.

A Mindszenty József hercegprímás halálának 42. évfordulója alkalmából idén május 6-án az esztergomi bazilikában tartott hagyományos esztergom-budapesti főegyházmegyei zarándoklat szentmiséjének főcelebránsa és szónoka Joachim Meisner bíboros, nyugalmazott kölni érsek volt. A szentmisét Erdő Péter bíboros-prímással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és számos paptestvérrel együtt mutatta be.

Forrás: Katholisch.de, Vatikáni Rádió német nyelvű adásának szerkesztősége, Vatikáni Rádió

Fotó: Katholisch.de; Vatican Radio; Mudrák Attila

Magyar Kurír
(gj)

Kapcsolódó fotógaléria