Elhunyt Koller Gyula

Külhoni – 2015. november 27., péntek | 12:36

Koller Gyula pápai prelátus, a Pozsonyi Egyházmegye áldozópapja 2015. november 26-án, életének 95., papságának 69. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

„Boldogok, akiknek szívük tiszta,
mert ők az Istent meglátják.” (Mt 5,8)

A nádszegi szeretetotthonban elhunyt lelkipásztortól szentmise keretében vesznek búcsút a pozsonypüspöki Szent Miklós-plébániatemplomban december 2-án, szerdán 13 órakor, majd földi maradványait a pozsonypüspöki temetőben helyezik végső nyugalomra – tájékoztatta szerkesztőségünket Molnár Tamás a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora.

Kérik a gyászolókat, hogy az elhunyt kívánságának eleget téve kegyeletüket egy szál virággal róják le. A csokrokra, koszorúkra szánt összeget a ravatalnál elhelyezett perselybe tehetik. Az adományokat a templom szentélyében levő freskók feltárására fordítják.

* * * 

Koller Gyula alapította a Glória Társulat magyar egyházi könyvkiadót, a Szlovákiai Magyar Katolikus Papok Társulatát, valamint alapító-főszerkesztője volt a Remény című katolikus hetilapnak.

A Magyar katolikus lexikon szerint a pozsonyi és komáromi gimnáziumokban tanult, Esztergomban érettségizett. A teológiát 1941 és 1946 között Esztergomban és Pozsonyban végezte. 1946-ban szentelték pappá Zselizen. 1948-ban Érsekújváron és Aranyosmaróton, 1949-ban Nagytapolcsányban volt káplán. 1950-ben Melleken, 1951-től Vágkirályfán, 1957-től Somorján, 1966-től Vajkán, 1970-től pedig Pozsonyboldogfán szolgált plébánosként.

Az 1948–1949-ben magyarságmentő ténykedése miatt több hónapot vizsgálati fogságban töltött.

Vallásos tárgyú cikkeket, imakönyveket, hittankönyveket egyaránt publikált, valamint fordított.

2001-ben a Szlovák Köztársaság kormányának ezüstplakettjével, 2007-ben Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki.

Forrás: Újszó.com, Adatbank.sk, Magyar katolikus lexikon

Fotó: Újszó.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria