Elhunyt Török József professzor

Hazai – 2020. január 24., péntek | 9:24

A Székesfehérvári Egyházmegye és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Török József egyháztörténész, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, pápai prelátus, címzetes prépost, az Ecclesia Szövetkezet elnöke életének 74., papságának 45. évében, 2020. január 24-én elhunyt. Temetését február 4-én, kedden tartják Makón.

Török József Makón született 1946. augusztus 30-án. Tanulmányait szülővárosában végezte; 1964-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a makói József Attila Gimnáziumban. Politikai okokból évekig segédmunkásként dolgozott, majd felvételt nyert a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémiára, tanulmányait 1974-ben végezte itt. Ekkor írta doktori értekezését a pálos rend liturgiájának eredetéről és történetéről.

1975-ben szentelték a Székesfehérvári Egyházmegye papjává. 1975 és 1978 között káplánként szolgált Csepel-Belváros római katolikus plébániáján.

Történelmi tanulmányokat folytatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Mezey László vezetésével, majd a Magyar Tudományos Akadémia középkori kódextöredék-kutató munkacsoportjának lett tagja, közreműködött a töredékkatalógus első kötetének elkészítésében. 1976-ban teológiai doktorátust szerzett Budapesten. 1978-ban elnyerte a francia állam ösztöndíját, két évet tölthetett történelem-, valamint az egyháztudomány segédtudományai szakos hallgatóként a Sorbonne-on, az Institut Catholique és a Collége de France nevű intézményekben. Teológiai doktori disszertációját is franciául írta a Pray-kódex liturgikus részeiről.

A Sorbonne-on végzett felsőbb tanulmányok után 1980-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (akkori nevén a Hittudományi Akadémiának) címzetes rendkívüli tanára volt 1980-tól, nyilvános rendkívüli tanára 1983-tól, nyilvános rendes tanára 1986-tól. Egyetemi feladatai mellett a Központi Papnevelő Intézet rektorhelyettese volt 1986–1987-ben.

Az Ecclesia Szövetkezet elnöki tisztét 1993-tól látta el.

Török József 2000-től a Máltai Lovagrend magisztrális káplán, 2010-tól tiszteletbeli konventuális káplánja volt. Többször kísérte a Máltai Lovagrend éves zarándoklatát Lourdes-ba. 2003-ban meghatározó dolgozatot írt a rend magyarországi történetéről.

2017-ben nyugállományba vonult. Kisegítő lelkészként működött Máriaremetén, illetve Krisztinavárosban.

Munkásságát 1991-ben címzetes préposti méltósággal, 1998-ban pápai prelátusi címmel ismerték el.

Jelentősek magyar és francia nyelven íródott tanulmányai, valamint francia és latin nyelvről való könyvfordításai. Legfontosabb publikációi: A magyar pálos rend liturgiájának forrásai és története (1997); Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon (1990); A magyar föld szentjei (1991); Péter vándorúton (1991); A XX. század pápái (1991); Katolikus templomok Magyarországon (1991, társszerzőként); A magyar egyház ezer éve (1992); Egyetemes Egyháztörténelem I–II., (1999); A katolikus egyház és a liturgia Magyarországon (2000).

2000-ben Stephanus-díjjal tüntették ki. 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Temetési szertartása február 4-én, kedden 11 órakor kezdődik a makói belvárosi Szent István király templomban bemutatott szentmisével (Szent István tér 22.). Török Józsefet a makói római katolikus temetőben (Kálvária u. 38/C) helyezik örök nyugalomra.

Török József professzor, pálos konfráter lelki üdvéért szentmisét mutatnak be január 24-én 20 órakor a budapesti Sziklatemplomban.

Székesfehérváron február 3-án, hétfőn a Szent Imre-templomban (Városház tér) a 18 órakor kezdődő szentmisét ajánlják fel lelki üdvéért.

Máriaremetén február 8-án, fél 11-kor mutatnak be lelki üdvéért gyászmisét.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila; Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria