Elhunyt Túry László nyugalmazott temesvári nagyprépost, plébános

Külhoni – 2019. március 22., péntek | 15:15

Túry László pápai prelátus, a temesvári Szent György-székesegyház székeskáptalanjának nyugalmazott nagyprépostja, nyugalmazott plébános, piarista konfráter életének 91., papságának 62. évében, 2019. március 21-én este visszaadta lelkét teremtőjének.

Túry László 1928. május 7-én a Temes megyei Dézsánfalván született. A temesvári piarista főgimnáziumban végzett, majd 1951 után követte szüleit a bărăgani száműzetésbe. Teológiai tanulmányait a Temesvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán fejezte be. A gyulafehérvári székesegyházban 1957. április 28-án Márton Áron püspök szentelte pappá.

Állomáshelyei:
1957–59: Németszentpéter, segédlelkész,
1959–64: Újarad, segédlelkész,
1964–80: Óbéb, plébániai kormányzó,
1980–94: Kisiratos, plébános és aradi esperes,
1994–2009: Temesvár-Újkissoda, plébános.

1990. augusztus 15-én a temesvári Szent György-székeskáptalan kanonokjává – Canonicus Senior –, 2002. szeptember 23-án pedig nagypréposttá nevezték ki. 2003. január 15-én Szent II. János Pál pápa a pápai prelátus címet adományozta Túry Lászlónak. 2009. október 1-jén vonult nyugalomba.

A temetési szertartás a dettai plébániatemplomban március 24-én, vasárnap délután 3 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök lesz. A megboldogult pápai prelátust ezt követően a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro; Pixabay

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria