Ellenségeiért is felajánlotta szenvedését – Esterházy Jánosra emlékeztek Budapesten

Hazai – 2024. március 10., vasárnap | 20:00

A budapesti belvárosi ferences (Alcantarai Szent Péter-) templomban március 10-én délelőtt Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért mutatott be szentmisét Kálmán Peregrin OFM templomigazgató és Sajgó Szabolcs SJ, majd a mártír politikus tisztelői a Szép utcai Esterházy János-emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartottak.

Molnár Imre, a Reconciliatio Esterházy János Egyesület képviselője a szentmise előtt ismertette Esterházy János életét és jelentőségét.

Mint mondta, öt évvel ezelőtt indult el Isten szolgája boldoggáavatási eljárása Krakkóban. Azért ott, mert az édesanyja lengyel volt, ő nevelte fel a gyermeket az édesapa korai halála miatt. Esterházy János a felvidéki magyarságnak egyszerre volt politikai és lelki vezetője. A közeli Szép utcában volt egy kis lakása, ahol budapesti tartózkodása alatt élt, onnan gyakran betért a pesti ferences templomba imádkozni. Mivel Esterházy március 14-én született, és március 8-án halt vértanúhalált, minden évben ebben az időszakban emlékeznek meg róla. 1945-ben a pozsonyi kommunista titkosrendőrség letartóztatta, majd átadta a szovjet hatóságoknak, akik elhurcolták a Gulagra. Négy év szenvedés után Esterházy János visszakerült Pozsonyba, ahol életfogytiglani börtönre váltották halálos ítéletét. 1957. március 8-án halt vértanúhalált.

Szenvedéseit felajánlotta a magyar nemzet boldogulásáért, a közép-európai népek megbékéléséért, jótevőiért és ellenségeiért.

Kálmán Peregrin a szentmise elején köszöntötte a zarándokokat, majd a szokatlan liturgikus színnel (rózsaszín) kapcsolatosan elmondta, Rómában ezen a nagyböjti vasárnapon mindig rózsát áldottak, ami a feltámadás szimbóluma. „Rátekintünk Krisztus húsvéti sírjára, a feltámadás dicsőségére, ennek fényében látjuk magunkat, és ismerjük fel bűneinket.”

A templom igazgatója a gyónás szentségéről szóló prédikációsorozatának keretében arról beszélt, a pap hogyan éli meg a gyóntatás szolgálatát, a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatását.

Ezzel kapcsolatosan felidézte, hogy amikor gyerekkorában ebbe a templomba járt, a számos gyóntató papot látva úgy gondolta, a papság lényege a gyóntatás. Negyven év után is úgy látja, hogy ez tulajdonképpen igaz: a bűnbocsánat szolgálatát nem tudja átvenni senki más, aki nincs felszentelve.

A gyóntatószékben az lehetek, aki vagyok, öröm forrása, hogy azt tehetem, amiért élek.”

A gyóntatás húsvéti öröm a pap számára – folytatta beszédét. – Jézus az apostoloknak adta a feladatot, hogy bocsássák meg a bűnöket, miközben a Szentlelket rájuk lehelte. Az apostolokról a papokra hagyományozódott ez a szolgálat a kézrátétel által, így a pap a Fiú küldetésének folytatója a gyóntatószékben.

Kálmán Peregrin rámutatott, hogy míg Jézus az esetleges kiközösítést a közösségre bízta (ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd négyszemközt, ha nem hallgat rád, hívj tanúkat, ha azokra sem hallgat, zárjátok ki a közösségből), a bűnök bocsánatát kizárólag a tanítványokra bízta.

A gyóntatószék a húsvéti öröm, esemény, a feltámadással való találkozás helye. Ennek vagyunk a szolgái. A pap megvalósítja a feloldozást és a kiengesztelődést

– hangsúlyozta. – A protestáns bűnbánattartásban a lelkész elvezeti a bűnbánatra a rábízottat, a katolikus pap azonban minden egyes gyónásban jelenvalóvá teszi, megvalósítja a megbocsátást.

A pap az irgalom fényében látja a gyónót és minden bűnt; nem pszichológusként közelíti meg a hozzá fordulót. A gyónás az irgalom eseménye, nem önismereti alkalom, de nem is bírósági eljárás ítélethozatallal és büntetéssel.

A pap úgy látja a gyónót, mint ahogy Isten, aki az utolsó ítéletkor elénk siet, hogy irgalmazzon és megnyisson az ő jósága befogadására.

Kálmán Peregrin megosztotta egy élményét: templomukban a keresztutat járva figyelt fel az egyik stáció mellett elhelyezkedő Szent Ferenc-szoborra, mely a gubbiói jelenetet ábrázolja. Ezen Ferenc a megszelídített farkassal látható, azaz a megszelídített emberi természetünk szimbólumával. Az ábrázolás különlegessége, hogy az állatnak mintha bárány teste lenne, csak az arca emlékeztet a farkaséra. A papnak ugyanígy feladata, hogy a farkasban meglássa a bárányt, felkarolja benne azt, ami Istenre hasonlít, és elkezdje azt kibontatkoztatni – magyarázta, majd elmondta azt is, milyen sokat merít a gyónók bölcsességéből, Krisztushoz ragaszkodásából. Elcsodálkozik, milyen sok áldozatot hoznak Krisztusért, így példájukkal a papoknak is segítenek életszentségre jutni.

A pap a gyóntatószékben bíró, pásztor és orvos”

– magyarázta. – Ez a bíró nem elmarasztaló, hanem kegyelmi ítéletet hoz. Olykor, ha nem oldozhatja fel a gyónót, szembesíti azzal, hogy az életvitelét meg kell változtatnia ahhoz, hogy a kegyelmet be tudja fogadni. Pásztorként visszaviszi az elveszettet az Egyház közösségébe. Orvosként pedig gyógyítania kell a bűn okozta sebeket, be kell kötöznie a sérüléseket.

A szentmise könyörgéseiben hálát adtak Esterházy János életéért, példájáért, imádkoztak a közép-európai nemzetek megbékéléséért és mindazokért, akik a boldoggáavatási eljárásban részt vesznek, így a krakkói érsekért és munkatársaiért is.

A szentmise végén Sajgó Szabolcs olvasta fel az imádságot Esterházy János boldoggá avatásáért.

Imádság Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért

Istenünk, irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket, és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Esterházy János tisztelői a szentmise után átvonultak a Szép utca 3. számú házhoz, ahol a vértanú politikus 1940-től 1944-ig budapesti tartózkodásai alatt élt. Beszédet mondott Martényi Árpád és Molnár Imre az Esterházy János Emlékbizottság, Szász Péter az Esterházy Akadémia részéről. Sajgó Szabolcs is megemlékezett a vértanú politikusról, és imádsággal fordult Istenhez.

Az 1991-ben elhelyezett emléktáblát ezután megkoszorúzta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a rozsnyói Rákóczi Magyar Ház képviselője, a magyarországi lengyelek nevében Molnár Imre, a mátyusföldi nagycsaládosok, a Pázmaneum Társulás, az Esterházy Akadémia, valamint az Esterházy János Emlékbizottság és a Rákóczi Szövetség képviselője.

Fotó: Lambert Attila

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria