Erdő Péter bíboros megáldotta Zlinszky János volt alkotmánybíró, jogtudós mellszobrát

Hazai – 2020. március 6., péntek | 18:05

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán, a Gesztenyés udvarban felállították Zlinszky János, az egyetemi kar alapító dékánjának mellszobrát, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás áldott meg március 6-án.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kara (PPKE JÁK) alapításának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként március 6-án konferenciával emlékeztek Zlinszky János jogtudósra, akinek a PPKE JÁK Gesztenyés udvarában elhelyezett mellszobszobrát Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg ugyanezen a napon.

Az ünnepi alkalmon részt vett Kuminetz Géza, a PPKE rektora; Sólyom László volt köztársasági elnök; Darák Péter, a Kúria elnöke, a tudományos élet és az állam képviselői, a Zlinszky család tagjai, a PPKE JÁK egykori és jelenlegi tanárai, diákjai, valamint a mellszobor alkotói: Lantos Györgyi és Máté István szobrászművész. 

A szoborállítás ügyét Szabó István, a PPKE JÁK dékánja és Bándi Gyula professzor, a Lósy Imre Alapítvány Kuratóriumának elnöke karolta fel. Szabó István a szobor megáldása előtt mondott beszédében így emlékezett Zlinszky Jánosra: a PPKE JÁK első dékánja az alapításhoz közel félszáz kiváló szakemberből álló közösséget verbuvált. „János bácsinak” óriási volt a munkabírása, ugyanakkor nem tartotta magát karizmatikus vezetőnek, aki a többiek fölé emelkedik, a példamutatásával vezette a fakultást.

A Trianon után született nemzedékhez tartozott, amelynek tagjaiban élt a küldetés, hogy  másoknál többet kell tenniük a hazáért, a keresztény értékekért, hogy egykor visszaszerezhessék a megbecsülést a porba tiport országnak.

A kommunista érában a Pázmány Péter által alapított egyetemmel kapcsolatos jogfolytonosság „alakilag” (formálisan) megszakadt, Zlinszky János célja a 25 évvel ezelőtt elindított PPKE JÁK-kal az „anyagi” (materiális) jogfolytonosság visszaállítása volt: jól felkészült jogászok képzése a pázmányi örökség, a keresztény szellemiség alapján. A célt elérte, maradandót alkotott – mondta Szabó István, és hozzátette, hogy a szobor emléket állít az „összes munkáskéznek” is, amely a PPKE JÁK-ért tevékenykedett.

A dékán szavai után Zlinszky János unokája, Zlinszky Péter elszavalta a jogtudós Uram, hiszem című költeményét, majd Komáromi László emlékezett az 1995-ben indult első évfolyam nevében. Ennek az évfolyamnak Zlinszky János a „10. légió” nevet adta – utalva a Julius Cézár által személyesen toborzott légióra –, bízva a hűségükben és a kitartásukban.

Már az induláskor a szűkös anyagiak, az erős politikai ellenszél dacára elkötelezett keresztény jogászokat nevelt. A római jog tudósa volt, ugyanakkor az egykori ügyvéd gyakorlatias szemlélete is megnyilvánult az előadásain – emlékezett Komáromi László.

Keresztény morál, jogászi etika című kurzusán az órák a hitről, a reményről, a szeretetről, a türelemről, a bátorságról, az okosságról és a mértékletességről szóltak. Szenvedélyes írásai, felszólalásai – különösen az életvédelem témájában – jogászi bátorságáról tettek tanúbizonyságot.

Ő maga szerény munkásnak, kertésznek tartotta magát, aki csak ültet, és gyakran idézte a Szent Pál-i gondolatot: „a növekedést Isten adta” (1Kor 3,6). 

Komáromi László a szoborral kapcsolatban elmondta, mély igazságot tükröz: egykori professzorának őszinte, nyitott, bensőséges, feltétlen szeretetét, „amely Krisztussal való kapcsolatából táplálkozott”.

Az ünnepi beszédek után Erdő Péter bíboros megáldotta Zlinszky János mellszobrát, majd a PPKE JÁK legelső évfolyamának képviselői elhelyezték koszorújukat az emlékhelyen.

Zlinszky János, a római jog nemzetközileg is elismert művelője Budapesten született 1928. március 7-én. Az állam- és jogtudomány kandidátusa címet 1984-ben, az MTA doktora címet pedig 1990-ben nyerte el. Az 1990. január 1-jén működését megkezdő magyar Alkotmánybíróság tagja volt 1998-ig, 70. életéve betöltéséig. Fő kutatási területét a római jog különféle tárgykörei képezték, de középkori és újkori jogtörténettel is foglalkozott. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (1951-ig Pázmány Péter Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Karán 1951-ben fejezte be tanulmányait. Hat éven át azonban kényszerűségből építőmunkásként dolgozott és csak 1957-ben szerezte meg diplomáját.

1957 és 1968 között vállalati jogászként, 1968-tól 1982-ig pedig ügyvédként dolgozott. 1982 őszétől római jogot adott elő adjunktusként a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi docensi címét 1985-ben, egyetemi tanári kinevezését pedig 1990-ben kapta meg. Ekkor lett Miskolcon a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet igazgatója. 1992 és 1998 között tagja volt az Európa Tanács Velencei Bizottságának. 1995-ben lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. 1995 és 2000 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara alapító dékánjaként működött. 2002 decemberében vonult nyugdíjba. Haláláig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa volt. 1993-ban az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

Jelentős tudományos elismerései: Deák Ferenc-díj (Pro renovanda cultura Hungariae) (1998), Akadémiai Díj (1999), Pro Scientia Honoris Causa Érem (2003) és Deák Ferenc-díj (2014). Zlinszky János egyetemi éveiben Marton Géza tanítványa volt, akit haláláig mesterének vallott. Elkészítette a XII táblás törvény bilingvis szövegkiadását és magyarázatokkal ellátott fordítását. Német nyelven közreadott tanulmányában tette közzé a holtnak nyilvánítással kapcsolatos kutatásait a római jogban. Több munkájában is behatóan foglalkozott a római jog magyarországi továbbélésének kérdésével. Mestere, Marton Géza életművének gondozójaként közreadta annak nagy felelősségtani művét. A felelősség kérdésével maga Zlinszky is több munkájában is foglalkozott. A ius publicummal, a ius privatummal, valamint római büntetőjoggal kapcsolatos kutatásainak eredményeit tankönyvként is használt kötetekben tette közzé. Róma jogállamiságának kérdésével is több írásában foglalkozott. Említést érdemelnek a jogászi etika kérdésével foglalkozó munkái is. Zlinszky János 2015. június 18-án hunyt el Budapesten.

Forrás: Hamza Gábor, Széchenyi-díjas egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja)/Wikipédia

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria

Zlinszky Péter szavalja az Uram, hiszem című versetKomáromi László emlékezikAz első évfolyam képviselői koszorúznak