Erdő Péter bíborossal ünnepelt a Weiner Leó katolikus zeneiskola közössége

Hazai – 2019. február 5., kedd | 18:39

Erdő Péter bíboros tett látogatást február 5-én a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban. A főpásztor megáldotta a múlt év szeptemberében egyházmegyei fenntartásba vett Prima Primissima díjas zenei intézmény épületét és egész közösségét.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Fúvószene, ünneplőbe öltözött tanárok és diáksereg várta az Őrmezőn található Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban Erdő Péter bíborost. A nagy múltú zeneiskola 2018 szeptemberétől működik egyházi fenntartásban. A főpásztor azért látogatott el ide ezen a februári tanítási napon, hogy megáldja az itt tanuló, dolgozó közösséget és az épületet, de be is tekintsen az ország legnagyobb zenei intézményének életébe. 

A Weiner Leó-iskolában Mészáros Lászlóné igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Erdő Péter bíboros mondott imát, áldást kérve az iskola egész közösségére és épületére: „A nevelés, tudomány, oktatás végső célja az igazság megismerése. Kérjük Isten áldását az igazság kutatásának, megismerésének és továbbadásának erre a székhelyére.”

Ezt követően az apostolok hegyi beszédben megfogalmazott feladataihoz fűzte beszédét a főpásztor. „Mi Krisztus tanítványainak szerepe Isten és az emberek felé?” – tette fel a kérdést. „Ti vagytok a föld sója” – a példázat a sóhoz hasonlítja az apostolok szerepét, ami az ókorban a konzerválás, a táplálék megőrzésének legfőbb eszköze volt. A sóról szóló hasonlat azt a gondolatot rejti, hogy van a világon néhány igaz ember, és Isten az ő kedvükért irgalmaz a világnak. Látja az igazak jó példáját, és megesik a szíve az egész emberiségen. Így Jézus tanítványainak azokká kell válniuk, akik kedvéért Isten nagyobb szeretettel és irgalommal tekint a világra.

A tanítványoknak a világ világosságának is kell lenniük. Feladatuk, hogy megmutassák a botladozó embereknek, merre vezet a következő lépés. Minél mélyebben foglalkozik valaki tudománnyal, művészettel, közélettel, annál jobban látja, mennyire botorkál az emberiség, hogy sokszor vaktában cselekszik, hibázik, mert nem világosak a fogalmai, nem érti a valóság mélyebb összefüggéseit. Szükség van arra, hogy a következő lépést, az igazság és szeretet világítsa meg. A keresztény ember feladata, hogy ebben a többi ember szolgálatára legyen.

Erdő Péter kiemelte, mennyire fontos ennek az iskolának a küldetése. „A művészet és zene más logikára működik, ez a szív felségterülete. Ahogy Pascal mondja, a szívnek is megvannak az érvei, melyeket az indokló értelem nem ismer. Ezek az érvek Isten felé mutatnak, a művészet útján is közelebb tudunk kerülni hozzá, és ez az a nyelv, amit a távol álló ember is megért és átérez.”

Az elhangzó könyörgéseket az iskola vezetői és tanulói olvasták fel, majd következett az iskola megáldása, mely során a házszentelés ősi szokása szerinti felirat felkerült a bejárati ajtóra. 

Az ismerkedő látogatás beszélgetéssel folytatódott. Erdő Péter bíborost az iskola vezetősége fogadta, melyen jelen volt Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) főigazgatója, Oláh Gáborné főigazgató-helyettes, Oláh Gábor tanügyi igazgató, Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgármestere, Rónaszékiné Keresztes Mónika, az Emberi Erőforrások Minisztériumának magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztosa, valamint Forgács Alajos, a Szent Gellért-templom plébánosa. 

Az iskolát 26 éve igazgató Mészáros Lászlóné az átvételről elmondta, 2017-ben jutott el hozzá a hír, hogy az egyházmegye intenzívebbé szeretné tenni a hitéletet Őrmezőn, ahol templom híján a közösségi házba járnak szentmisére az itt élők. Ekkor fordult az EKIF-hez tájékozódva az iskola egyházi fenntartásba vételének lehetőségéről. Nyitott fülekre talált, a folyamat 2018-ban tudott megvalósulni, és az iskola énekkara már részt vett a főegyházmegyei iskolák közös tanévnyitóján a Szent István-bazilikában. Beszámolt arról, hogy a váltás az iskola életében megértő, támogató fenntartói hozzáállást hozott. A Dél-Budai Tankerület már nehezen tudta iskolatípusuk különleges igényeit lekövetni, de az igazgató szerint a munka színvonala nagyban függ a háttérkörülményektől. Elmondta, az EKIF biztosítja számukra a szakmai önállóságot, és megadja a támogatást, hogy a kötelező feladataikat és szakmai terveiket megvalósíthassák. Tervezik az iskola képzési struktúrájának szélesítését, 2019-től az egyházzenei és népzenei képzést is beindítják, és szeretnének még jobban nyitni a kerület lakossága felé. A Weiner Leó ugyanis a kerületi iskolák zeneművészeti oktatását is ellátja. A fenntartóváltásnak köszönhetően bővülhet az oktatott gyerekek létszáma, 1400-ról két év alatt 1600-ra.

Bene Balázs igazgatóhelyettes megerősítette, az iskola tantestülete és a szülők csaknem 90%-os támogatással álltak az átvétel mellé. Az iskola közössége, a tanárok, diákok és szülők örömmel fogadták a változást, s ha voltak is félelmeik, megnyugató válaszokat kaptak. Erdő Péter hangsúlyozta, egy-egy iskola átvételekor a tapintat és nyitottság vezeti az Egyházat a másként gondolkodókhoz való viszonyában.

Erdő Péter felvetette, mennyire számít az iskolára abban, hogy színvonalas zenei kultúrát segítsen templomainkban közvetíteni. „Tekintsünk a szekták zenei szolgálatára, ahol a muzsika megszólító erejű, vonzó, aktivizálja a résztvevőket, és kíséri őket a szertartás utáni napokban. Ehhez szükséges egy kellő színvonalú zenei kultúra. Szeretnénk ebben áttörést elérni, elmozdulni a mostani, nagyon amatőr szintről. „Nagy igény van a színvonalas, fiatalos ritmikus zenére. Ki tanulja meg, ha nem azok, akik idejárnak?” – hangsúlyozta az iskolában folyó képzés fontosságát. Budapest nagyváros, itt jó megosztással megvalósítható lenne, hogy különböző zenei stílusok jegyében színvonalas muzsika szóljon a meghatározott időben a vasárnapi szentmiséken. De szakértő segítőkre van szükségünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon” – fordult az iskolavezetés felé a főpásztor.

A főegyházmegye szándéka, hogy bevonja az iskolát a kántorképzés rendszerébe. Erdő Péter hangsúlyozta a képzés színvonalának fontosságát, tekintve, hogy a falvakban sokszor a templom az egyetlen hely, ahol megszólal a klasszikus zene, a kántorok nyújtotta zenei szolgálat pedig emelni tudja a település kulturális megtartóerejét. Mészáros Lászlóné elmondta, már átgondolták a megvalósítás módját, és reményeik szerint az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elvárásaival összhangban már a nyáron fel tudnak kínálni egy képzési programot.

Szóba került az iskola fejlesztési terve. Legfontosabb egy 250 férőhelyes koncertterem kialakítása, részben a jelenlegi tornaterem átépítésével. Ez a koncertterem egyben kápolna is lenne, így pasztorális funkciót is kapna, az Őrmező katolikus híveinek szentmiséit is befogadná. Mindez egy nagyobb felújítási terv részeként valósulna meg, ami kezelné az iskola jelenlegi épületgondjait, így a tanteremhiányt, a koncertterem pedig helyet adhat a szokatlanul nagy, közel 170 fős tantestület találkozóinak.

Jelenleg az egyházmegye általános helynöke, Süllei László ismerkedik az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentációval, márciusban kerül a Gazdasági Tanács elé, hogy áttekintsék a finanszírozási lehetőségeket – tájékoztattak a helyzetről. 

A megbeszélésen szóba kerültek az intézmény életének gondjai, finanszírozási nehézségei. Az iskolavezetés kifejezte készségét, hogy részt vállalnak az egyházmegye zenei életében, bekapcsolódnak a 2020-ban rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésbe. Ennek szép alkalma lesz áprilisban, amikor a Budapesti Vonósokkal adják elő Beethoven C-dúr miséjét a Szent István-bazilikában. 

A százéves múltra visszatekintő Prima Primissima díjas zeneiskola és szakgimnázium 1985 óta viseli Weiner Leó zeneszerző, zenepedagógus nevét. Az ország legnagyobb zenei intézménye alap- és középfokú képzést nyújt, munkáját az amatőrképzés és a zenei pályára való felkészítés határozza meg. A zeneiskola képzése 12 éves, a szakközépiskola pedig 5 éves és 3 éves kiegészítő szakképzés lehetőségét biztosítja. A zeneiskolai képzés a kerület összes oktatási intézményének diákjait összefogja, biztosítja számukra a zenetanulás lehetőségét délutáni oktatás keretében, hangszeres és vokális egyéni főtárgy és csoportos melléktárgy oktatásával.

Fontos céljuk a tehetségkutatás és a tehetséggondozás. Számos világhírű hangszeres művész és operaénekes kezdte itt pályáját. A névadóhoz hűen kamaracsoportok, vonós- és fúvószenekarok működnek. Jelenleg 1400 zeneiskolás és 160 szakközépiskolás diák tanul az országos beiskolázású intézményben.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria