Érseki áldás a monostorapáti plébániai közösségi házra

Hazai – 2023. június 7., szerda | 17:31

Szentháromság vasárnapján, június 4-én Monostorapátiban Udvardy György veszprémi érsek megáldotta a Nepomuki Szent János-plébánia mellett kialakított új közösségi házat. Ezt megelőzően, ünnepi szentmise keretében tizenkét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Június 4-én, vasárnap délután áldotta meg a főpásztor Monostorapátiban, a Nepomuki Szent János-plébánia mellett kialakított közösségi házat.

Az ünnepi eseményen Illés Sándor helyi plébános elmondta: Navracsics Tibor miniszter és Takács Péter helyi polgármester közbenjárásával a használaton kívüli melléképületekből multifunkcionális közösségi teret sikerült kialakítani, amely hittanórák, imacsoportok, rózsafüzér-társulatok számára biztosít méltó körülményeket, illetve a téli időszakban szentmisék megtartására is alkalmas.

Udvardy György érsek az áldás előtt örömét fejezte ki, hogy a plébánia részeként létrejött a közösségi ház.

Egy plébániai épületnek alapvetően több funkciót kell tudnia betölteni. Az első a hivatali épület, hiszen a plébániahivatal működik benne; másrészt a közösséget kell kiszolgálnia, lehetőségeket, programokat biztosítva – hangsúlyozta a főpásztor.

A veszprémi érsek imádság után szenteltvízzel hintette meg az épületet.

A közösségi ház Padányi Biró Márton püspök nevét őrzi az utókornak, amire egy plakett hívja fel a figyelmet, melyet Kovács Jenő szobrászművész készített.

*

Az épület megáldása előtt Udvardy György érsek ünnepi szentmise keretében tizenkét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Nepomuki Szent János-templomban.

A szertartás elején Illés Sándor plébános köszöntőjében elmondta: a főegyházmegye jelmondata – „Őseink hite, a jövő reménye” – már évtizedek óta, különösen az egykori Almád település apátságának feltárását követően fontos üzenet a település számára.

„Itt helyben vannak a gyökereink. Hétköznapjainkban próbáljuk ezeket a gyökereket felismerni, megismerni, megélni és átadni azoknak, akik ránk vannak bízva – mondta a plébános. – Ezért szeretnék most köszönetet mondani mindazoknak, akik a munkájukkal, szolgálatukkal segítettek abban, hogy fiataljaink eljussanak a felnőtt nagykorúságra Krisztusban. Elsősorban Timár Ildikó hitoktatónőnek és a szülőknek köszönöm, különösen azoknak, akik a gyerekek mellé odaálltak jó példával. Köszönet az iskola pedagógusainak, az igazgató asszonynak és mindenkinek, aki belefolyt valamiképpen a hitoktatásba, és végigkísérte ezeket a fiatalokat a bérmálás szentségéig.”

Udvardy György érsek prédikációjában kiemelte: ha azt mondjuk, hogy az Isten Atya, Fiú és Szentlélek, és ha azt mondjuk, hogy megtanít bennünket emberhez méltóan és Istenhez méltóan élni, akkor ezzel együtt azt is mondjuk és ezt is ünnepeljük, hogy a mi életünk nem kisebb és nem kevésbé méltó, mint hogy a Szentháromság egy Istennel közösségben legyünk, közösségben vagyunk. Ezt adják a szentségek, ezt adja a keresztség, ezt adja az eucharisztia, ezt adja a bérmálás. E szentségekben nyerjük vissza az új életet – a bűnbocsánat szentségében és a betegek szentségében.

Mert az Ő Lelke által ismerhetjük az Istent, jól ismerhetjük önmagunkat. A mi életünk szentháromságos élet; az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében élünk – hangsúlyozta a főpásztor. – Ez nem egy ünnepi valóság, nem egy évről évre visszatérő valóság, hanem ez a mindennapi életünk valósága, ünnepe.

A bérmálkozókhoz fordulva a veszprémi érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten szeretetében, Isten közösségében, Istentől bátorítva és Istennek az útmutatása szerint kell élnünk. Nincs több, amit kérhetnénk. Nem kell mást ismerni, nem kell mást várni, mert a keresztségben beleoltódtunk ebbe az isteni életbe. Dönteni kell Isten mellett, ám sosem félelemből, sosem pusztán a parancsok alapján, a bűn elkerülése végett. A nagy méltóság miatt, amit kaptunk: Isten élete van bennünk. Ezért akarunk örömmel a jó mellett, az igazság mellett, a szép mellett, a szent mellett, a szolidaritás mellett, a béke mellett, az együvé tartozás mellett dönteni – emelte ki Udvardy György.

A szentbeszéd után a bérmálkozó fiatalok az egyházi közösség jelenlétében megújították keresztségi ígéreteiket, majd Szentlélek-hívó imádság következett. A főpásztor ezt követően szent krizmával kente meg a bérmálkozók homlokát.

A szertartás végén a megbérmált diákok megköszönték Udvardy György érseknek, hogy kiszolgáltatta számukra a szentséget.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Kurkó Tamás Levente

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria