Felszentelték a debrecen-józsai Szent György-templomot

Hazai – 2015. november 23., hétfő | 11:44

Palánki Ferenc megyéspüspök november 22-én, Krisztus Király ünnepén felszentelte a Debrecen-Józsa városrészben az egyházmegye új, Szent György-templomát.

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Bosák Nándor nyugalmazott püspök, továbbá a debreceni esperesi kerület papjai. A debreceni Megtestesülés-plébánia józsai-társegyházközségének ünnepén jelen volt Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Balázs Ákos, a városrész önkormányzati képviselője, Győrffy Zoltán, a templom tervezője, valamint kivitelezők, a templom építésében résztvevő munkások, munkatársak, az egyházközség és más debreceni egyházközségek hívei. A kétszáz főt befogadó templom felszentelésére közel ötszázan jöttek el, így a felállított rendezvénysátrak is zsúfolásig megteltek.

A szertartás kezdetén Palánki Ferenc megszentelte a Szent György, Szent Anna és a Szent Család elnevezésű harangokat, majd felszentelte az új templomot.

A főpásztor a szentmise homíliájában örömét fejezte ki, hogy megyéspüspöki beiktatása után az első nyilvános szolgálata egy újonnan épült templomnak a felszentelése. Gondolataiban kifejtette, a bűnbeesés előtt templom volt az egész világ, amely minden teremtményével az Istent dicsőítette, de ezt a harmóniát a bűn összetörte. Ennek következményeként az ember elszakadt Istentől és a kárhozat állapotába került. De az Isten végtelen jóságában és szeretetében meghívta az embert, kinyilatkoztatta önmagát, és ennek teljességében elküldte Fiát, Jézus Krisztust, aki elkezdte a világ újra felszentelését.

Palánki Ferenc hozzátette, a közösségnek szüksége van egy olyan lakóhelyre, ahol együtt találkozhat Istennel, Isten elé állhat, meghallgathatja az Ő Igéjét. A katolikus templom előcsarnokában a szenteltvíz, a megtisztulás helye emlékeztet a keresztségre, majd az egyház hajójába érkezve tanít bennünket Isten igéje, az áldozatbemutatáskor pedig egyesülünk Jézus Krisztussal a szentáldozásban. Az egész életünk ez a megújulás, Isten igazságainak megértése és a vele való egyesülés.

A főpásztor Krisztus Király ünnepén az evangéliumhoz kapcsolódva hangsúlyozta, hogy Pilátus tudja hogy Jézus ártatlan, de félti a hatalmát. Jézus ennek ellenére szóba áll vele. „Az én országom nem e világból való” – mondja Jézus. Az Isten országa bennünk és köztünk van, hangsúlyozta a megyéspüspök, majd hozzátette, ha két ember szereti egymást, megélik Isten országát, de ha gyűlölet van bennük, akkor pokollá változik az életük. Mi emberek ebből a világból valók vagyunk, de Jézus Krisztus eljött közénk, hogy felemeljen bennünket az isteni világhoz és tanúságot tegyen az igazságról.

„Mi az igazság” – tette fel a kérdést Pilátus. Jézus végtelen távlatokban, az örök élet távlatában gondolkodik, Pilátus pedig csak az evilági dimenziót látja. Jézus nem ítéli el őt, hanem lehetőséget ad arra, hogy találkozzon az Isten szeretetével. Mi se ítéljük el egymást – figyelmeztetett Palánki Ferenc, hiszen Jézus velünk, bűnösökkel is szóba áll, ránk néz, lehetőséget ad, hogy befogadjuk az igazságot, hogy belépjünk a templomba, megtisztuljunk, értelmünkben megvilágosodjunk és egyesüljünk Istennel.

A homíliát követően vette kezdetét a templom és új főoltárának a felszentelése. Palánki Ferenc megyéspüspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök 12 helyen krizmával kenték meg a templom falát. Ezután következett az oltárszentelés, amikor a megyéspüspök az áldozatbemutatás helyét szentelte fel. Az oltárban a Szent György Lovagrend által adományozott Szent György-ereklyét helyezte el a főpásztor. Következő mozzanatként krizmával kente meg az oltárt középen és négy sarkán az Úr Krisztus öt szent sebének jeleként, majd a megkenés öt helyén tömjént égetett. Ezt követte az oltár „felöltöztetése”, a liturgikus tárgyak, a gyertyák és a virágok elhelyezése.

A szentmise végén a józsai testvéregyházak képviselői köszöntötték az új templom közösségét, majd Felföldi László, a templom plébánosa mondott köszönetet azoknak, akik segítettek a templom megépülésében.

A Debrecen-józsai városrészen található római katolikus Szent Család-templom kicsinyek bizonyult, a hívek egyre nagyobb számban látogatták a vasárnapi szentmiséket, így szükség volt az új templomra. A Józsa-parkban megépült Szent György-templom alapkövét 2014. áprilisában tették le, a telket pedig a debreceni önkormányzat ingyen adományozta az egyházközségnek. A templom mintegy 200 millió Ft-ba került, a költségek jelentős részét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye finanszírozta.

Hivatalos okiratok már a 13. században említik Józsa település Szent György-templomát, amelynek titulusát az új templom viseli. Az ősi templom romjai az új templomhoz mintegy 150-200 méterre találhatóak. Építészeti stílusa különleges, harmonikusan beleillik a falusias környezetbe. A középkori stílusban megépült templom békés, titkos hely hangulatát idézi, amelyre kívül-belül egységesen téglaburkolat került, belső terét pedig helyi mesterek munkáival alakított ki. Érdekessége, hogy több mint 1600 négyzetméter felület kapott speciális téglaburkolatot. Alig néhány építményt tartanak csak nyilván határainkon innen és túl, amelyek kívül-belül egyaránt hasonlóan vannak burkolva. A templom liturgikus terén kívül más közösségi helyiségek is, többek között egy üvegfallal elválasztott gyermekmegőrző is található az épületben. A templomhajó és szentély egy kompozícióban, sőt, egy síkban helyezkedik el a harangokat és a keresztet hordozó toronnyal. A tégla, cserép és a fa harmóniája, melegsége biztosítja a templom bensőségességet.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye sajtószolgálata

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI; Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria