Ferenc pápa az üldözött keresztényekért és a lezuhant orosz gép áldozataiért imádkozott

Ferenc pápa – 2016. december 26., hétfő | 15:41

December 26-án, az első vértanú, Szent István emléknapján tartott beszédében a szentatya hangsúlyozta, hogy ma sokkal több keresztényt üldöznek, mint az Egyház első századaiban. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A karácsony öröme ma is betölti szívünket, amikor a liturgiában Szent Istvánra, az első vértanúra emlékezünk, és befogadjuk áldozathozatalával ránk hagyott tanúságtételét. Ez a dicsőséges tanúságtétel jellemző a keresztény ember vértanúságára, amelyet Jézus Krisztus iránti szeretetből szenved el. A vértanúság továbbra is jelen van az Egyház történelmében, Istvántól napjainkig.

Erről a tanúságtételről beszélt a mai evangélium (vö. Mt 10,17–22). Jézus előre megmondja tanítványainak, hogy elutasítással és üldözéssel találkoznak majd: „Mindenki gyűlöl majd titeket nevemért” (Mt 10,22). De miért üldözi a világ a keresztényeket? A világ ugyanazon okból gyűlöli a keresztényeket, amiért Jézust gyűlölte, ő ugyanis elhozta Isten világosságát, a világ azonban jobban szereti a sötétséget, hogy elrejtse gonosz tetteit. Emlékezzünk, hogy az utolsó vacsorán maga Jézus kérte az Atyát, hogy óvjon meg minket a rossz világias szellemiségtől. Ellentét feszül az evangélium gondolkodásmódja és a világias szellemiség között. Jézust követni azt jelenti, hogy követjük az ő világosságát, amely felgyulladt a betlehemi éjszakában, és elhagyjuk a világ sötétségét.

Istvánt, a Szentlélekkel telt első vértanút azért kövezték meg, mert megvallotta a Jézus Krisztusba, Isten Fiába vetett hitét. A világba jövő elsőszülött minden hívőt arra hív, hogy a világosság és az élet útját válassza. Ez az ő közénk jövetelének jelentése. István diakónus azáltal, hogy szerette az Urat és engedelmeskedett az ő szavának, Krisztust választotta, az életet és világosságot minden ember számára. Az igazságot választva ugyanakkor a világban lévő gonoszság misztériumának áldozatává vált. Krisztusban viszont győzött István!

Az Egyház ma is, hogy tanúságot tegyen a világosságról és az igazságról, sokfelé kemény üldözéseket él át, a vértanúság legnagyobb próbatételéig. Milyen sokan vannak, testvéreink a hitben, akik visszaéléseket, erőszakot és gyűlölködést szenvednek el Jézus miatt! Mondok nektek valamit: a mai vértanúk száma felülmúlja az első századokéit. Amikor olvassuk az első századok történetét, itt, Rómában, látjuk, mennyi kegyetlenséget követtek el a keresztények ellen, de mondok nektek valamit: ugyanaz a kegyetlenség tapasztalható ma is, de még több kereszténnyel szemben! Ma rájuk szeretnénk gondolni, azokra, akik üldözést szenvednek, szeretnénk közel lenni hozzájuk szeretetünkkel, imánkkal és sírásunkkal is. Tegnap, karácsony napján az üldözött keresztények Irakban lerombolt székesegyházukban ünnepelték a karácsonyt: ez az evangélium melletti hűség példája! A próbatételek és veszélyek ellenére bátran tanúságot tesznek Krisztushoz tartozásukról, és megélik az evangéliumot azáltal, hogy elkötelezik magukat a legutolsók, a legelhagyatottabbak mellett, különbségtétel nélkül jót tesznek mindenkivel; ily módon tesznek tanúságot a szeretetről az igazságban.

Amikor teret adunk szívünkben Isten Fiának, aki nekünk adja magát karácsonykor, megújítjuk arra irányuló örömteli és bátor szándékunkat, hogy hűségesen követjük őt mint egyetlen vezetőnket, kitartunk amellett, hogy az evangéliumi gondolkodásmód szerint éljünk, és visszautasítjuk az e világban uralkodó mentalitást.

Forduljunk imánkban Szűz Máriához, Isten anyjához, a vértanúk királynéjához, hogy vezessen és támogasson minket mindig Jézus Krisztus követésében, akit a betlehemi jászolban szemlélünk, és aki az Atyaisten hűséges tanúja!

A szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kifejezem őszinte részvétemet a Fekete-tengerbe zuhant orosz repülőgépről szóló szomorú hír miatt. Az Úr adjon vigasztalást a kedves orosz népnek és a fedélzeten lévők családtagjainak; a repülőn voltak újságírók, a személyzet és az orosz fegyveres erők kiváló kórusa és együttese. A Boldogságos Szűz Mária segítse a most folyó keresési munkálatokat! 2004-ben a kórus fellépett a Vatikánban Szent II. János Pál pápaságának huszonhatodik évfordulója alkalmából. Imádkozzunk értük!

Kedves testvéreim, köszöntelek benneteket, és köszönetet mondok jelenlétetekért a Jézus születéséből áradó keresztény öröm légkörében!

Ismét békét és derűs nyugalmat kívánok mindnyájatoknak, akik Olaszországból és más nemzetekből érkeztetek: legyenek ezek számotokra és rokonaitok számára az öröm és a testvéri szeretet napjai! Boldog névnapot kívánok mindenkinek, akit Istvánnak vagy Stefániának hívnak!

Ezekben a hetekben számtalan karácsonyi üdvözletet kaptam az egész világról. Sajnos nem tudok válaszolni külön-külön mindenkinek, ezért szeretném ma kifejezni mély hálámat, különösen az imádság ajándékáért! Szívből köszönöm! Az Úr fizessen meg nektek százszorosan!

Szép ünnepet kívánok! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió olasz nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria