Ferenc pápa: „Béke Királynője, békítsd ki az erőszakkal és bosszúval teli szíveket!”

Ferenc pápa – 2022. május 31., kedd | 21:52

Ferenc pápa rózsafüzér imádságot vezetett a békéért a római Santa Maria Maggiore-bazilikában május 31-én délután mindazokért, akik Ukrajnában és a világ számos helyén háborúkban szenvednek. Az imádsághoz élő közvetítés révén csatlakoztak a nagy nemzetközi kegyhelyek is.

Ferenc pápa május 1-jén a Regina caeli elimádkozása után a következő kéréssel fordult az Egyház tagjaihoz: „Szeretnék valamennyi hívőt és közösséget arra kérni, hogy májusban mindennap imádkozzák el a rózsafüzért a békéért.”

A hónap zárásaként május 31-ére – a Szentatya vezetésével – az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa rózsafüzér imádságot hirdetett a békéért, a remény jeleként az Ukrajnában és a világ számos pontján zajló háborúk miatt szenvedőkért. 

A pápa május 31-én, kedden este 18 órakor Szűz Mária, a Béke Királynője szobra előtt vezette a rózsafüzért a Santa Maria Maggiore-bazilikában. A szertartás elején a kerekesszékben jelen lévő Szentatya segítséggel virágkoszorút helyezett el a szobor lábai elé, valamint papírra leírta imaszándékát. Ezt követően a Szűzanyához fordult imádságával.

Ferenc pápa szavait teljes terjedelemben közreadjuk

Ó, Mária, Isten Anyja és Béke Királynője, a világjárvány idején köréd gyűltünk, hogy közbenjárásodat kérjük. Arra kértünk, hogy támogasd a betegeket, és adj erőt az egészségügyben dolgozóknak; fohászkodtunk, hogy irgalomra leljenek a haldoklók, és hogy szárítsd fel a csendben és magányban szenvedők könnyeit.

Ma este, a különösen neked szentelt hónap végén

ismét itt állunk előtted, Béke Királynője, hogy kérjünk téged: add meg nekünk a béke nagy ajándékát, mielőbb legyen vége a háborúnak,

mely évtizedek óta dúl a világ különböző tájain, és amely most már az európai földrészre is betört. Tudjuk, hogy a béke nem lehet pusztán tárgyalások eredménye, sem politikai megállapodások következménye, hanem az mindenekelőtt a Szentlélek húsvéti ajándéka.

Szeplőtelen szívednek szenteltük a harcoló nemzeteket, és kértük a szívek megtérésének nagy ajándékát.

Biztosak vagyunk abban, hogy az imádság, a böjt, az adakozás fegyvereivel és kegyelmed ajándékával meg lehet változtatni az emberek szívét és az egész világ menetét.

Ma hozzád emeljük szívünket, Béke Királynője: járj közben értünk Fiadnál, békítsd ki az erőszakkal és bosszúval teli szíveket, igazítsd helyre a könnyű meggazdagodás vágyától elvakult gondolatokat, és az egész földön tartósan uralkodjék a te békéd!

A Santa Maria Maggiore-bazilika bal oldali hajójában található a Maria Regina Pacis, vagyis a Béke Királynője szobra, amelynek különleges története van.

XV. Benedek pápa megbízásából Guido Galli szobrászművész, a Vatikáni Múzeumok akkori igazgatóhelyettese készítette 1918-ban. A pápa ezzel is ki akarta fejezni könyörgését Szűz Máriához, hogy vessen véget az első világháborúnak.

A Madonnát felemelt bal karral ábrázolja a szobor annak jeleként, hogy véget vet a háborúnak; jobbjával pedig a Kis Jézust tartja, aki készen áll leejteni a békét jelképező olajágat a kezéből. A szobor talapzatára virágokat faragtak, amelyek az élet kivirágzását és a béke visszatérését szimbolizálják.

Régi hagyomány, hogy a hívek kézzel írt cédulákat helyeznek imaszándékaikkal a Szűzanya lába elé.

*

2022. március 25-én, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepén, bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen Szívének, mely felajánláshoz az egész Egyház csatlakozott.

A rózsafüzér imádságon jelen voltak többek között olyan fiatalok, akik az elmúlt hetekben voltak elsőáldozók vagy részesültek a bérmálás szentségében, továbbá cserkészek, családok a római ukrán közösségből, a Marian Ardent Youth szervezet képviselői, a Vatikáni Csendőrség és a Pápai Svájci Gárda tagjai, valamint a Szűz Mária, Béke Királynőjéről elnevezett három római plébánia és a Római Kúria tagjai.

A tragikus eseményektől leginkább sújtottakhoz való közelség jeléül meghívtak az imádságra egy ukrán családot, valamint háborús áldozatok hozzátartozóit és tábori lelkészeket közösségeikkel.

Az imádsághoz élő közvetítés révén csatlakoztak és együtt imádkozták a rózsafüzért a nagy kegyhelyeken összesereglett hívők is a világ minden tájáról, valamint néhány olyan szentély is, amelyek háború sújtotta vagy politikailag erősen instabil országokban találhatók. 

A pápával együtt imádkoztak többek között az Isten Anyja-kegyhelyen Ukrajnában; a Sayidat al-Najat (Üdvözülés Szűz Anyja) szír katolikus székesegyházban Irakban; a Szűz Mária, a Béke Anyja-székesegyházban Szíriában; a Szűz Mária, Arábia Királynője-székesegyházban Bahreinben; a Guadalupei Miasszonyunk kegyhelyén; a lourdes-i szentélyben; a Częstochowai Fekete Madonna kegyhelyén; a koreai vértanúk nemzetközi kegyhelyén; a loretói Szent Házban; és Írországban, a knocki Szűz Mária-kegyhelyen.

A szertartás a rózsafüzér elimádkozása után pápai áldással zárult, melyet követően Ferenc pápa a bazilikában található, számára oly kedves Salus Populi Romani kegykép előtt virágcsokrot helyezett el és imádkozott.

A pápa imádságát fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria