Ferenc pápa: A házasságok érvénytelenítése egyedi megoldásokat kíván

Ferenc pápa – 2022. január 28., péntek | 12:07

A Szentatya január 27-én délelőtt fogadta a Rota Romana tagjait a bírósági évad megnyitása alkalmából. Azt kérte, hogy a szinodális folyamat tükröződjön a peres eljárásokban is: meghallgatás, mérlegelés, közös cél és a lelkek üdvössége vezesse a bírákat a házassági semmisségi eljárásokban.

Az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának mintegy kétszáz tagja nevében a testület dékánja, Alejandro Arellano Cedillo köszöntötte a pápát. A Szentatyát idézve megállapította: a szentségi házasságok érvénytelenítése hozzátartozik a házastársakat és családokat kísérő lelkipásztori ellátáshoz.

Valóban egyházi szolgálat ez, ahol az irgalmasság és az igazság találkozik a házasság kötelékének egységében. Ezért a jogi eljárásoknak figyelembe kell venniük a házasság természetes és természetfeletti dimenzióját is, amelyből a család születik. Az egyházi bíróságnak elsősorban védenie és segíteni kell a házasság értékének, méltóságának kibontakoztatását és a család intézményét – mondta köszöntőbeszédében a Rota Romana dékánja.

Ferenc pápa utalt a szinodális folyamatra, amely a házasságok érvénytelenítési eljárása során is fontos hozzájárulást jelenthet. Először is a szinodalitás együtt haladást jelent. A házassági pereknél minden résztvevőt ugyanaz a cél hajt, vagyis kideríteni az igazságot egy adott férfi és nő kapcsolatáról: fennáll-e, vagy sem az érvényes házasság kettejük között. Ennek az igazságnak felszabadító ereje van – amint azt már XII. Piusz pápa is megállapította. Már a vizsgálati szakaszban, amikor a hívek nehéz helyzetükben lelkipásztori segítséget kérnek, fontos keresni az igazságot a házasságról, mert csak így lehet begyógyítani a sebeket és elősegíteni a megbocsátást és a kiengesztelődést a házasfelek között.

Meg kell bizonyosodni arról, hogy a hívek milyen okból kérik a házasság érvénytelenítését, hogy végül aztán el tudják fogadni a bíróság kedvező vagy elutasító döntését. Csak ily módon tudja a házassági semmisségi eljárás ténylegesen szolgálni a válságban lévő hívek lelkipásztori ellátását. Ez azt jelenti, hogy meg kell hallgatni a Szentlélek szavát, aki az emberek konkrét élettörténetén keresztül szól hozzánk. A bírósági eljárás valamennyi szakaszát az igazság keresése kell hogy jellemezze mindenki részéről. Nem elfogadható, hogy bárki önkényesen megváltoztassa a tényeket azért, hogy elérje a kívánt végeredményt – fejtette ki beszédében a pápa.

Ahhoz, hogy szinodális legyen az eljárás, folyamatosan meg kell hallgatni a feleket – folytatta –, oda kell rájuk figyelni. Azonosulni kell a másik érvelésével, belehelyezkedni az ő nézőpontjába. Nem szabad általános válaszokat adni az egyes emberek eltérő problémáira. A vizsgálati szakaszban a tények megállapításánál a szakmai hozzáértés mellett az odafigyelésnek is nagy szerepe van. A bírák járjanak élen a meghallgatásban, az igazságosság kötelezettsége és a lelkipásztori szeretet együtt jelenjen meg a házassági semmisségi peres eljárásokban. Megértően, szeretettel kell a házasságuk kudarca miatt szenvedő emberekhez fordulni.

A szinodalitás másik fontos eleme a megfelelő mérlegelés, megkülönböztetés – mutatott rá a Szentatya. – A meghallgatáson alapuló mérlegelés lehetővé teszi, hogy az adott házassági helyzetre Isten igéje és az Egyházi Tanítóhivatal fényében tekintsenek. Ennek a folyamatnak az utolsó állomása az ítélet, amely a felek meghallgatása és alapos mérlegelés után születik. Fontos, hogy minden esetben érthető legyen az érintettek számára az ítélet, mert csak így járul hozzá emberi és keresztény fejlődésükhöz. Az igazságosság, az igazság keresése együtt kell hogy járjon a lelkek üdvösségének keresésével.

A bírák az Egyház irgalmas arcát mutassák fel a válságba került híveknek, az evangélium szépségének teljességére hívják őket, és imádkozzanak sokat. Sok mindent befolyásoló döntéseikben nagy lelki támaszt nyerhetnek az imából – mondta még a Rota Romana bíróság tagjainak Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria