Ferenc pápa a humoristáknak: A nevetés áttöri a társadalmi korlátokat és kapcsolatot épít

Ferenc pápa – 2024. június 15., szombat | 20:55

Ferenc pápa június 13-án, pénteken reggel találkozott az Apostoli Palota Kelemen termében 107 komikus művésszel, hogy megerősítse őket küldetésükben. A humoristák és más rokon szakmákban dolgozók, például karikaturisták és szövegírók, akik között jó pár világszerte ismert is volt, 15 országból érkeztek.

A legnépesebb csoportot 65 fővel érthető módon a házigazda olaszok adták, de az Egyesült Államokból is érkezett pontosan egy tucatnyi művész. Az USA-ból Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O’Brian, Chris Rock és Whoopi Goldberg is jelen volt az audiencián. A találkozót a Kultúra és a Nevelés, valamint a Kommunikáció Dikasztériuma, közösen szervezte.

Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel üdvözölte a humoristákat és a hasonló területen dolgozó művészeket, valamint a Kultúra és a Nevelés Dikasztériuma munkatársait, akik előkészítették a találkozót. A dikasztérium prefektusa elmesélte neki, hogy az olaszok közt az a mondás járja, hogy „a mosoly jót tesz a vérnek” – legalábbis így mondják. Most ezért beszéd helyett ezt teszem – szólt és nevetett a pápa. Máris mosolygunk, köszönöm az üzeneteteket!

Tisztelettel tekintek rátok, művészek, akik a komédia, a humor és az irónia nyelvén fejezitek ki magatokat. Mennyi bölcsesség is van ebben! A televízióban, a moziban, a színházban, a nyomtatott sajtóban a dalokkal, a közösségi médiában dolgozó szakemberek között ti vagytok a legkedveltebbek, a legkeresettebbek, akiket a legjobban megtapsolnak. Bizonyára, mert derék emberek vagytok, de van egy másik ok is, mégpedig az, hogy őrzitek és ápoljátok magatokban az emberek megnevettetésének az ajándékát.

A sok borús hír közepette, belemerülve számos társadalmi és személyes szükséghelyzetbe, a humor emberének van ereje ahhoz, hogy derűt és mosolyt fakasszon. Ti azon kevesek közé tartoztok, akik képesek nagyon különféle nemzedékekhez és kulturális háttérhez tartozó emberekkel beszélni.

A magatok módján egyesítitek az embereket, mert a nevetés ragályos.

Könnyebb együtt nevetni, mint egyedül, az öröm megnyit a megosztásra, minthogy legjobb gyógyszere az önzésnek és az individualizmusnak. A nevetés segít áttörni a társadalmi korlátokat és kapcsolatokat teremteni az emberek között. Lehetővé teszi érzelmek és gondolatok kifejezését, elősegítve a közös kultúra felépítését és a szabadság tereinek kialakítását. Emlékeztet minket, hogy a homo sapiens egyben homo ludens is; hogy a játékos szórakozás és a nevetés központi szerepet tölt be az emberi életben, önkifejezésben, tanulásban, hogy értelmet adjon a helyzeteknek.

A humorista talentuma ajándék, értékes ajándék – állapította meg a pápa. A mosollyal együtt békét áraszt a szívekben, az emberek között, segít leküzdeni a nehézségeket és elviselni a napi stresszt. Segít, hogy megkönnyebbülést találjunk az iróniában, és humorral vegyük az életet.

Szeretek mindennap imádkozni, immár több mint negyven éve Morus Szent Tamás szavaival imádkozni: „Adj nekem, Uram, humorérzéket”

– vallotta személyesen a pápa és humorosan házi feladatként adta a művészeknek, hogy olvassák át és tanulják meg ezt az imát.

A humoristák azonban képesek még egy másik csodára is, mert a problémákkal teli világban meg tudják nevettetni az embereket. Elítélik a hatalom túlkapásait, hangot adnak elfeledett helyzeteknek, feltárják a visszaéléseket, de anélkül, hogy riadalmat, rémületet, szorongást vagy félelmet gerjesztenének. Sokszor ezt egy történet elmesélésével teszik, saját eredeti nézőpontjuk alapján.

A Biblia örömről szóló tanítására példaként a pápa a Példabeszédek könyvét említette, amikor az isteni bölcsesség mondja: „Ott voltam mellette, mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között.” (Péld 8,30–31).

Amikor a nézők közül akár egyet is megnevettettek, mosolyog az Isten is, és ez nem eretnekség

– tette hozzá tréfásan a pápa.

A művészek képesek humorosan gondolkodni és beszélni különböző formákban, mert a humor, a tréfa nyelve alkalmas az emberi természet megértésére és „megérzésére”. A humor nem sért, nem aláz meg, míg a tömegkommunikáció gyakran teremt ellentéteket. Ti tudjátok, hogyan rakjatok össze különböző, sőt néha ellentétes valóságokat. Sokat kell tanulnunk tőletek! A humor adta nevetés nem más „ellen” szól, hanem mindig befogadó, kezdeményező, nyitottságot, szimpátiát és empátiát ébreszt.

Másik példaként a pápa Ábrahám és Sára történetét említette, amikor a gyermektelen idős párnak Isten a hozzájuk küldött vendégeken keresztül gyermeket ígér. A sátor vászna mögött hallgatózó Sára mindezt kineveti. Az írás maga így meséli el Sára örömét: „Isten örömteli nevetést szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül.” (Ter 21,6). Születő fiát, Izsákot is így nevezik: „Isten az, aki nevet”.

Tudunk mi egyáltalán nevetni Istenen?

– kérdezte a pápa. Persze ez nem istenkáromlás, nevethetünk, mint ahogy játszunk velük és viccelődünk azokkal, akiket szeretünk. A zsidó bölcsesség és irodalmi hagyomány mester ebben!

Végül azt kérte a pápa jelenlévőktől, hogy folytassák az emberek megvidámítását, különösen a reménnyel küszködőket nevettessék meg, majd áldását adta rájuk: segítsetek minket, hogy mosolyogva lássuk a valóságot annak ellentmondásaival együtt, és hogy álmodjunk egy jobb világról!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria