Ferenc pápa köszöntötte a Ratzinger-díj idei kitüntetettjeit

Ferenc pápa – 2016. november 28., hétfő | 13:15

Inos Biffi olasz és Joánnisz Kourempelész görög ortodox teológus vehette át a Joseph Ratzinger – XVI. Benedek Alapítvány díját november 26-án, szombaton délelőtt az Apostoli Palota Kelemen termében. A magas rangú kitüntetés átadásán Ferenc pápa is részt vett.


Ferenc és XVI. Benedek pápa november 19-én a Vatikánban

A Ratzinger-díjat az egyház minden évben olyan tudósoknak ítéli oda, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a teológia területén. 

Az eseményen a névadó emeritus pápa hajlott kora miatt nem vett részt, de a díj nyertesei november 25-én, pénteken meglátogatták a vatikáni kertekben lévő otthonában.


Inos Biffi

Ferenc pápa a díjátadó ünnepségen mondott köszöntőjében elismeréssel illette XVI. Benedeket, „aki továbbra is kísér bennünket az imáival”. A Joseph Ratzinger – XVI. Benedek Alapítvány által szervezett szimpózium tagjaihoz szólva Ferenc pápa gratulált mostani ülésükhöz, melyet a napokban tartottak a Pápai Szent Kereszt Egyetemen (Pontificia Università della Santa CroceEszkatológia – elemzés és távlatok (Simposio Internazionale su ”L’Escatologia: analisi e prospettive”) címmel. Tudjuk – mondta –, hogy az eszkatológia témája milyen fontos helyet foglalt el Joseph Ratzinger professzor teológiai munkásságában, mint a Hittani Kongregáció prefektusának és végül péteri szolgálatának az összefüggésében is. Nem feledkezhetünk meg azokról a mély megfontolásokról, melyeket Spe salvi kezdetű enciklikájában fogalmazott meg az örök életről és a reményről – emelte ki a pápa.


Joánnisz Kourempelész

Az eszkatológia témája nagyon fontos az életünk és a történelmünk értelmére vonatkozó kérdésekben, anélkül hogy bezárkóznánk egy materialista vagy pusztán e világi jellegű megközelítésbe. Ferenc pápa kiemelte, a szentév sokszor emlékeztetett bennünket arra, hogy az irgalom a középpontja annak a „protokollnak”, szempontrendszernek, amely alapján Jézus szerint megítélnek bennünket a végítéletkor: „éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok” (Mt 25,35). Joseph Ratzinger professzor gondolatainak mélysége a Szentíráson és az egyházatyákon alapul, mindig a hitből és az imádságból táplálkozik, és segít bennünket nyitottnak maradni az örökkévalóság horizontjára. Gondolata és termékeny tanítása keresztény életünk alapvető hivatkozási pontjára irányult, Jézus Krisztusra, a szeretetre, reményre és hitre. Az egyház ezért mindig hálás lesz neki – hangsúlyozta a szentatya.

Az alapítvány éves találkozóján Ferenc pápa gratulált a két kitüntetettnek: Inos Biffi prelátusnak és  Joánnisz Kourempelész görög ortodox teológusnak. Inos Biffi teológiai életműve elismeréseként kapta a díjat, amelynek fő tengelyét a középkori filozófia és teológia alkotja. Joánnisz Kourempelész, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem (Aristotle University of Thessaloniki) teológia tanszékének professzora kitüntetését az ortodox teológia és Ratzinger gondolatai gyümölcsöző kölcsönhatásának tanulmányozásáért vehette át.

Ferenc pápa végül a Mindenható áldását kérte a két teológusra és Isten országáért végzett munkálkodásukra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikáni Rádió angol nyelvű szerkesztősége; Merateonline.it; Imd.gr

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria