Ferenc pápa: Legyünk bátrak, és érintsük meg Jézus sebeit szenvedő testvéreinkben!

Ferenc pápa – 2019. április 28., vasárnap | 19:17

Április 28-án a békéről, az örömről és az apostoli küldetésről, vagyis Jézus húsvéti ajándékairól elmélkedett a Szentatya az irgalmasság vasárnapján elimádkozott Regina Caeli előtt.

Ferenc pápa beszédét magyarra fordítva teljes egészében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium (vö. Jn 20,19–31) azt beszéli el, hogy húsvét napján este Jézus megjelenik tanítványainak az imateremben (a coenaculumban), és három ajándékot hoz magával: békét, örömet és apostoli küldetést.

Az első szavak, melyeket hozzájuk intéz, így szólnak: „Béke nektek” (Jn 20,21). A Feltámadott igazi békét ad, mert keresztáldozatával megvalósította a kiengesztelődést Isten és az emberiség között, és legyőzte a bűnt és a halált. Ez a béke! A tanítványoknak elsőként erre a békére volt szükségük, mert a Mester elfogása és halálra ítélése után zavarukban és félelmükben bezárkóztak. Jézus megjelenik közöttük élőként, megmutatja sebeit – Jézus meg akarta őrizni sebeit – dicsőséges testén, és megadja nekik a békét mint győzelmének gyümölcsét. De azon az estén nem volt velük Tamás apostol. Tájékoztatják őt erről a rendkívüli eseményről, ő azonban nem hisz a többi apostol tanúskodásának, maga akarja ellenőrizni, vajon igaz-e, amit állítanak. Egy héttel később, vagyis úgy, mint ma, megismétlődik a jelenés: Jézus segíteni akar a hitetlen Tamásnak, biztatja, hogy érintse meg sebeit. Azokból béke forrásozik, mert Jézus végtelen szeretetét szimbolizálják, amely legyőzte az emberellenes erőket, a bűnt és a halált.

Biztatja őt, hogy érintse meg sebeit. Tanítás ez számunkra, olyan, mintha azt mondaná Jézus mindannyiunknak: „Ha nincs benned béke, érintsd meg sebeimet!” Megérinteni Jézus sebeit. A sebek a sok-sok probléma, nehézség, üldöztetés, betegség, tömérdek ember szenvedései. Nincs benned béke? Indulj! Menj, látogass meg valakit, aki Jézus sebeit szimbolizálja. Érintsd meg Jézus sebeit! Azokból a sebekből árad az irgalmasság. A mai nap ezért az irgalmasság vasárnapja. Egy szent azt mondta, hogy a megfeszített Jézus teste olyan, mint egy irgalommal teli zsák, és az irgalom az ő sebein keresztül árad mindenkire. Jól tudjuk, mindannyian irgalomra szorulunk. Lépjünk oda Jézushoz, érintsük meg sebeit szenvedő testvéreinkben. Jézus sebei kincsestárak: belőlük árad ránk az irgalom. Legyünk bátrak, és érintsük meg Jézus sebeit! Ő ezekkel a sebekkel áll az Atya elé, megmutatja azokat az Atyának, mintha azt mondaná: „Atyám, ez az ár, ezekkel a sebekkel fizettem testvéreimért.” Jézus a sebeivel jár közben értünk az Atyánál. Ha közelítünk hozzá, irgalmat ad nekünk, és közbenjár értünk. Ne felejtsük el Jézus sebeit!

A második ajándék, amelyet Jézus a tanítványoknak visz, az öröm. Az evangélista utal arra, hogy „a tanítványok örültek annak, hogy látják az Urat” (Jn 20,20). Olyan igevers is van, Lukács evangélista változatában, amely úgy fogalmaz, hogy nem tudtak hinni örömükben [Lk 24,40]. Velünk is megesik, hogy amikor valami hihetetlen, roppant jó dolog történik velünk, azt mondjuk: „Nem tudom elhinni, nem lehet igaz!” Ez történt a tanítványokkal, nem tudtak hinni örömükben. Ez az az öröm, amelyet Jézus hoz nekünk. Ha szomorú vagy, ha nincs benned béke, nézz a megfeszített Jézusra, nézz a feltámadt Jézusra, nézz a sebeire, és fogadd be azt az örömet!

Aztán a békén és az örömön kívül Jézus ajándékul hozza a tanítványoknak a küldetést is. Azt mondja nekik: „Amint elküldött engem az Atya, én is elküldelek titeket” (Jn 20,21). Jézus feltámadása egy olyan új szeretetdinamizmus kezdete, amely képes átalakítani a világot a Szentlélek jelenlétével.

Ma, húsvét második vasárnapján arra kapunk meghívást, hogy közelítsük meg hittel Jézust, és nyissuk meg szívünket a béke, az öröm és a küldetés ajándéka előtt. De ne feledkezzünk el Jézus sebeiről, mert abból fakad a béke, az öröm és az erő a küldetéshez. Ajánljuk imánkat Szűz Máriának, a menny és föld királynőjének anyai közbenjárásába!

*

A Szentatya szavai a Regina Caeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap az argentínai La Riojában boldoggá avatták Enrique Angel Angelelli megyéspüspököt, Carlos de Dios Murias konventuális ferences szerzetest, Gabriel Longueville fidei donum papot és Wenceslao Pedernera hitoktatót, családapát. A hitnek ezeket a vértanúit az igazságosság és az evangéliumi szeretet miatt üldözték. Példájuk és közbenjárásuk különösen is támogassa azokat, akik egy igazságosabb és szolidárisabb társadalomért dolgoznak! Egyikük francia volt, és misszionáriusként ment Argentínába. A másik három argentínai. Tapsoljuk meg mindnyájan az új boldogokat!

Kérlek benneteket, csatlakozzatok azokért a menekültekért mondott imámhoz, akik fogvatartási központokban vannak Líbiában, akiknek a már amúgy is súlyos helyzetét még veszélyesebbé teszi a mostani konfliktus. Felhívást teszek közzé, hogy főleg a nőket, a gyermekeket és a betegeket humanitárius folyosókon keresztül a lehető leghamarabb menekítsék ki.

Imádkozzunk azokért is, akik életüket vesztették vagy súlyos károkat szenvedtek a közelmúltbeli áradások miatt Dél-Afrikában. Ezeknek a testvéreinknek is meg kell tapasztalniuk szolidaritásunkat és a nemzetközi közösség konkrét támogatását!

Köszöntelek mindannyitokat, római hívek, Olaszországból és sok más országból jött zarándokok! Külön is köszöntöm a mexikói Tlalnepantla híveit, a valenciai fiatalokat, a tricasei diákokat, az arcorei és carugói fiatalokat; a modugnói és genovai híveket. Szeretném külön megemlíteni és köszönteni a Trani-Barletta-Bisceglie-i főegyházmegye családjainak egyházmegyei zarándoklatát, hasonlóképpen az Isteni Irgalmasság tisztelőit, akik a Santo Spirito in Sassia-templomban gyűltek ma össze.

Szívélyes üdvözletemet küldöm a keleti egyházakhoz tartozó testvérinknek, akik a Julianus-naptárt követve ma ünneplik a szent húsvétot. A feltámadt Úr adjon nekik örömöt és békét! Tapsoljuk is meg az összes keleti katolikus és ortodox hívőt, és ezáltal üzenjük nekik: „Áldott húsvétot!”

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az időszakban húsvéti üdvözletet küldtek nekem. Szívből viszonzom, és minden jót kívánok valamennyiüknek és minden családnak!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria