Ferenc pápa levélben kéri: Szabadítsák meg Mária alakját a maffia befolyásától!

Ferenc pápa – 2020. augusztus 23., vasárnap | 18:30

A Nemzetközi Pápai Mária Akadémiának küldött levelében Ferenc pápa kifejezi nagyrabecsülését az intézmény tevékenységéért, és hangsúlyosan kéri, hogy szabadítsák meg Mária alakját az alvilág intézményeinek befolyásától.

„A Mária-tisztelet olyan vallási-kulturális örökség, melyet meg kell őrizni eredeti tisztaságában, és meg kell szabadítani minden olyan rárakódott káros elemtől, mely nem felel meg az evangéliumi alapelveknek” – olvassuk Ferenc pápa levelében, melyet augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján küldött Stefano Cecchin ferences atyának, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökének. A Szentatya levelében emlékeztet arra, hogy ennek az intézménynek a keretén belül hozták létre azt a bizottságot, mely azokat a visszaéléseket elemzi, melyek Szűz Mária alakját használják eszközként bűnügyi tevékenység céljaira. A kutatómunka arra irányul, hogy megszabadítsák a helyes Mária-tiszteletet ettől az alvilági, bűnöző befolyástól.

Az eltorzított Mária-tisztelet egyik sajnálatos megnyilvánulása a hajlongás a bűnszövetkezetek vezetőinek házai elé kitett Mária-szobrok előtt.

Ferenc pápa levelében üdvözli a szeptember 18-ra tervezett tanulmányi nap előadóit és résztvevőit, amelyre a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia szervezésében kerül sor. A kezdeményezés nyílt célja, hogy „hatékony válaszokat keressen e torz jelenségekre, annak érdekében, hogy főként kulturális tevékenység keretében érzékennyé tegyék a lakosságot a helyes felismerésekre. Ferenc pápa levelében azt is óhajtja, hogy „a Mária-kegyhelyek legyenek mindinkább az imádság, az evangéliumi cselekvés, a megtérés és a hiteles máriás lelkiség fellegvárai”.

* * *

A Vatikáni Rádió (Vatican News) munkatársa, Amedeo Lomonaco telefoninterjút készített Stefano Cecchin ferences atyával, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökével.

Stefano Cecchin hangsúlyozta, hogy

a bűnszövetkezetek megtévesztő Mária-tisztelete azt a célt szolgálja, hogy a Szűzanya tekintélyének örve alatt alávessék akaratuknak az egyszerű és hiszékeny embereket.

Az Akadémia feladata abban áll, hogy egészséges mariológiai tájékoztatást adjon a népi vallásosság Mária-tisztelete terén.

Újból fel kell fedeznünk az eredeti vallási-kulturális örökséget az egész világon, de különösen itt, Olaszországban. Ehhez szükség van komoly újraértékelésre, hogy megőrizzük a Mária-tiszteletet a maga eredeti tisztaságában és gazdagságában – hangsúlyozta az elnök.

– Azoktól a szennyeződésektől kell megvédeni a máriás örökséget, melyek rátapadtak az idők során?

– Létezik egy gyenge vallásosság, melyet manipulálhatnak azok az emberek, akik kihasználják a hívek érzéseit a maguk bűnügyi céljaira, vagy akár mágikus gyógyítás formájában hatnak. Kihasználják az emberek nehézségeit, miközben „mágikus válaszokat” adnak nekik a problémáikra, amelynek természetesen megvan a maga ára.

– Súlyos visszaélések is kapcsolódhatnak Mária alakjához?

– Mária alakját éppen azért használják, hogy ezáltal tartsák függő, azaz „rabszolga helyzetben” ezeket az embereket. Mária eltorzított alakját mint „Istennek alávetett rabszolgát” mutatják fel, aki beletörődik a hatalom előtt szenvedő Fia végzetébe. Ebből ered az egész „rabszolgatartó” dinamika, hiszen nem engedik meg a híveknek, hogy igazi vallásosságot éljenek. Ezt a „vallásosságot” pedig át- és átszövi a babonaság, a mágia és a megfélemlítő hatalom.

– Ferenc pápa levele emlékeztet arra, hogy egy ad hoc jellegű bizottság született a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia szervezetén belül, mely tanulmányozza az alvilági bűnszövetkezetek és a Mária-tisztelet összefonódását, hogy aztán megszabadítsa azt az alvilági szervezetektől.

– Ferenc pápa éppen ezért mondott köszönetet, és kért, hogy folytassuk ezt a kezdeményezést a „Mária a béke útja a kultúrák között” tanítás jegyében. Szeretnénk tovább mélyíteni ezt a témát olyan szakemberek bevonásával, mint az ügyészek, kriminológusok, a rendőrség és a katonaság szakemberei, az állami és egyházi vezetés képviselői. Reméljük, hogy ez az együttműködés hasznos lesz a társadalom és a közös otthon számára, ahogy azt Ferenc pápa is várja tőlünk.

– A bűnügyi szervezetek, főként a ’ndrangheta rituális formákon keresztül jelenítik meg önmagukat. Ebből ered aztán egy eltorzult tisztelet, mely olyan, mint egy rákos betegség. Ki lehet ezt irtani?

– Mi ezt az emberek, a családok formálásán keresztül akarjuk kiirtani. Valódi keresztény nevelés keretében. Ferenc pápa ezt az „emberi személy átfogó nevelésének” hívja. Az első alapelv abban áll, hogy segítsük az emberiséget és a közös otthont, a társadalmat, benne a férfit és a nőt, mégpedig egy egészséges képzésen keresztül.

– Másik nyugtalanító jelenség a hajlongás a körmenetek során, a bűnszövetkezetek vezetőinek házai előtt álló kegyképek és kegyszobrok előtt.

– Ez nem vallás! Ez babonaság! Hogyan is értelmezhetjük az alvilág vallásosságát: mint egy olyan valóságot, amelynek az Isten is alárendeli magát? És a Szűzanya is megtiszteli az ő védelmezőiket? Azt akarják tanítani az embereknek, hogy az Isten is velük van. Tehát kihasználják az emberek vallási érzékenységét, hogy aztán megfosszák őket a szabadságuktól, és rabszolgává tegyék őket.

– Szeptember 18-án új szabályokat állítanak fel.

– Igen, szeptember 18-án új utakat nyitunk és új terveket készítünk. Már októberben ennek jegyében indítunk új kurzusokat. Azt szeretnénk, hogy jövőre, május 13-án, a nemzeti találkozó alkalmával már ennek az új útnak gyümölcsei teremjenek

Így zárul Stefano Cecchin OFM, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozata.

A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia (olaszul Pontificia Accademia Mariana Internazionale) elődjét Carlo Balic ferences atya alapította 1946-ban a Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos kutatás és ismeretterjesztés szolgálatára. A szervezet összefogja a világ Mária-egyesületeit, főleg nemzetközi mariológiai kongresszusokkal. Szent XXIII. János pápa adta meg neki 1959. december 8-án a pápai rangot. 1972-ben kapcsolódott az Antonianum Pápai Egyetemhez. Tagjai különböző keresztény felekezetekből való férfiak és nők. Létszáma maximum nyolcvan fő lehet, közülük tíznek Rómában kell élnie. Szabályzatát Szent II. János Pál pápa 1997. január 9-én újította meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria