Ferenc pápa: Nem létezik fotelből végzett evangelizálás

Ferenc pápa – 2018. április 19., csütörtök | 14:42

Az április 19-i reggeli szentmisén a pápa arról beszélt, hogy a Szentlélek miként ösztönzi a keresztényeket az evangelizálásra. Az evangelizáció három felszólító módú ige köré épül: kelj fel, lépj közel, és indulj ki a konkrét helyzetből.

Minden kereszténynek kötelessége és küldetése az evangelizálás. Kérjük a kegyelmet, hogy meghalljuk a Szentlelket, ki tudjunk lépni önmagunkból, és meg tudjuk mutatni közelségünket az emberekhez, nem teóriákból, hanem konkrét helyzetekből kiindulva – buzdított Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentatya Az apostolok cselekedetéből vett napi szakaszról elmélkedett, amelyben az Úr angyala azt mondja Fülöpnek: „Kelj föl, és menj délre, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába visz le!”

A pápa felidézte, hogy István vértanúsága után nagy üldözés tört ki, és a keresztények, illetve a tanítványok szétszéledtek mindenfelé Júdeában és Szamáriában. De éppen az üldöztetés e szele ösztönözte a tanítványokat, hogy továbblépjenek. „Ahogy a szél teszi a növények magjaival, tovább fújja és elveti azokat, itt is így történt – hangsúlyozta a Szentatya. – Továbbléptek Isten szavával, és elvetették azt. Humorosan azt mondhatnánk: így született meg a ’propaganda fide’, azaz a hithirdetés. Az üldöztetésből, a széltől sarkallva vitték a tanítványok előre az evangelizálást. Az apostolok cselekedeteinek napi szakasza nagyon szép: az evangelizálásról szóló igazi írás. Így evangelizál az Úr. Azt akarja, hogy így evangelizáljunk mi is.”

Ferenc pápa kiemelte, hogy a Szentlélek ösztönözte Fülöpöt – és bennünket keresztényeket is – az evangelizálásra. Ez pedig három kulcsfogalomra épül: kelj fel, lépj közel, és a helyzetből indulj ki. „Az evangelizálás nem egy jól felépített terv a prozelitizmusra, az erőszakos térítésre, vagyis arra, hogy induljunk el, és szedjünk össze rengeteg követőt itt-ott. Nem! – nyomatékosította a pápa. – A Lélek mondja meg, hogy miként kell elvinni Isten szavát Jézus nevében az emberekhez. A Szentlélek pedig így kezdi: Kelj fel, és menj el arra a helyre! Nem létezik fotelből végzett evangelizálás. Kelj fel, és menj el! Lépj ki önmagadból! Mindig. Légy mindig mozgásban! Menj el arra a helyre, ahol az Igét kell hirdetned!”

A Szentatya emlékeztetett, hogy sok ember elhagyta hazáját és családját, hogy távoli vidékekre is elvigye Isten szavát. Sokszor nem voltak felkészülve erre fizikailag, nem rendelkeztek védőoltásokkal, hogy ellenálljanak az ottani betegségeknek, és fiatalon meghaltak, vagy vértanúságot szenvedtek. Az evangelizálás vértanúi ők – ahogy egy bíboros mondta a pápának.

Ferenc pápa ezt követően rámutatott: nincs szükség „evangelizációs kisokosra”, hanem közelségre, az emberek mellé állásra van szükség, hogy lássuk, mi történik, és a helyzetből induljunk ki, ne az elméletből, a teóriából.

Elméletben nem lehet evangelizálni. Az evangelizálás testközeli, személytől személynek szól. A helyzetből, és nem az elméletekből indul ki. Jézus Krisztust hirdeti és a Lélek bátorsága ösztönzi a keresztelésre. Menj, menj addig, amíg érzed, hogy befejeződött a műved! Így történik az evangelizálás. Ez a három felszólító módú ige kulcsfogalom minden keresztény számára, akiknek életükkel, saját példájukkal és szavukkal kell evangelizálni. Kelj fel, lépj közel, és indulj ki a konkrét helyzetből! Ez egyszerű módszer, ez Jézus módszere. Jézus így evangelizál. Mindig mozgásban volt, mindig úton volt, mindig az emberek közelében, és mindig a konkrét helyzetekből indult ki. Evangelizálni csak ezzel a három hozzáállással lehet, a Lélek erejével. A Lélek nélkül ez a három hozzáállás sem működik. A Lélek ösztönöz minket, hogy felálljunk, közel lépjünk, és a konkrét helyzetekből induljunk ki – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria