Ferenc pápa reggeli homíliája: Imádkozzunk a politikusokért, és kérjük, ők is imádkozzanak a népért!

Ferenc pápa – 2019. szeptember 16., hétfő | 16:01

A nyári szünet után a Szentatya ismét szentmisét mutat be reggelenként a vatikáni Szent Márta-házban. Szeptember 16-i, hétfői szentbeszédében azt kérte, hogy imádkozzunk vezetőinkért, a politikusokért, a püspökökért, s őket is arra biztatta, hogy imádkozzanak a rájuk bízott emberekért.

A mai szentleckében Szent Pál így biztat (vö. 1Tim 2,1–8): „Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.”

Ferenc pápa e gondolathoz kapcsolódott homíliájában, a mai állami és egyházi vezetőkre vonatkoztatva azt. Hangsúlyozta a közbenjáró ima fontosságát. A keresztényeknek az a kötelességük, hogy imádkozzanak az őket vezető és a rájuk bízott emberekért.

Vegyük példaként a nemrég lezajlott olasz kormányválságot – mondta a pápa. –

Közülünk ki imádkozott a parlamenti képviselőkért, hogy meg tudjanak egyezni, és tovább kormányozzák a hazát? Úgy látszik, hogy a hazafias szellem nem jut el az imáig, megreked a veszekedés és a gyűlölködés szintjén.

Ezzel szemben hallgassunk Szent Pálra, aki azt kéri, hogy imádkozzunk egymásért.

Van, aki szerint a politika „mocskos”. Ez nem igaz. VI. Pál az irgalmas szeretet legmagasabb kifejeződésének tartotta. Valójában minden foglalkozás beszennyezhető, de önmagában nem mocskos. Meg kell térnünk, és imádkoznunk kell valamennyi politikusért, bármelyik oldalon álljon is, legyen akár kommunista, akár korrupt, imádkoznunk kell érte – hangsúlyozta a Szentatya.

Majd homíliája végén elárulta, hogy ez a gondolat a mai evangéliumot hallgatva jutott eszébe, a történet kapcsán, melyet Lukács ír le a kafarnaumi századosról, aki beteg szolgája számára kért Jézustól gyógyulást. – Milyen szép is, amikor egy vezető imádkozik a rábízott népért, hiszen felelős érte! Jó arra gondolni, hogy ha a nép imádkozik vezetőiért, akkor ők is képesek lesznek imádkozni a népért, éppúgy, ahogy a százados imádkozik szolgájáért – zárta szentbeszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria