Ferenc pápa: „A szentév segítse Isten népét, hogy megélje a reményt”

Ferenc pápa – 2024. március 16., szombat | 17:00

Ferenc pápa március 15-én fogadta az Evangelizáció Dikasztériuma világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdések szekciójának tagjait.

„Amikor az evangelizációt a felkenéssel és az irgalmasság stílusával végezzük, jobb meghallgatásra talál, és a szív készségesebben megnyílik a megtérésre.” Ferenc pápa pénteken erre emlékeztette beszédében az Evangelizáció Dikasztériuma közgyűlése résztvevőit.

A pápa megfázása miatt beszédét Filippo Ciampanelli prelátus olvasta fel. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az evangelizáció új megközelítésére van szükség szekularizált és individualista világunkban. Megjegyezte, hogy az elmúlt évtizedekben a szekularizmus hatalmas nehézségeket okozott, amelyek „a keresztény közösséghez tartozás érzésének elvesztésétől a hittel és annak tartalmával kapcsolatos közömbösségig terjednek”.

A pápa megjegyezte, hogy ezeket a negatív hatásokat tovább erősítette a digitális kultúra, amely „egy olyan szemléletet is magával hoz az emberről, amely problémásnak tűnik a minden emberben lakozó igazság keresésére vonatkozóan”. Ezért az előttünk álló fő kérdés az, hogy megértsük, hogyan lehet leküzdeni a hit átadásában bekövetkezett törést. Ennek érdekében sürgősen helyre kell állítani a hatékony kapcsolatot a családokkal és az oktatási intézményekkel.

Az evangelizáció lényege a feltámadt Úrba vetett hit továbbadása, amihez fontos tapasztalatra van szükség a családban és a keresztény közösségben: az életet megváltoztató Jézus Krisztussal való találkozásra. „E valódi és egzisztenciális találkozás nélkül mindig ki leszünk téve a kísértésnek, hogy a hitet elméletté tegyük, nem pedig az élet tanúságtételévé” – figyelmeztetett a pápa. Üdvözölte a dikasztérium elődje, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által 2020-ban kiadott katekézis új direktóriumát, mint „érvényes” és hatékony eszközt „nemcsak a kateketikai módszertan megújítására, hanem mindenekelőtt a keresztény közösség egészének bevonására”.

A katekéták döntő szerepét hangsúlyozva Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy „a püspökök képesek lesznek ápolni és elkísérni a hivatásokat ebben a szolgálatban”, különösen a fiatalok körében, „hogy csökkenjen a nemzedékek közötti szakadék, és ne tűnjön úgy, mintha a hit átadása csak idősekre bízott feladat lenne”. „Bátorítalak benneteket, hogy találjátok meg a módját, hogy A Katolikus Egyház katekizmusát továbbra is megismerjék, tanulmányozzák és megbecsüljék, hogy választ adhasson az elmúlt évtizedekben megjelent új igényekre” – kérte a pápa.

Ferenc pápa ezután kiemelte, hogy az „irgalmasság lelkülete” az evangelizációs munka alapvető alkotóeleme: „Isten irgalmassága soha nem hiányzik, és arra kaptunk meghívást, hogy tanúságot tegyünk róla és, hogy úgyszólván terjesszük az Egyház testének ereiben”. Ezzel kapcsolatban rámutatott az irgalmasság misszionáriusai által végzett értékes munkára, amelyet a 2015-ös Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű pápai bullával hozott létre, meghirdetve a 2016-os rendkívüli szentévet. „A kiengesztelődés szentségének nagylelkű szolgálatával olyan tanúságot tesznek, amely segít minden papnak újra felfedezni a kegyelmet, valamint annak örömét, hogy Isten szolgája lehet, aki mindig és feltétel nélkül megbocsát” – hangsúlyozta a pápa.

Az irgalmasság misszionáriusai olyan papok a világ minden tájáról, akiknek a pápa megadja a különleges felhatalmazást, hogy feloldozást adjanak az olyan súlyos bűnökre is, amelyek alól a feloldozás általában a helyi püspök vagy az Apostoli Szentszék hatásköre. Ferenc pápa hat évvel ezelőtt adta ki az első ilyen megbízatásokat az irgalmasság jubileumi évében, Rómában. Az irgalmasság misszionáriusai különleges evangelizáló szolgálatot végeznek, részt vesznek a gyóntatásban, és új utakat keresnek Isten irgalmasságának hirdetésére, kifejezésére mindenki felé. Elsősorban annak élő jelei, hogy az Atya hogyan fogadja azokat, akik a bocsánatát kérik.

Végezetül Ferenc pápa a 2025-ös – A remény zarándokai mottót viselő – szentév előkészítéséről szólt, amelyet a következő hetekben megjelenő apostoli levélben fog hivatalosan meghirdetni. „Remélem, hogy ezek az oldalak sok embernek segítenek majd elgondolkodni, és mindenekelőtt valóban megtapasztalni a reményt” – mondta a pápa. Megjegyezte, hogy „Isten szent népének nagy szüksége van rá”.

Megköszönte a dikasztériumnak a jövő évben Rómába érkező szentévi zarándokok millióinak fogadására tett erőfeszítéseit. Ferenc pápa végül emlékeztetett az ima fontosságára az eseményre való felkészüléshez, amelynek érdekében 2024-et az imádság évének nyilvánította. „Újra fel kell fedeznünk az imát mint az Úr jelenlétében való tartózkodás élményét, annak érzését, hogy megért, befogad és szeret bennünket” – mondta a pápa. „Testvéreim, kezdjünk el többet, jobban imádkozni Mária és a szentek iskolájában.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria