Ferenc pápa történelmi látogatást tett egy római anglikán templomban

Ferenc pápa – 2017. február 27., hétfő | 20:00

Történelmi látogatást tett Ferenc pápa február 26-án, vasárnap délután a Mindenszentekről nevezett anglikán templomban, Róma belvárosában. Eddig egyetlen katolikus egyházfő sem kereste föl a közösséget, amely idén ünnepli római jelenlétének 200. évfordulóját.

Látogatása során Ferenc pápa megáldott egy Üdvözítő Krisztust ábrázoló új ikont. Felhasználták az alkalmat arra is, hogy hivatalossá tegyék a szintén Mindenszentek nevet viselő katolikus plébániával létrejött cserekapcsolatot.

A pápa azt is bejelentette, hogy tanulmányozzák egy apostoli út lehetőségét a sokat szenvedett Dél-Szudánba.

Jonathan Boardman tiszteletes és Robert Innes anglikán püspök fogadták a pápát a plébánián. A szentatya rögtön rátért látogatása céljára, és arról beszélt, együtt kell haladni előre, túllépve a múltbeli gyanakváson, bizalmatlanságon és ellenségeskedésen. A pápa az általa megáldott Üdvözítő Krisztus-ikon kapcsán így fogalmazott: „Olyan, mintha Jézus ránk nézne, és kérne tőlünk valamit: »Kész vagy otthagyni valamit a múltadból értem? Akarsz az én szeretetem és irgalmasságom hírnöke lenni?«”

Éppen az isteni irgalmasság iránti szükségünk, illetve ezzel együtt a Szent Pál példáját követő alázat révén sikerült a korinthusi közösségnek felülemelkednie a meg nem értéseken, és ez a mostani ökumenikus út kulcsa is. Alázatossá kell válnunk, és rá kell ébrednünk arra, hogy szükségünk van Istenre, koldulnunk kell irgalmát. Ez a kiindulópont ahhoz, hogy Isten működhessen – magyarázta a pápa. – Ha beismerjük gyöngeségünket, és bocsánatot kérünk, akkor Isten gyógyító irgalmassága fölragyog bennünk és kívülről is láthatóvá lesz. A többiek megérzik rajtunk keresztül Krisztus arcának szelíd szépségét.

Katolikusok és anglikánok arra kaptak meghívást, hogy haladjanak együtt a szeretet közös tanúságtétele révén, amellyel láthatóvá teszik Jézus irgalmas arcát. Adjunk hálát az Úrnak, amiért a keresztények között megnőtt a közeledés vágya, ami megmutatkozik a közös imádságban és az evangéliumról tett közös tanúságtételben, főként a szolgálat különböző formáiban. Ahol a nevében összegyűlnek az emberek, ott jelen van Jézus, és irgalmas tekintetével azt kéri, hogy az egységért és a szeretetért munkálkodjunk – fogalmazott a szentatya.

Ezután Ferenc pápa kötetlen formában válaszolt az anglikán közösség három kérdésére. Az első a katolikus–anglikán kapcsolatok jelenlegi állapotára vonatkozott. A pápa kifejtette, hogy ma jó, testvéri viszony van katolikusok és anglikánok között. Ez fontos, ugyanakkor nem ragadhatunk ki egy darabot a történelemből, hogy azt hordozzuk, mint valami ikont. Ez helytelen. A történelmi tényeket az adott pillanat hermeneutikájában kell olvasni, nem egy másik értelmezésben. Az is igaz, hogy a történelemben vannak visszás dolgok. Most jobb a helyzet, de nem csinálunk mindent ugyanúgy…, mégis együtt haladunk, együtt megyünk előre, és ezt kell folytatnunk.

A második kérdés az ökumenikus párbeszéd követendő állomásaira vonatkozott. A szentatya elismerte, hogy a teológia és a társadalmi cselekvés egyaránt fontos. Nem lehet ökumenikus dialógust folytatni álló helyzetből, mozdulatlanul. Az ökumenikus párbeszéd útközben jön létre, mert maga a párbeszéd úton járás és a dialógust menet közben folytatják. Közben pedig segítjük egymást, a konkrét szükségleteinkben, az életünkben és lelkileg is támogatjuk egymást. Teológiai párbeszédre kell törekedni, hogy megtaláljuk a gyökereket a szentségekben és sok más dologban, melyekben még nem vagyunk egységben. Ám ezt nem lehet laboratóriumban művelni, együtt kell járni az utat – mondta a pápa.

A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogyan lehet megjavítani a kapcsolatokat azoknak a jó dolgoknak a mentén, melyeket a világ déli egyházai tesznek. A szentatya szerint a fiatal egyházaknak más az életerejük éppen azért, mert fiatalok. Erre azt a példát hozta fel, hogy Dél-Szudánba meghívták Justin Welbyvel, Canterbury anglikán érsekével együtt. Most az út konkrét megvalósításon dolgoznak, még ha nagyon-nagyon nehéz is ott a helyzet. A pápa szerint ugyanakkor meg kell valósítani ezt a látogatást, mert anglikánok, presbiteriánusok és katolikusok együtt békét akarnak és együtt akarnak dolgozni a békéért.

A pápa megerősítette: továbbra is élő az a szándék, amelyet az anglikán prímással együtt rögzítettek múlt októberi közös nyilatkozatukban, hogy együtt lépnek túl az akadályokon a teljes egység felé, és ezt nem annyira teológiai párbeszéddel, hanem egyes témákban – mint a teremtésvédelem, a karitász és a béke – való közös fellépéssel szeretnék megvalósítani.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va; Famigliacristiana.it

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria