Ferenc pápa üzenete a víz világnapjára

Ferenc pápa – 2019. március 22., péntek | 20:32

Március 22-én tartjuk a víz világnapját. A pápa ebből az alkalomból üzenetet tett közzé, melyben hangsúlyozza, hogy a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amelyet tiszteletben kell tartani, mert az emberi személyek élete és méltósága forog kockán.

Az ENSZ által meghirdetett világnapra írt üzenetében a Szentatya a „Vizet mindenkinek: senkit ne hagyjunk hátra” témával foglalkozik. Mai tweetjében is a világnaphoz kapcsolódott: Adjunk hálát Istennek „Víz húgunkért”, ezért az egyszerű és értékes elemért, és törekedjünk arra, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyük.

A szárazság a Föld újabb és újabb régióira terjed ki. E régiókban a lakosság egyre inkább szenved a fogyasztásra alkalmas vízforrások hiánya miatt. Senkit ne hagyjunk hátra! – kéri a pápa. – Ez annyit jelent, hogy elkötelezzük magunkat ennek az igazságtalanságnak a felszámolására. Közös összefogásra van szükség a közjó keresésében.

Az, hogy ne hagyjunk senkit hátra, azt is jelenti, hogy konkrét tényekkel válaszolunk a problémára: nemcsak karbantartjuk és javítjuk a vízzel kapcsolatos rendszereket, hanem be is kell fektetni a jövőbe. A fiatal nemzedékeket a vízzel való törődésre kell nevelni. Ennek tudatosítása prioritás kell, hogy legyen egy olyan világban, amelyben mindent kiselejtezünk, leértékelünk és ahol nem értjük meg a rendelkezésünkre álló erőforrások jelentőségét – mutat rá üzenetében a Szentatya. – A fiatal nemzedékek, a Föld minden lakójával együtt, arra kaptak meghívást, hogy értékeljék és védelmezzék a vizet. Ez a feladat azzal kezdődik, hogy tudatára ébredünk: vannak olyan emberek, akik elszenvedik a klímaváltozás elkerülhetetlen következményeit és vannak olyanok, akik a víz szennyezése következtében válnak áldozatokká. A következő nemzedékeket a Föld erőforrásainak értékelésére és szeretetére kell tanítani.

Mindannyian a jövő építői vagyunk – emlékeztet Ferenc pápa, és olyan finanszírozási tervek kidolgozását szorgalmazza, amelyek hosszútávú vízprojekteket is magukba foglalnak. – Ez az elkötelezettség vezet majd el oda – mutat rá –, hogy átalakuljon az a szemlélet, amely a vizet pusztán árucikknek tekinti, amelyet kizárólag a piac törvényei szabályoznak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria