Fraknói Vilmos-díjban részesült Katona István püspök és Véghseő Tamás rektor

Hazai – 2020. október 20., kedd | 20:40

Fraknói Vilmos-díjban részesült Katona István nyugalmazott egri segédpüspök és Véghseő Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora.

A kiemelkedő jelentőségű történész-püspökről elnevezett Fraknói Vilmos-díj a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén végzett kiemelkedő tevékenység, a vallási élet megújulása, a teológia oktatása, illetve az Egyház társadalmi beágyazottságának és közfeladat-ellátásának kiszélesítése terén elért jelentős eredmény elismeréseként adományozható. A bronzból készült emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása Fraknói Vilmos arcképével, melyet az adományozást igazoló oklevéllel együtt adnak át a díjazottnak.

Katona István nyugalmazott egri segédpüspök a kutatói és egyházszervezői munkájáért kapta meg az elismerést. A díj átadásán jelen volt Ternyák Csaba egri érsek. 

Véghseő Tamást a Fraknói-díj bírálóbizottsága jelölte a díjra, mint a magyar görögkatolikusok múltjának elkötelezett és felkészült kutatóját, méltatva a vatikáni levéltárakban folytatott kutatásait is, melyek hiánypótlóak a magyar egyháztörténet-írás szempontjából. A díj odaítélésében szerepet játszott a rektor tudományszervező tevékenysége is, mely a Kárpát-medence bizánci rítusú egyházainak együttműködését is szolgálja, az általa vezetett MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport pedig sokat tesz a magyar görögkatolikus identitás megerősítéséért.

Október 20-án, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Szent Péter termében tartott díjátadón jelen volt Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a metropólia egyházmegyéinek képviselői, valamint a főiskola oktatói, munkatársai és diákjai is képviseltették magukat. Az elismerést Soltész Miklós, a miniszerelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át.

Az államtitkár Véghseő Tamás húsz éves papi munkáját megköszönve kihangsúlyozta azt a hatalmas munkát, aminek segítségével az elmúlt években a magyarországi és a szomszédos országokban élő bizánci rítusú egyházakat különböző programokon keresztül összekapcsolta. Ezek a hiánypótló programok pedig oly módon valósultak meg, hogy az egyes felekezetekhez való tartozás is fontos volt számára.

A rektor köszönő beszédében háláját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a görögkatolikus egyház történetével foglalkozhat. Elmondta, hogy minden egyes kutatás olyan számára, mint egy múltba vezető lelkigyakorlat, mert kutatásának tárgya az a közeg, amelybe beleszületett, az ezzel való foglalkozás pedig nemcsak megtisztelő, hanem a lelki töltekezés színtere is egyben.

Forrás és fotó: Egri FőegyházmegyeSzent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria