Franz Kasper prelátus vasmiséje alkalmából Bajorországba látogatott Spányi Antal püspök

Külhoni – 2023. december 5., kedd | 9:47

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök december 2–4-én lelkipásztori látogatást tett Mayer Mihály emeritus pécsi megyéspüspökkel és Hajdu Ferenc általános helynökkel Bergen bei Neuburg an der Donau városában, ahol Franz Kasper prelátus, a Székesfehérvári Egyházmegye tiszteletbeli kanonokja december 3-án, advent első vasárnapján ünnepi szentmisében adott hálát papszentelésének 60. évfordulóján.

A szentmise főcelebránsa Gregor Maria Hanke OSB eichstatti megyéspüspök, szónoka pedig Franz Jung würzburgi megyéspüspök volt.

Koncelebráltak a prelátus barátai és tisztelői, többek között a limburgi egyházmegye két segédpüspöke, a zambiai Lusaka érseke, Alik Banda – összesen tíz püspök és számos pap.

Délután a zarándoktemplomban adventi zenés áhítaton vettek részt a meghívottak.

A látogatás során lehetőség nyílt kétoldalú megbeszélésekre, az egyházmegyék örömeinek és gondjainak megosztására, különös tekintettel a szinodális folyamatokra a világegyházban és Németországban.

Az összegyűlt főpásztorok együtt imádkoztak a békéért is, melynek hiányát sajnos oly sok helyen kell megtapasztalnunk.

A lelkipásztori látogatás a Székesfehérvári Egyházmegye és az Egyetemes Egyház kapcsolatát is megerősítette.

Forrás: Hajdu Ferenc/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria