Futva a kitűzött cél felé – Egyházi fenntartásba kerül a kapuvári gimnázium

Hazai – 2019. június 23., vasárnap | 16:59

Katolikus gimnáziumként folytatja működését szeptembertől a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium. Az északnyugat-magyarországi kisvárosban katolikus oktatási központ jön létre: a gimnázium csatlakozik a Páli Szent Vince nevét viselő óvodához és általános iskolához.

A június 1-jén kelt miniszteri döntés, miszerint a fenntartói jogok a Soproni Tankerületi Központtól a Győri Egyházmegyéhez kerülnek, hosszú folyamat eredménye, régi remények beteljesedése. Az álmok, tervezgetések után tavaly ősszel léptek reális síkra és vettek nagy lendületet a törekvések Veres András megyéspüspök irányításával. Mintha csak a létrejövő iskolaközpont névadó szentjének szavai teljesedtek volna be itt is: „Nem kell kapkodással megelőzni a Gondviselést, de amint utat nyit előttünk, az ember már nem lépkedhet, hanem futnia kell!”

A győri főpásztor az őszi hónapokban többször járt Kapuváron, találkozott a gimnázium pedagógusaival, a szülőknek fórumot tartott. Több körben zajlott az igények és a támogatottság felmérése, ezalatt egyértelművé vált, hogy mind az önkormányzat, mind a tantestület és a szülők, illetve a már nagykorú diákok döntő többsége támogatja a fenntartóváltást. Idén tavasszal hivatalos, titkos szavazáson is megerősítették ezt az érintettek.

Biró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója elmondta, a cél egy egységes oktatási intézmény létrehozása, melyben hároméves koruktól egészen az érettségiig azonos értékek és nevelési elvek mentén taníthatják, kísérhetik a gyerekeket. Az intézményvezető egy éve áll az általános iskola és óvoda élén, ezt megelőzően a gimnáziumban tanított, évekig igazgatóhelyettesként, így jól ismeri mindkét intézmény működését, az adottságokat és a lehetőségeket egyaránt.

Arról is beszélt, hogy a gimnázium struktúrája nem változik, a négyosztályos képzési forma mellett megmarad a több évtizedes hagyománnyal rendelkező nyolcosztályos képzés is, melyre ugyancsak nagy igény mutatkozik a kapuvári és környékbeli családok körében. A gimnáziumban a hitoktatás és a keresztény szellemiségű nevelés-oktatás bevezetése felmenő rendszerben történik majd, az ötödik és kilencedik osztályosok lépnek be elsőként ebbe a folyamatba szeptembertől. De nem titkolt cél és törekvés a katolikussá váló gimnázium egészében az evangelizáció, tudva és mindig szem előtt tartva, hogy rengeteg türelemre és időre, az élő hit örömét megmutató példára és tanúságtételre lesz szükség.

A Győri Egyházmegye fenntartásában jelenleg három katolikus iskolaközpont működik, jó és pozitív példaként állnak a létrejövő kapuvári intézmény előtt. Biró Péter kiemelte, hogy az iskolák vezetői között már eddig is egymás munkáját segítő, konstruktív együttműködés alakult ki.

* * *

A katolikus oktatás nagy hagyományokkal rendelkezik Kapuváron. A források szerint már háromszáz éve működött plébániai iskola a településen. Az 1868-as népoktatási törvény idején is ebbe az iskolába jártak a katolikus gyerekek, lányok és fiúk együtt. Az 1870-es években aztán döntő változás történt: Zalka János győri megyéspüspök hívására Kapuvárra érkeztek a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek. 1873-ban megnyitották a leányiskolát, egy évvel később pedig a kisdedóvót. Jelenlétük hosszú időre meghatározóvá vált: 75 évig, egészen 1948-ig folytatták szolgálatukat. Az államosítás után kellett elhagyniuk a rábaközi települést. 1929-ben épült zárdájuk, melyben tantermek is helyet kaptak, később az 1953-ban indult gimnázium székhelye lett.

A rendszerváltás után Kapuváron is hamar megmutatkozott a szándék a katolikus iskola újraindítására. Zsebedics József kanonok, plébános és a többi iskolaalapító elszánt, kitartó szervezőmunkájának és Pápai Lajos megyéspüspök támogatásának köszönhetően 1992 szeptemberében meg is nyithatta kapuit a katolikus iskola. Bár a nővérek nem tértek vissza, imáikkal, és az ünnepeken való jelenlétükkel segítették az iskolát, mely 1995-ben vette föl Páli Szent Vince nevét.

A katolikus óvoda tíz éve, 2009-ben kezdte meg működését az általános iskola közvetlen szomszédságában álló régi plébániaépületben.

Kapuvár szép főterén, a Hősök parkját körülvevő épületek idén ősztől újra mind az Egyházhoz tartoznak majd: a Szent Anna-templom, mögötte az új plébánia, ennek tőszomszédságában a gimnázium, majd jobbra fordulva az óvoda (egykori plébánia) és az általános iskola. A katolikus iskolaközponttal újjáéled az egykori katolikus településközpont is.

Végül egy figyelemre méltó és igazán időszerű spirituális adalék. Elhelyezkedésénél fogva a gimnázium épülete évtizedek óta fontos szerepet játszik a kapuváriak vallásos életében. Úrnapja reggelén a gimnázium kapujában díszítjük a második oltárt – hogy egy kis időre minden évben odaköltözhessen az Eucharisztiában jelen lévő Úr. Krisztus voltaképpen már régen „visszafoglalta” az egykori zárdaépületet, amelynek falai között ősszel ismét megindul a katolikus nevelő-oktató munka.

Fotó (archív): Lambert Attila; Dukai Miklósné

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria