Gądecki érsek közös imára hívja a lengyel, az orosz és az ukrán keresztényeket a békéért

Kitekintő – 2022. február 16., szerda | 15:40

Stanisław Gądecki poznańi érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke február 14-én, Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei ünnepén levelet tett közzé, melyben arra buzdítja a lengyel, orosz és ukrán területen élő Krisztus-hívőket, hogy együtt imádkozzanak Istenhez a térség békéjéért.

Jézus Urunk így tanított: „Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” (Mt 5,9) Az elmúlt hetekben a sajtó beszámolt a súlyos fegyveres konfliktus veszélyéről Ukrajnában.

Minden háború az emberiség tragédiája.

Emberek százai, ezrei halnak meg benne. Sokakat megcsonkít, milliók hordozzák magukban a belső sebeiket, melyek nehezen gyógyulnak.

Az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges háború drámáját tovább súlyosbítja a tény, hogy mindkettő keresztény és szláv nép – mutat rá levelében Stanisław Gądecki poznańi metropolita érsek.

Emberi szemmel és az isteni ítélet szemszögéből nézve is a két népben sok a közös, úgyhogy nem a gyűlöletre, hanem a tiszteletre és a kölcsönös barátságra kellene törekedniük.

Ennek azonban elengedhetetlen feltétele a népek jogának tiszteletben tartása, amibe beletartozik az önmeghatározás és a területi integritás joga is. Élénken él emlékezetünkben a múlt század, amely két szörnyű háború tanúja volt.

Szent II. János Pál pápa, aki személyesen megtapasztalta az önkényuralmat, azt írta, hogy „a háborúk gyakran más háborúkat indítanak el, mert táplálják a mély gyűlöletet, igazságtalan helyzeteket teremtenek, és lábbal tapossák az emberi méltóságot és jogokat. Általánosságban véve nem oldják meg a problémákat, amelyekért kirobbantották őket, és ezért azon túl, hogy ijesztően károsak, fölöslegesek is.” (Üzenet a béke világnapjára [2000.]) Minden háború őrültség.

A lengyel püspöki kar elnöke tehát szomszédos testvéreihez, Oroszországhoz és Ukrajnához fordul, melyekkel közös történelmük, és összeköti őket a szent keresztény hit is. Azt kéri, egyesítsék lelki erőiket Oroszország, Ukrajna és Lengyelország különböző felekezetű Krisztus-hívő testvérei. Együtt emeljék föl könyörgő imájukat Istenhez, aki maga a Béke, hogy elűzzék a térségben egy újabb háború rémképét.

Fohászuk legyen kiáltás azért, hogy megelőzzék ártatlan emberek ezreinek szenvedését és halálát, főként a leggyengébbekét és kiszolgáltatottakét, akiknek nem lesz erejük és lehetőségük elmenekülni a háború kitörésekor.

Gądecki érsek arra kér valamennyi lengyelországi katolikus hívőt, hogy imádkozzon az ukrajnai békéért. Valamint az ukrán és orosz katolikus és ortodox főpásztorokhoz fordul, hogy a hívekkel együtt kérjék az Urat, térítse meg a háborúra és pusztításra éhes kormányzók szívét, fordítsa őket az irgalmasság és a béke felé. Levele végén a lengyel főpásztor Szent Pált idézi: „Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.” (Róm 14,18–19)

Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai esdjék ki Istentől a béke ajándékát Európa számára

– zárja levelét Stanisław Gądecki érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria