Hogyan válaszolt a Szombathelyi Egyházmegye a dualizmus kihívásaira? – Könyvbemutató Szombathelyen

Kultúra – 2019. január 26., szombat | 17:22

Bemutatták Pál Ferenc történésznek, a Vas Megyei Levéltár munkatársának kötetét, mely a Szombathelyi Egyházmegye történetét dolgozza fel a kiegyezéstől az első világháborúig. A könyvbemutatót január 21-én, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárban rendezték.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár egykori munkatársa doktori disszertációjának átdolgozott változatát a Szülőföld Kiadó jelentette meg a Géfin Gyula Kiskönyvtár sorozat ötödik köteteként.

Köszöntőjében Székely János megyéspüspök kiemelte: a kötet erénye, hogy nem az egyházmegye püspökein keresztül mutatja be a korszak történetét, hanem például a nemzetiségek, az oktatás, a szerzetesrendek és a sajtó vizsgálatán keresztül.

A kiegyezés után a Szombathelyi Egyházmegye előtt számos nagy kihívás állt, köztük a városiasodás és vele párhuzamosan az elvallástalanodás. A városba költözöttek között sok szociális probléma jelent meg, főként a szegénység. Hogyan válaszolt erre az Egyház? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Többek között az egyesületekkel, amelyek szinte egy „szociális hálót” teremtettek. Közösséget adtak olyan embereknek, akik elszakadtak falvaiktól, vallási kötelékeik meglazultak, és nem volt, aki a nehézségeikben segítse őket. Ilyen egyesületek voltak a hitbuzgalmi, a karitatív, illetve a nővédelmi egyesületek.

A korszakban a Katolikus Egyház elveszítette privilegizált helyzetét más felekezetekkel szemben, ez különösen az oktatás területén érződött. Az Egyház erre azzal felelt, hogy iskoláira sokat áldozott, mindent megtett, hogy az intézmények vonzók legyenek. Ma is ezt próbáljuk tenni – fogalmazott Székely János. Kiemelte a szombathelyi papi szeminárium korszakban betöltött szerepét is: az intézmény elkötelezett papokat nevelt az egyházmegye számára.

A könyvet Pajkossy Gábor történész, egyetemi docens ismertette.

A szerző, Pál Ferenc hozzátette, a vizsgált korszakban a Szombathelyi Egyházmegyében működő katolikus egyesületek egyre növekvő száma, az újonnan megtelepedő szerzetesrendek, valamint a sok papi és szerzetesi hivatás azt mutatja, hogy az egyházmegye megfelelően válaszolt a kor kihívásaira.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria