Húsz éve szentelték püspökké Udvardy György veszprémi érseket

Hazai – 2024. február 21., szerda | 17:30

Udvardy Györgyöt 2004. január 24-én marazanae-i címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki II. János Pál pápa. 2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. A Veszprémi Főegyházmegye a huszadik évfordulón imára szólít Udvardy György érsekért.

„Az egyházmegye Isten népének része, amely egy püspök és presbitériuma vezetésére bízatott, hogy pásztorához ragaszkodva és tőle az evangélium és az eucharisztia által a Szentlélekben összegyűjtve részegyházat alkosson, amelyben valóban jelen van és tevékeny Krisztus egy, szent katolikus és apostoli Egyháza” – mondta Udvardy György érsek, a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint.

Antiochiai Szent Ignác így biztatta egykor az efezusi egyházat az egyetértésre: „Istenhez méltó presbitériumotok úgy hangolódik a püspökhöz, mint húrok a gitárhoz. Így a köztetek lévő összhang és harmonikus szeretet által ének dicséri Krisztust. Mindegyikőtök csatlakozzék e kórushoz, hogy megvalósítva az egyetértés összhangját, az egységben elnyerjétek Isten hangnemét, és egy hangon énekeljetek Jézus Krisztus által az Atyának, hogy meghallgasson titeket és jó cselekedeteiteknek köszönhetően felismerje, hogy Fiának tagjai vagytok!”

IMÁDSÁG A FŐPÁSZTORÉRT

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg György püspökünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal.

Forrás és fotó (archív): Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria