Imanapot tartottak a fiatal szerzetesekért a piaristák

Megszentelt élet – 2022. szeptember 27., kedd | 20:10

Imanapot tartottak szeptember 26-án a Magyar Piarista Rend, a Piarista Testvériség és mindazok, akik Kalazancius fiaiként és lányaiként élnek és dolgoznak a kegyes iskolák kötelékében. Az imát azokért a fiatalokért ajánlották fel, akik az Úr hívását követve kezdeti képzésüket töltik a piarista rendben.

A Piarista Rend Generális Kongregációja az imanapot a fiatal piaristákért a Le Joola nevet viselő hajó 2002. szeptember 26-i elsüllyedésének évfordulóján vezette be, a hajón utazó öt szenegáli fiatal halálára emlékezve, akik éppen 20 esztendővel ezelőtt Dakarba tartottak, hogy megkezdjék prenovíciátusukat.

A kezdeti képzésben részt vevő fiatalokért való imádkozás kiemelt jelentőséggel bír a rend életében, hiszen a fiatalok útja azok tanúságtételétől is függ, akik fogadják őket és kísérik őket, velük együtt járnak az úton.

„Mindazokat, akik a Szentlélek indíttatására életformánk és apostolkodásunk vágyától hajtva hozzánk jönnek, szívesen fogadjuk a piarista családba, és főként az életvitelünkben megmutatkozó örömről tanúságot téve igyekszünk őket abba belegyökereztetni. Segítségükre is vagyunk, hogy meghívásukra mindenkor őszintén és nemes lélekkel válaszoljanak” – olvasható a rendi konstitúcióban (104. pont).”

A világ fiatal piarista szerzetesnövendékei közül jelenleg 161 fő aspiráns – ők olyan jelöltek, akik komolyan gondolkodnak a szerzetesi élet megkezdésén –, 56 fő novícius és 295 fő tanulmányait folytató, egyszerű fogadalmas szerzetes. Közülük a magyar rendtartomány tagja egy jelölt, egy novícius és négy egyszerű fogadalmas piarista.

Pedro Aguado piarista rendfőnök így imádkozik értük az imanapra írt levelében: „Kérünk, Uram, add meg nekik a hivatásukhoz való hűség nagy adományát, azon hűségét, amely az intenzív élet, a munka, a közösségi élet, az egyéni erőforrások és a bizalommal teli imádság gyümölcse. Urunk, tedd képessé őket, hogy teljes piarista életet éljenek, érezzék magukat felelősnek rendünk fejlődéséért, és új, gazdag perspektívákat nyissanak piarista életünk és küldetésünk előtt. (…) Mennyei Atyánk, hálát adunk neked értük és egyenként mindnyájukért. De már azokért is, akik majd hívásodat követve a piarista rendbe érkeznek. Tedd őket egészen piaristákká! Minket pedig segíts, hogy tudjuk kísérni őket, s így építsük továbbra is a Kegyes Iskolák rendjét, Kalazanci Szent József közösségét. Ámen.”

Az imádság teljes szövege magyar nyelven IDE kattintva olvasható.

A közös imádságba többek között a mosonnmagyaróvári piarista iskola tanárai és diákjai is bekapcsolódtak – számolt be róla Zsódi Viktor Sch.P. igazgató. Az intézményben Szent Imre herceg nevelőjének, Szent Gellért vértanú püspöknek közbenjárását kérték a hazai oktatás rendhez kötődő résztvevőire, a pedagógusokra és a diákokra egyaránt, hogy ki-ki megtalálja a tanúságtétel lehetőségét azon a helyen, ahová az Úr állítja, az alsó tagozatos diákok pedig rövid színdarabbal készültek, melyben bemutatták társaiknak Gellért püspök életét.

Forrás és fotó: Piarista rend Magyar Tartománya; Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria