Isteni irgalmasság: Életünkkel válaszoljunk Isten szeretetére

Hazai – 2015. április 11., szombat | 21:09

Hatodik alkalommal rendezték meg az Isteni Irgalmasság országos konferenciáját április 11–12-én a váci egyházmegyei Nyáregyházán. Az Isteni Irgalmasság imaközösség meghívására hazánkból és külhonból zarándokok százai ünnepelték Beer Miklós váci püspökkel az első nap szentmiséjét.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Pest megyében található kis település, Nyáregyháza adta a VI. Isteni Irgalmasság Országos Konferencia helyszínét. A 2014-ben létrehozott Közép-Magyarország Dunamenti Isteni Irgalmasság imaközösség és a Két Szív Római Katolikus Plébánia meghívására közel ezren mozdultak meg az országban és külhonban, s jöttek el tanúságot tenni Isten irgalmas szeretetéről. 

A találkozó első napjának kiemelt programja volt Palánki Ferenc egri segédpüspök, valamint Kajtár Edvárd, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisának előadása. Délután, az irgalmasság órájában Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be szentmisét.


Mi lesz a gyerek első szava, várják nagy izgalommal a szülők, így figyeljünk mi is Jézusra. „Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett Isten országa” – idézte Palánki Ferenc egri segédpüspök Jézus első szavait nyilvános működése kezdetén. – Jézus azt üzente itt az embernek, hogy van lehetőség az újrakezdésre, mert Isten szeret bennünket. Elküldte a fiát, aki elhozta nekünk ezt a nagy szeretetet. Üzeni nekünk, nem az a baj, hogy elestél, hanem az, ha nem akarsz felkelni.

Élvezzük Isten irgalmasságát, amit nem kell kiérdemelni – buzdított Palánki Ferenc. – Isten változatlan szeretettel vesz körül minket, mi vagyuk, akik elfáradunk bocsánatot kérni.

Palánki Ferenc még egy „első szót” idézett Jézustól: feltámadása után így köszöntötte az apostolokat: „Békesség nektek!” Láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Nem számonkéréssel kezdte Jézus, holott lett volna mire figyelmeztetni az őt megtagadó Pétert, a veszély pillanatában elszaladó apostolokat. Jézus azonban legfeljebb szembesít azzal, amit elkövettünk. Ő irgalmas szeretetével ajándékozza meg az embert. Így az örömhír számunkra: Isten fiához kötve életünket szabad utunk van az Atyához. Mert az irgalmas szeretet nem büntetni akar, hanem azt kéri tőlünk, hogy életünkkel válaszoljunk rá.

Iustitiát, az igazság istennőjét bekötött szemmel szokták ábrázolni, hogy kifejezzék elfogulatlanságát. Jézus szeme nincs bekötve. Figyel ránk, a keresztről is, várja, kérjük-e végre a vele való találkozást? Jézus elfogultan néz ránk. Belelát a gondolatainkba, látja a bennünk lévő küzdést, az indíttatásainkat, és nem elítél, hanem segít bennünket – hangsúlyozta Palánki Ferenc.


Mi pedig szembesülünk azzal, mennyire méltatlanok vagyunk, de azzal is, mennyire szeret minket, és mennyire szeretné megteremteni szívbeli békénket. Az isteni irgalom túlmutat az igazságon. Nekünk is ezzel a lélekkel kell szolgálni a megtérőket, nekünk is ebből az irgalomból kell adni – buzdított a püspök. – Az irgalom több, mint hogy bűnt követtem el, amit Isten megbocsát. Az irgalom azt jelenti, felismerem, mit jelent embernek lenni. Megértem, hogy rászorulok Istenre, hogy saját erőmből nem tudom teljesíteni akaratát.

Fiatalon bízunk magunkban: megy ez nekem, boldogulok képességeimmel. Ez jól van így, de eltelik 10-20 év, és azt látjuk, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük. Beleszürkülünk az életbe, a hivatásunkba – fogalmazta meg Palánki püspök sokak életérzését, szólva a csalódásokról, nehézségekről. – Amikor felismeri az ember, hogy saját erőből nem megy, imádkozni kezd: „Uram, segíts!”. Sokszor azonban így sem megy. Miért? Talán az imádságunkkal van baj.

Amikor azt kérem, Uram segíts, én vagyok a főnök, Istent csak segítségre kérem. Akkor következik be változás, ha elkezdünk belesimulni Isten világába, ha megtapasztaljuk, hogy irgalmas szeretetének nincs feltétele, hanem következménye van. Amikor kezdjük gyakorolni az irgalmasság cselekedeteit, látjuk, hogy épül Isten országa, és személyes életünkben eljuthatunk az élet teljességére. Ha tudunk irgalmasak lenni egymás felé, megérezzük Isten végtelen szeretetét – hangsúlyozta végül Palánki Ferenc.

Kajtár Edvárd, a Központi Papnevelő Intézet (KPI) spirituálisa személyes vallomást tett arról, mit jelent számára, hogyan éli meg nap mint nap Isten irgalmasságát. Életét meghatározó imádságokból és a Szentírásból választott részleteken át vezetett tanúságtétele.

Az elfogadó, megbocsátó, irgalmas Istent szeretném papként szolgálni. Ez Isten műve bennem, engednem kell, hogy Isten cselekedjen általam. Végtelen szeretete a kicsit, a gyengét, a bűnöst is hordozza, erről kell tanúságot tennünk. Boldogok vagyunk, ha az irgalmas Isten szemével tudjuk látni magunkat – fogalmazott Kajtár Edvárd.

A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be. Vele koncelebrált Palánki Ferenc egri segédpüspök és Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, valamint számos, az ország különböző részeiből és határon túlról érkezett paptestvér. Részt vettek a liturgián a Váci Egyházmegye akolitusai, Nyáregyháza polgármestere és a testvéregyházak képviselői is.


A szentmisén a budapesti Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola kórusa énekelt, és vezette az irgalmasság rózsafüzére imádságot.

Azért jöttünk, hogy megköszönjük, befogadjuk és továbbadjuk Isten irgalmát – köszöntötte Beer Miklós püspök az egybegyűlteket, és Isten megbocsátó irgalmáért imádkozott.

Szentbeszédében a most ünnepelt húsvéthez kapcsolódott a főpásztor: Nagypénteken három óra tájban Jézus meghalt a kereszten. Ezt az irgalmasság órájaként emlegetjük, és próbáljuk megérteni, felfogni: ennyire szeret minket Isten. A sok nyomorúsággal terhes társadalomnak mennyire szüksége van erre a bátorító, reményt adó üzenetre! „Bűneid bocsánatot nyertek” – szólt Jézus a kereszten a jobb latorhoz, s ezzel mindannyiunknak üzen. Fogadjuk el, hogy minden eltévelyedésre van bűnbocsánat, ha megvan a bűnbánat. Isten megnyitja előttünk a szebb élet távlatát, és még továbbmegy: meghív arra, hogy szeretetének közvetítői legyünk. Végrendeletül hagyja ránk az irgalmasságot.

A váci püspök Ferenc pápát példaként elénk állítva hangsúlyozta: életprogrammá kell tennünk az irgalmasságot.


Ahogy Jézus nem ment el semmilyen szenvedés mellett, nekünk is hitelesen kell képviselnünk irgalmas szeretetét. A püspök felidézte Sója Miklós görögkatolikus pap életpéldáját, és rámutatott: ha van irgalmas, nagy szívünk, tudni fogjuk, mit kell tennünk. Jézus küld minket. Ugyanakkor bátorít, hogy bármit kérünk, megadja nekünk. Kérjünk tőle ma irgalmas szívet, hogy megtaláljuk, hogyan tudunk segíteni testvéreinknek.


A szentmise végén Beer Miklós emléklapot adott át a nyáregyházi Két Szív Plébánia tanodájában önkéntesként dolgozó két pedagógusnak. Elismeréssel szólt Kravecz Lászlóné és Farkas Jánosné áldozatos munkájáról.

Ezt követően az irgalmasság tüzét jelképező gyertyákat vettek át az egyházmegyék imacsoportjainak küldöttei. Antal András állandó diakónus, a nyáregyházi Két Szív Plébánia kormányzója ünnepélyesen bejelentette: az Isteni Irgalmasság hetedik országos konferenciája meghívást kapott Mátraverebély-Szentkútra, nemzeti kegyhelyünkre.

Antal András elmondta: az Isteni Irgalmasság imaközösség 2014-ben kezdte meg működését, Nyáregyházáról és a környező településekről gyűjtve egybe tagokat.

Az volt a célunk – válaszolt kérdésünkre Antal András –, hogy tettekkel igazoljuk, amit Jézus tanít. Imaközösségünket megismertettük szerte az országban és a határokon túl. Mára 600 tagunk van, akik most összegyűltek az irgalmasság hatodik országos találkozóján.

Antal András rámutatott: Nyáregyházán megmutatták, hogy az egyház kapui nyitva vannak. Létrehozták a szegények konyháját, a hátrányos helyzetben élők tanodáját – bemutatkozásuk betekintést adott életükbe –, valamint a tangazdaságot. Naponta 25 gyerek tanul a plébánián önkéntes pedagógusok vezetésével iskola után. Ha már itt vannak a gyerekek, meg is etetjük őket. És ez az elhatározás volt az alapja a további fejlődésnek, míg végül létrejött a naponta 60 embernek meleg ételt adó szegények konyhája. Egy következő lépéssel pedig létrehozták a tangazdaságot.

A szegények egyháza vagyunk, együtt tanítjuk egymást – fogalmazott Antal András állandó diakónus.

A VI. Isteni Irgalmasság Országos Konferencia zárásaként április 12-én, vasárnap Katona István püspök mutat be szentmisét.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria